Assi: Anders Hviid

Folketingi Kalaallit Nunaata imartaa illersorneqassaaq

Nunatta imartani avatangiisinut inatsisissaq nutaaq Folketingip siullermeerlugu ippassaq suliaraa.

 

Inatsit Nunatta imartami kisimiilluni aningaasarsiornikkut soqutigisaqarfiata, tassa sineriammiit sømilinik pingasunik avasitsigisumiit 200 sømilinik avasitsigisumut imartaata, avatangiisiisa illersornissaannut atuutissaaq.

Tassa imartarujussuaq, Danmarkip naalagaaffiata inatsiseqarnikkut aqutaa.

Kalaallit imaani avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu inatsisaat taamaallaat 3 sømili tikillugu sinerissamut qanittumi atuuppoq.

Qallunaat avatangiisinut inuussutissanullu ministeriat, Esben Lunde Larsen, siunnersuummik saqqummiussisuuvoq.

Folketingimullu saqqummiussinermini ilaatigut oqarpoq, Kalaallit Nunaata imartaani ukiuni kingullerni pisoqarnerulersimasut, imartallu tamakkua ukiuni aggersuni angallaffiunerulernissaat  naatsorsuutigineqartariaqartoq.

- Taamaammallu pisoqarneruleriartornera tamatumalu malitsigisaanik mingutsitsinissamut qaninnerulerneq illuatungilerniarlugu tamatuma atorneqarneranik aqutsinerup ullutsinnut naleqqussarnissaa pisariaqarpoq, ministeri oqarpoq.

Inatsisissatut siunnersuutip Namminersorlutik Oqartussat aatsitassaqarnermik aqutsineq 2010-mi tigusimagaa ersersippaa.

Inatsisikkut nutaakkut umiarsuit uuliamik eqqagassanillu imaarsisarnerannut malittarisassaqalerpoq.

Aamma immap uuliamik akuutissanillu mingutsinneqaratarsinnaaneranut malitassaqalissaaq.

Taava aamma Nunatta imartaani avatangiisinik illersuinermi oqartussat asigiinngitsut suliassaat akisussaaffiilu ersarissarneqarput.

Nunatsinni Inatsisartut siunnersuut suliarimmassuk partiit tamarmik tapersiipput.

Inatsisartut Eqqissisimatitsinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliaata ilaatigut oqaatigaa,
200 sømilinik killeqarfiup iluani mingutsitsisup akiliisarnissaanik siunertaasoq.

Inatsisissatut siunnersuut ukiortaamiit atuutissasoq naatsorsuutaavoq

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat