Foto: Anders Hviid

Folketinget Grønlands havområder skal beskyttes

Folketinget førstebehandlede i den forløbne uge et forslag til ny havmiljølov for Grønland.

Loven skal gælde for beskyttelsen af havmiljøet i den ekslusive økonomiske zone ved Grønland, altså havområdet, der rækker fra 3 sømilegrænsen og indtil 200 sømil. Et kæmpestort område, som den danske stat stadig regulerer brugen af. Den grønlandske havmiljølovgivning gælder i dag kun inden for 3-sømilgrænsen.

Det var miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der fremlagde forslaget. Og han sagde under behandlingen i folketingssalen blandt andet, at der i de senere år har været en øget aktivitet i havområderne ved Grønland, og at man de kommende år må forvente, at flere skibe besejler disse havområder.

- Derfor er der behov for at opdatere reguleringen af området for at sikre, at beskyttelsen af havmiljøet ved Grønland modsvarer de stigende aktiviteter og den medfølgende risiko for forurening, sagde han.

Lovforslaget afspejler, at Grønlands Selvstyre har overtaget råstofområdet i 2010.

Med den nye lov indføres der bestemmelser om skibes udtømning af olie og affald.

Der vil også være regler om bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet.

Og så tydeliggør lovforslaget de forskellige myndigheders opgaver og ansvar i forhold til beskyttelsen af havmiljøet ved Grønland.

Samtlige partier i Inatsisartut gav under forårssamlingen deres opbakning til forslaget.

Blandt andet bemærkede Inatsiartuts Frednings- og Miljøudvalg, at intentionen med beslutningsforlaget er, at forureneren skal betale for den skade, som denne har forårsaget inden for 200 sømilegrænsen.

Lovforslaget forventes at træde i kraft fra nytår.

 

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt