Bestyrelsesformand i KNI, Lars Borris Pedersen.Foto: KNR.

Massiv millionfejl på varelager: KNI-formand freder ledelsen

Gennem de seneste ti år har KNI’s lager været pustet kunstigt op med mellem 50 og 70 millioner kroner. Alligevel mener selskabets bestyrelsesformand ikke, at hverken bestyrelsen eller ledelsen i selskabet har et ansvar eller kunne have handlet anderledes.

Det er gået hele direktionens næse forbi. Og alle medlemmer af bestyrelsens. Det er også gået den interne regnskabsafdelings og den eksterne revisors næser fuldkommen forbi, at der gennem et årti har været en massiv millionfejl i værdisætningen af milliardvirksomheden KNI’s varelagre.

En fejl, der i tre år har pustet selskabets værdi kunstigt op med 70 millioner kroner og i de sidste syv år med 50 millioner kroner. Det betyder, at KNIs reelle værdi er mindre, end det har fremgået i de sidste 10 år. 

En fejl, som ledelsen og bestyrelsen kun er blevet opmærksom på, fordi en person henvender sig til et unavngivet revisionsselskab, der kontakter KNI’s mangeårige revisor Deloitte, der endeligt informerer KNI’s ledelse tilbage i april.

Lager​skandale i KNI - sagen kort
  • KNI har siden 2010 haft systematisk fejl i deres registrering og opgørelse af KNI’s lagre.
  • Det har betydet, at lagrene i de første tre år siden 2010 har været værdisat 70 millioner kroner for højt, og i de sidste syv år 50 millioner kroner for højt.
  • Fejlen skyldes en menneskelig programmering i KNI’s systemer, men KNI har ikke noget bud på, hvem der står bag.
  • Fejlen betyder, at selskabet skal nedskrive dets egenkapital med 50 millioner kroner ved halvregnskab i december.
  • Fejlen får ifølge KNI ikke ”væsentligt effekt på selskabets økonomiske stilling, herunder driftsresultaterne.”

- Det har været et meget komplekst system (lageroptællingen, red.), som har krævet nogle specialister til at lave det. De mennesker, som sad med det før og har været inde over det, de er ikke i virksomheden mere, siger Lars Borris Pedersen, der har været bestyrelsesformand i KNI siden 2018.

Hvordan kan det helt grundlæggende ske, at lageret har været forkert værdisat gennem ti år uden, at det bliver opdaget af nogen i KNI?

- Det kan jeg ikke gå så detaljeret ind i. Og igen som jeg sagde, har der siddet nogle specialister med det her program, og dermed også været de eneste, som har haft styr på det. Det er nok grunden til, at det ikke er røget ud over de rammer, siger Lars Borris Pedersen.

Han anerkender samtidig, at der derved har været udefrakommende personer, der har vidst mere om forholdene internt i KNI i den her sag end ledelsen og bestyrelsen.

Vi har intet ansvar i sagen

Alligevel mener selskabets bestyrelsesformand ikke, at hverken han og resten af bestyrelsen eller selskabets ledelse bærer et ansvar. Det fastslår han flere gange under interviewet, selvom han anerkender, at forløbet er ærgerligt og ikke har været tilfredsstillende.

De, der er ansat i ledelsen, har ikke nogen økonomisk gevinst på den her fejl, Lars Borris Pedersen.

- Det er en fejl, der er opstået for rigtig, rigtig mange år siden, hvor hverken de nuværende direktionsmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer var i virksomheden.

- Det er klart, at du ikke kan bebrejde en person, som ikke har haft nogen årsag til den fejl, som er opstået. Fejlen er gået henover både revision og intern revision og så videre. Så det er svært at placere et ansvar, siger Lars Borris Pedersen

Bestyrelsesformanden fastslår desuden, at KNI’s daglige ledelse, der er anført af direktør Peter Grønvold Samuelsen, fortsat har hans fulde tillid.

Kan du fuldkommen afvise, at der er nogen i ledelsen, som har fået en økonomisk gevinst ud af fejlen?

- De, der er ansat i ledelsen, har ikke nogen økonomisk gevinst på den her fejl. Direktørens bonusordning er baseret på mange andre ting end budgetoverholdelsen, så det vil ikke have haft nogen synderlig effekt, svarer bestyrelsesformanden.

Afviser økonomisk kriminalitet

Sagen er undersøgt af KNI og KNI’s eksterne revisor Deloitte siden slutningen af april, hvor KNI første gang blev gjort opmærksom på fejlen.

Den hidtidige konklusion er, at der ikke er begået noget kriminelt i forbindelse med den forkerte værdisætning af selskabets varelager. Dermed vil sagen umiddelbart ikke få nogle konsekvenser udover, at selskabet egenkapital bliver nedskrevet med 50 millioner kroner ved næste regnskab.

Kan man stole på jeres konklusioner, når hverken I eller Deloitte har haft kapacitet til at opdage fejlen selv over ti år?

- Ja. Mandsopdækningen på den her sag har været relativt stor, og vi har ingen indikationer på, at nogle skulle have fået noget som helst ud af det her.

Han afviser, at der er behov for, at andre parter undersøger sagen.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt