Møbler fra afdøde forhindrer borgere i at flytte ind på plejehjem og botilbud

Det skal være muligt for sundhedspersonalet at fjerne en afdøds indbo efter fem dage, hvis det står til Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq.
29 borgere, der var visiteret til en plads på plejehjem, aflastning eller ældrekollektiv i Kommunqarfik Sermersooq, stod på venteliste i april. Foto © : KNR
Skrevet af Anders Rytoft
23. august 2023 08:08

Det er ikke unormalt, at der er venteliste på plejehjem, ældrekollektiver og boenheder - heller ikke i Kommuneqarfik Sermersooq. Ikke desto mindre har kommunen gjort en kedelig opdagelse. 

Der har nemlig været tilfælde, hvor en beboers sofa og seng, service og stuebord har samlet støv i mere end et år efter, at vedkommende gik bort. 

Og det betyder, at en ny beboer ikke kan flytte ind. 

Ubeboede, møblerede værelser skyldes blandt andet pårørende, som ikke kan blive enige om arven.

Skifterettens afgørelse kan trække ud, og det forlænger ventetiden for ældre og personer med handikap, som står på venteliste til et værelse. Pårørende, der kommer fra andre lande eller byer, kan også have svært ved at nå frem og rydde værelset i rimelig tid. 

Kan reducere ventelisten

En problemstilling, som Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked forsøger at komme til livs.

Forvaltningen har hentet inspiration fra en række danske kommuner, hvor der benyttes såkaldte skifteretsdepoter. Her opbevarer man dødsboet et andet sted, mens Skifteretten finder ud af, hvad der skal ske med den afdøde beboers indbo, og værelset istandsættes til den næste beboer. 

Forvaltningen foreslår, at der benyttes depotrum, som personalet får mulighed for at flytte indboet over i, hvis de pårørende ikke har ryddet værelset senest fem dage efter dødsfaldet.

Det seneste år har botilbuddene på handikapområdet ifølge forvaltningen haft tomme værelser i sammenlagt syv måneder, mens der på plejehjemmene i Nuuk kan gå op til ti dage - og i nogle tilfælde meget længere tid - fra en beboer dør til en ny flytter ind.

Vi kan ikke blande os i, hvornår Skifteretten laver en afgørelse, men det kan tage rigtig lang tid. Derfor vil vi gerne lave en ordning ude på vores plejehjem og boenheder, siger Ejner Grønvold, der er direktør for forvaltning for velfærd og arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq.

Han mener, at forslaget kan være med til at reducere ventelisterne. 

29 borgere på venteliste

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked orienterer halvårligt Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked om kapaciteten og ventelister på plejehjem, ældrekollektiver samt handicap- og ældrevenlige boliger.

Det gjorde forvaltningen senest i april. Her stod 29 borgere og ventede på en plads på plejehjem eller ældrekollektiv. Det fremgår ikke af kommunens hjemmeside, hvor mange personer med handikap, der stod på venteliste til en boenhed.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked forventer, at opgaven med depotrum, som skal kunne aflåses, kan løses inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Hvorvidt forslaget bliver indført, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til inden for en nær fremtid.