Ny lov i Folketinget udvider beskyttelsen af havmiljøet

En ny lov om havmiljøet i Grønland forventes at blive vedtaget i Folketinget torsdag. Loven vil betyde, at beskyttelsen af havmiljøet i Grønland bliver udvidet, så den rækker ud til 200 sømil fra Grønlands kyster.
Ved Vandet Foto © : Abbas Moaddab
07. december 2017 11:03

I dag gælder den grønlandske havmiljølovgivning kun ud til tre sømil fra kysterne.

Havmiljøet ud for Grønland efter tre sømil i stadig et dansk ansvarsområde. Og forslaget kommer, fordi der de senere år er sket et markant stigning i sejladsen i de grønlandske farvande, som har indvirkning på både dyre- og vandmiljøet i områderne.

LÆS OGSÅ Grønlands havområder skal beskyttes

- Derfor er der behov for at opdatere reguleringen af området for at sikre, at beskyttelsen af havmiljøet ved Grønland modsvarer de stigende aktiviteter og den medfølgende risiko for forurening, sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen tidligere på efteråret, da forslaget blev fremsat.

Med den nye lov bliver der nye regler for skibes udtømning af olie og affald og regler om, hvordan man skal bekæmpe olie- og kemikalieforurening af havene.

Alle partier i Inatsisartut gav under forårssamlingen i år deres opbakning til forslaget.

Loven træder i kraft efter nytår, hvis det - som forventet - bliver vedtaget torsdag.