Den selvstyreejde koncern KNI har gennem mange år haft problemer med at værdiansætte koncernens lagre. På billedet ses KNIs hovedkontor i Sisimiut.Foto: KNI

Rod med lagrene i KNI går helt tilbage til 2008

En konstant fejl har de seneste ti år pustet KNI’s værdi kunstigt op på milliardvirksomhedens lagre, men en gennemgang af KNI’s regnskaber viser, at der også var fejl i 2008 og i 2009.

Ifølge KNI har en fejl gjort, at koncernens lagre har været for højt værdisat siden 2010.

I de første tre år med 70 millioner kroner, og i de sidste syv år med 50 millioner kroner.

En gennemgang af KNI’s regnskaber foretaget af KNR viser, at der allerede i 2008 var problemer med milliardkoncernens lagre.

LÆS OGSÅ Massiv millionfejl på varelager: KNI-formand freder ledelsen

I regnskabet for 2008 skriver selskabets daværende revisorer fra Deloitte, Peter A. Wistoft og Claus Bech, i deres påtegning:

Lager​skandale i KNI - sagen kort
  • KNI har siden 2010 haft systematisk fejl i deres registrering og opgørelse af KNI’s lagre.
  • Det har betydet, at lagrene i de første tre år siden 2010 har været værdisat 70 millioner kroner for højt, og i de sidste syv år 50 millioner kroner for højt.
  • Fejlen skyldes en menneskelig programmering i KNI’s systemer, men KNI har ikke noget bud på, hvem der står bag.
  • Fejlen betyder, at selskabet skal nedskrive dets egenkapital med 50 millioner kroner ved halvregnskab i december.
  • Fejlen får ifølge KNI ikke ”væsentligt effekt på selskabets økonomiske stilling, herunder driftsresultaterne.”

- Som anført i ledelsesberetningen er indregningen og målingen af detail- og engrosvarer forbundet med en vis usikkerhed, hvorfor vi tager forbehold herfor. På det foreliggende grundlag er vi ikke i stand til at kvantificere denne usikkerhed, står der.

Revisorerne godkender altså regnskabet, men de gør opmærksom på, at der er dele af det, som de ikke kan tage ansvar for.

I ledelsesberetningen fremgår det, at problemerne var knyttet til et nyt lager- og logistiksystem, der hed RCM.

Da RCM blev indført, gav det KNI en masse problemer, som blandt andet resulterede i forkerte værdifastsættelser på lagre og drift.

Man havde ikke overblik over, om fejlene gjorde værdien af varerne for høj eller for lav.

Den var fortsat gal i 2009

Året efter påvirkede problemerne med lager- og logistikprogrammet stadig KNI’s økonomi.

Det skriver de samme revisorer fra Deloitte i deres påtegning for regnskabsperiode 1 januar 2009 til den 31. marts 2009. Perioden var kortere, da man var i gang med at omlægge til et skævt regnskabsår.

LÆS OGSÅ 60 er coronasmittede i Nunavut: Regeringen melder nedlukning

- Som anført i ledelsesberetningen var indregningen og målingen af detail- og engrosvarer pr. 31/12 2008 forbundet med en vis usikkerhed, hvorfor vi tager forbehold for herfor og den eventuelle afledte effekt heraf. På det foreliggende grundlag er vi ikke i stand til at kvantificere denne usikkerhed, står der i revisorenes påtegning.

Endnu en gang gør revisorene altså opmærksom på, at de mangler informationer for at få et totalt overblik over regnskabet.

Opskriver for flere millioner af kroner i 2010

I regnskabsåret 2009/10 må KNI igen se en kommentar fra den uafhængige revisor omkring koncernens lagerproblemer. Der var dog ikke tale om et forbehold, men revisorne vil gøre opmærksom på, at man har forhøjet lagerenes værdi.

- Uden at tage forbehold henviser vi til ledelsesberetningen side 10. Heri har selskabets ledelse udførligt redegjort for usikkerheden relateret til måling og indregning af detail- og engrosvarer, og den foretagne korrektion på 27,8 mio. kr. i forhold til registreringerne, står der i påtegningen.

LÆS OGSÅ Koalitionen indgår snæver finanslovsaftale

I ledelsesberetningen uddyber ledelsen de problemer, der altså havde hersket i to år i 2010. 

- Det er - og har også igennem dette regnskabsår - været en stor udfordring at forstå, hvorfor værdiansættelsen via den økonomiske lagerberetning ofte generer posteringer, der efterlader et indtryk af en vis usikkerhed ved validiteten ved lagerets værdiansættelse, skrev ledelsen, der stadig havde Søren Lennert Mortensen som direktør.

Herefter konkluderes det, at det har været nødvendigt at opjustere lagerværdien med 27,8 millioner kroner.

I ledelsesberetningen står der, at man på grund af fejlene vil indføre et nyt lagersystem i løbet af sommeren 2010. Det har, som KNR kunne fortælle i går, dog også været kilde til fejl. Således har KNI's lagre været for højt værdisat i de sidste ti år.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt