Sagen handler om, hvorvidt formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (Siumut), var inhabil, da han var med til at hæve kvoterne for stenbider, samtidig med at han havde lejet sin båd ud til en fiskerFoto: KNR

Mistillid til Kim Kielsen er afværget med det mindst mulige flertal

Efter en seks timer lang debat om den såkaldte stenbidersag, erklærede oppositionen deres mistillid til Kim Kielsen.

IA, Attasut, Samarbejdspartiet og Partii Naleraq har kort før klokken 21 udtrykt mistilid til formanden for naalakkersuisut, Kim Kielsen (S).

Det er skete efter en ind til videre cirka seks timer lang debat om den såkaldte stenbidersag i Inatsisartut.

Kort om stenbider-sagen:

 

 • 12. maj besluttede Naalakkersuisut at hæve kvoten for stenbider ved at overflytte restkvoten på stenbider for 2019 på 204 tons til 2020.

 

 • Det var en politisk beslutning, der lagde grund for genåbningen af to områder.

 

IA: Var Kim inhabil?
 

 • Sagen om inhabilitet begyndte i starten af juni, og det var Inuit Ataqatigiit, der flyttede fokus over på den.

 

 • Det skete, da partiet ville vide, om Kim Kielsen personligt fik gavn af at være med til Naalakkersuisuts beslutning om at hæve stenbiderkvoten, samtidig med at han havde udlejet sin private båd til en fisker.

 

 • Kim Kielsen var med på mødet. Og han fortalte ikke resten af Naalakkersuisut, at han potentielt kunne være inhabil, da han havde lejet sin båd ud til en fisker, der fiskede efter stenbider.

 

Revisionsudvalg rejser skarp påtale

 

 • Inatsisartuts Revisionsudvalg har efterfølgende udgivet dets beretning om sagen.

 

 • Og her bringer udvalget både "skarp påtale" og fremhæver forhold, der beskrives som "kritisabelt".

 

 • Det er den hårdeste kritik, som revisionsudvalget kan udtale.

Klokken 21.35 blev mødet genoptaget, og Aleqa Hammond (NQ) fremsatte en afværgedagsorden og erklærede, at koalitionen (Siumut, NQ og Demokraterne) stadig har tillid til Kim Kielsen.

- Det er ikke tid for nyvalg, sagde Aleqa Hammond. 

Fire minutter senere stemte de i alt 29 fremmødte politikere om afværgedagsordenen: 14 stemte for, 13 stemte imod, og to undlod at stemme. 

Oppositionen sidder på 14 pladser i Inatsisartut. Koalitionen sidder på 17.

Dermed blev mistilliden til Kim Kielsen afværget med det mindst mulige flertal overhovedet.  

Undersøgt to gange

Sagen, som det hele drejer sig om, handler om, hvorvidt Kim Kielsen var inhabil, da han var med til at hæve kvoterne for stenbider, samtidig med at han havde lejet sin båd ud til en fisker. 

Oppositionen mener, at Kim Kielsen var inhabil. Den mener også, at Kielsen har tilbageholdt informationer til Revisionsudvalget, som undersøgte sagen.

Koalitionen mener, at Kim Kielsen ikke var inhabil. Koaltionen mener heller ikke, at Kim Kielsen har overtrådt nogle love i sagen.

 

LÆS OGSÅ Debat om skarp Kielsen-kritik i stenbidersagen: Vi er nødt til at holde pause

Sagen er blevet undersøgt to gange. Først af advokatfirmaet Poul Schmith, som Naalakkersuisut selv havde hyret. Siden kom Revisionsudvalget med en beretning om sagen, som lå klar 7. september. Og den var kritisk. 

Udvalget bragte en "skarp påtale" og fremhævede dele af sagen, som ”kritisabel". Det er den hårdeste kritik, som revisionsudvalget kan udtale.

Og den kritik er efter ønske fra den samlede opposition så blevet debatteret i dag siden klokken cirka 15. Oppositionen ville have diskuteret, om sagen skulle have politiske konsekvenser for Kim Kielsen.

Og efter cirka seks timers uskøn kasten mudder i hovedet på hinanden i Inatsisartut, kom erklæringen om mistillid kort før klokken 21. 

Dokumenter skal udleveres

Under debatten sad følelserne uden på tøjet, beskyldninger om dårligt samarbejde og hemmelighedskræmmeri sad løst, og der blev gestikuleret ophidset fra talerstolen. 

Én ting ud over mistillid blev der dog også taget stilling til. Og det var, at Revisionsudvalget skal have udleveret nogle dokumenter, som udvalget ikke har fået lov til at få udleveret af Naalakkersuisut, da de undersøgte forløbet i stenbider-sagen.

Mistilliden fra oppositionen
 

 • Aqqalu Jerimiassen fra Atassut fremsatte mistilliden til Kim Kielsen. 
   
 • I mistillidserklæringen står der: 
   
 • ”Formanden for Naalakkersuisut har brudt Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Jeg citerer Inatsisartutlovens § 6, stk. 1:"
   
 • "Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som er nævnt i § 3, stk. 1, skal snarest underrette sin foresatte indenfor myndigheden herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. For så vidt angår medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gives underretningen til myndigheden.” 
   
 • Også Naalakkersuisuts manglende vilje til at udlevere materiale til udvalgene er dybt problematisk og har skadet udvalgenes arbejde.
   

Grunden til, at lige præcis de papirer er så vigtige, er lidt teknisk: For noget af det ”kritisable”, som Revisionsudvalget påpegede, er, at det ikke havde fået udleveret alle de dokumenter om sagen fra Naalakkersuisut, som udvalget gerne ville have. 

Revisionsudvalget har ikke fået adgang til nogle interne arbejdsdokumenter og en brevveksling med Advokatfirmaet Poul Schmith. Begge dokumenter er undtaget retten til aktindsigt, har Formandens Departement oplyst.

Hvad der står i de papirer, ved medlemmerne af Inatsisartut ikke. Derfor haglede talrige beskyldninger om, at Naalakkersuisut har holdt oplysninger hemmelige ned over Naalakkersuisut under debatten.

For de oplysninger bør blive offentliggjort, lød det samstemmende fra oppositionen.

- Hvad er det, der er så fortroligt, siden I ikke vil udlevere de papirer? Noget må være rivende galt, sagde Partii Naleraqs formand Hans Enoksen.

Erik Jensen (S) er formand for Revisionsudvalget. Han tog ordet på opfording fra Hans Enoksen:

-  Det er frustrende ikke at få alt det materiale udleveret, som er nødvendigt for at behandle den her sag, sagde han. 
 Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl