Den 5. juni meddelte Revisionsudvalget, at det ville stille spørgsmål til naalakkersuisut i forhold til forløbet omkring, at kvoterne på stenbider var blevet hævet. Udvalget kom mandag aften med sin beretning. Arkivfoto.

Revisionsudvalget rejser skarp påtale af Kielsen i stenbidersag

Efter tre måneder er Revisionsudvalget klar med sin beretning om den såkaldte stenbidersag. Udvalget tager dog ikke stilling til, hvorvidt Kielsen var inhabil eller ej.

Mandag eftermiddag har Revisionsudvalget afleveret sin beretning i forbindelse med den såkaldte stenbidersag.

Og her bringer udvalget både "skarp påtale" og fremhæver forhold, der beskrives som "kritisabelt".

Sagen handler om, hvorvidt formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, var inhabil, da han var med til at hæve kvoterne for stenbider, samtidig med at han havde lejet sin båd ud til en fisker.

I starten af juni meddelte Revisionsudvalget så, at det ville stille en række spørgsmål til naalakkersuisut for at afklare fakta i sagen.

Det er på baggrund af de svar, udvalget har fået, at beretningen er blevet til. 

LÆS OGSÅ IA om stenbidersagen: Revisionsudvalgets undersøgelse er vigtigere

På vegne af udvalget skriver formand Erik Jensen (S) blandt andet:

- Udvalget påtaler skarpt, at Formanden ikke har underrettet Naalakkersuisut om habilitetsovervejelserne før behandlingen af kvoteforhøjelsen.

- Udvalget finder det endvidere kritisabelt, at der tilsyneladende ikke før Naalakkersuisuts behandling af kvoteforslaget har været foretaget en vurdering af, om medlemmer af Naalakkersuisut måtte være inhabile.

Kort om makrelkvotesagen:

Makrelkvotetildelingen i 2015 udviklede sig til en større sag, som endte med et afværget mistillidsvotum mod daværende naalakkersuisoq for fiskeri, Karl-Kristian Kruse. Han var medejer til fiskeriselskabet KNT ApS, da selskabet sendte en ansøgning til makrelfiskeriet, der fik en kvote på 4.285 tons.

Karl-Kristian Kruse havde erklæret sig inhabil før selve tildelingen. En undersøgelse fra Deloitte konkluderede, at tildelingen var kørt efter bogen, men også at naalakkersuisoq burde have erklæret sig inhabil tidligere i processen.

Kilde: KNR

- Udvalget påtaler skarpt og henleder særligt Inatsisartuts opmærksomhed på, at Formanden for Naalakkersuisut ikke, i denne sag, har været opmærksom på habilitetsspørgsmålet.

Kritikken skal ses i forlængelse af en tidligere sag, hvor makrelkvoten var i fokus. Her blev det konstateret, at Naalakkersuisut skulle styrke opmærksomheden omkring habilitetsspørgsmål, påpeger udvalget.

Du kan læse hele beretningen her.

Revisionsudvalget dømmer ikke

Udvalget træffer dog hverken afgørelser eller fælder dom i sager. Det tager heller ikke stilling til, hvorvidt Kim Kielsen var inhabil eller ej.

Det er Inatsisartut, der skal afgøre, hvorvidt kritisable forhold, som udvalget har påpeget, skal have konsekvenser. Beretningen er nu givet videre til Inatsisartut, oplyser Revisionsudvalget.

LÆS OGSÅ Advokatfirma vurderer: Kielsen var ikke inhabil i stenbider-sag

Udvalget er ikke det eneste organ, der har set nærmere på sagen. Det har også det danske advokatfirma Poul Schmidt, som Kielsen selv havde hyret til at undersøge forløbet.

Her hed konklusionen, at formanden ikke havde handlet i strid med reglerne om inhabilitet. 

Advokatfirmaet vurderede dog, at Kielsen burde have underrettet Naalakkersuisut om, at han potentielt var inhabil i sagen, inden han deltog i mødet, hvor kvoten blev hævet.

Kommentarer

inatsisartut-sal-sep2019.jpg

Inatsisartuts EfterårssamlingGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt