Undersøgelse af kommuneinddelingerne er startet: Man bør ikke ignorere den folkelige reaktion

Efter et møde i det politiske koordinationsudvalg i Naalakkersuisut er det blevet besluttet, at muligheden for nye kommuneinddelinger, blandt andet i Østgrønland, skal undersøges.
Naalakkersuisoq for indenrigsanliggender, Jess Svane (S), har på et møde i det politiske koordinationsudvalg bragt spørgsmålet på bane ovenpå længere tids diskussion blandt politikere og befolkningen. Foto © : Ane-Marie Petersen/KNR
17. marts 2023 14:46

I den senere tid har det både politisk og blandt befolkningen været diskuteret, om Østgrønland skal have sin egen kommune.

Debatten har samtidig været i gang i flere andre af landets kommuner.

Og nu er der blevet nedsat en arbejdsgruppe af Naalakkersuisut, der skal undersøge mulighederne og ønsket om nye kommuneinddelinger. Sådan lyder det fra Naalakkersuisoq for indenrigsanliggender, Jess Svane (S), der til et møde i februar ville høre alle kommunernes borgmestre ind til debatten om en ny selvstændig kommune i Østgrønland.

- På baggrund af debatten, der blev indledt i Inatsisartut og som føres videre blandt borgerne med underskriftsindsamling, har jeg som ansvarlig for kommunerne taget spørgsmålet op i det politiske koordinationsudvalg, siger Jess Svane.

Arbejdsgruppen, der blandt andet skal se på spørgsmålet om kommuneinddeling, er blevet nedsat af Naalakkersuisut samt alle landets borgmestre.

På mødet blev det besluttet, at selvstyrets embedsmænd og kommunaldirektørerne skal komme med et oplæg om, hvad næste skridt bør være, fortæller Jess Svane.

Det næste møde i det politiske koordinationsudvalg er i august, hvor man blandt andet skal se nærmere på de holdninger, der florerer hos befolkningen.

- Her skal vi diskutere hvad det næste skridt skal være i forhold til den stemning, der er kommet i befolkningen med underskriftsindsamlinger og lignende, lyder det fra Jess Svane.

Sideløbende er en undersøgelse om borgernes tilfredshed også i gang. Den skal munde ud i en evaluering af den kommunale struktur med udgangspunkt i borgerbetjening og nærdemokrati. Den undersøgelse skal forelægges Inatsisartut i 2024.

- Man bør drøfte sådan en folkelig reaktion og ikke bare ignorere dem. På den måde vil vi beskytte demokratiet, siger Naalakkersuisoq Jess Svane.

De nuværende storkommuner har været heftigt debatteret i årenes løb, siden man i 2009 gik fra at have 18 kommuner til fire, og som sidenhen blev til fem.

Denne gang sker det efter en undersøgelse foretaget af ph.d-studerende Ulunnguaq Markussen, der viser, at østgrønlændere føler sig for langt væk fra demokratiet, og at de oplever ikke at have nogen reel politisk indflydelse. Det fik Inatsisartutmedlem Lars Poulsen (S) til at foreslå, at Østgrønland skal have sin egen kommune, og det har han siden også hørt Naalakkersuisoq Jess Svane ind til i et § 37 spørgsmål.