Mens børn i Grønland i gennemsnit må vente 64 dage på af blive videoafhørt om seksualforbrydelser, bliver de fleste børn i lignende sager i Danmark afhørt inden for 16 dage viser to opgørelser, som KNR har gennemgået.Foto: Rigspolitiet

Seksuelle overgreb: Børn i Danmark bliver afhørt inden for tre uger

Selv om Grønlands Politi på et år har nedbragt ventetiden på videoafhøringer af børn i sager om seksuelle overgreb, halter indsatsen langt efter de danske politikredse. Det vækker kritik fra Unicefs programchef i Grønland.

Grønland: 64 dage
Danmark: 16 dage 

Forskel: 48 dage

Tallene herover viser, hvor længe et barn under 15 år i to forskellige ender af rigsfællesskabet i 2019 skulle vente på at afgive forklaring på video til politiet i sager om seksuelle overgreb - vel at mærke angivet i gennemsnit.

Videoafhøring af børn under 15 år i sager om seksualforbrydelser

Ventetid på videoafhøring hos politiet - i gennemsnit i 2019:
Grønland: 64,5 dage
Danmark: 16,1 dage

Faldt i ventetid fra anmeldelse til afhøring - målt fra 2018 til i 2019 - i gennemsnit:
Danmark: 5,7 dage
Grønland: 42 dage

Fordeling af ventetider på videoafhøring. målt 1. halvår 2019:

Danmark:
Cirka 48 pct. gennemført indenfor 7 dage
Cirka 26 pct. gennemført indenfor 8 –14 dage
Cirka 16 pct. gennemført indenfor 15 –30 dage
Cirka 10 pct. gennemført efter mere end 30 dage

Grønland:
Ikke oplyst i nedenstående opgørelser

Kilder: "Tematilsyn om videoafhøring af børn" ved Anklagemyndigheden i Danmark og "Grønlandsk-dansk tværgående arbejde om styr-ket indsats for udsatte børn og unge i Grønland" fra Justitsministeriet i Danmark 

Det viser to opgørelser fra Justitsministeriet i Danmark og Anklagemyndigheden i Danmark, som fører tilsyn med politikredsene.

Som KNR fortalte tirsdag, har Grønlands Politi fra 2018 til 2019 nedbragt tiden fra, at en anmeldelse om en mulig seksualforbrydelse mod et barn tikker ind, og til det berørte barn bliver videoafhørt, med i gennemsnit 42 dage.

LÆS OGSÅ Børn bliver hurtigere afhørt om seksuelle overgreb

I dag venter et barn i Grønland således - i gennemsnit - 64 dage på at afgive forklaring til politiet. Et fald på 40 procent fra første halvdel af 2018, som især skyldes, at flere politiansatte herhjemme er blevet uddannet i at videoafhøre børn.

Og det er i sig selv godt nyt, mener programchef i Unicef Grønland, Sara Olsvig.

- Det er rigtig positivt, at politiet i den grad har prioriteteret området, så man har fået ventetiden ned. 

LÆS OGSÅ Folketinget vedtager aftale om 80 millioner kroner til grønlandske børn

Men, understreger hun:

- Samtidig må man sige, at 64,5 dage jo er rigtig, rigtig lang tid. Og det er især lang tid i et barns liv. Der bliver nødt til at være en ambition om at få det endnu længere ned.

Og det giver politimesteren i Grønland, Bjørn Tegner Bay, hende ret i.

- Jeg er enig i, at 64 dage er lang tid. Vi har derfor stort fokus på at få den gennemsnitlige tid endnu længere ned. Det har medført, at vi i november og december (2019, red.) nåede ned på omkring 34 dage, skriver han i en mail til KNR.

Halvdelen af videoafhøringerne i Danmark sker indenfor en uge

Men børn med adresse i Danmark er stadig betydeligt anderledes stillet, når det gælder om at afgive forklaring i sager om seksuelle overgreb.

Ifølge Anklagemyndighedens opgørelse blandt de danske politikredse er ventetiden også her faldet - nemlig fra 21,8 dage i andet halvår af 2018 til 16,1 dage i første halvår i 2019. 

Det har betydet, at et barn i Danmark i næsten halvdelen af alle sager om seksuelle overgreb i 2019 - helt præcist 48 procent af sagerne - er blevet afhørt inden for syv dage.

Kun i hver 10. sag har barnet måtte vente mere end 30 dage på at blive videoafhørt i Danmark.

Det er Syd- og Sønderjyllands Politikreds, som har haft den længste ventetid, hvor der er blevet bedt om assistance fra andre danske politikredse til at få afhørt børn.

Politimester: Syv dages ventetid i Grønland er urealistisk

Hos Grønlands Politi har sager om seksualforbrydelser mod børn absolut højeste prioritet, oplyser ordensmagten.

Men trods bestræbelserne på at forkorte ventetiden på videoafhøringer af børn yderligere, er det ikke realistisk, at ventetiden i Grønland kan bringes helt ned på en uge, siger Bjørn Tegner Bay.

- På grund af vores infrastruktur, geografi og vejr vil det være vanskeligt at få tallet ned på de syv dage, som er målsætningen i Danmark. Men vi vil blive ved med at have fokus på at kunne gøre det så godt som overhovedet muligt - og meget gerne et godt stykke under 30 dage, siger han.

Grønlands Politi er desuden på vej med en kampagne, der skal lære børn om, hvor de voksnes grænser går, og som skal få børn til at anmelde seksuelle overgreb.

LÆS OGSÅ Dansk finanslov sikrer 49,2 millioner kroner til justitsområdet i Grønland

Under et møde i november i Nakuusas Børneråd, som hører under Unicef Grønland, udpegede børnene selv en kortere sagsbehandlingstid hos de grønlandske myndigheder i sager om seksuelle overgreb som et af de vigtigste tiltag.

Og programchef i Unicef, Sara Olsvig, mener, at det er helt fair at kræve ens ventetid på videoafhøring af mindreårige om seksualforbrydelser, uanset hvor i rigsfællesskabet barnet bor.

For rettighederne for barnet er ens inden for det danske kongerige, påpeger hun.

- En af de rigtig, rigtige vigtige aspekter ved seksualforbrydelser er jo netop, at der hurtigt handles, og at der hurtigt tages hånd om sagen fra myndighedernes side. Så selv om forholdene er anderledes i Gørnland, bør det ikke være en stopklods for, at man kæmper endnu hårdere for at få sagsbehandlingstiden ned, siger Sara Olsvig.

Ifølge hende bør myndighederne have et system, der sikrer lige så hurtig videoafhøring af børn i Grønland som i Danmark.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt