Lammende kritik af anbringelser i Avannaata: Et-årigt barn med gonorré og mange børn uden værger

Endnu engang rejser Selvstyrets Tilsynsenhed skarp kritik af støtten til anbragte børn i Upernavik og Ilulissat. Her er børn uden værge, plejefamilier uden godkendelser og kønssygdomme blandt helt små børn.
Det er ikke første gang, at Selvstyrets Tilsynsenhed kritiserer Avannaata Kommunia for ringe beskyttelse af børn. Foto © : KNR/Anton Gundersen Lihn
30. marts 2021 12:53

Hvis man vil sove trygt om natten, skal man ikke læse den rapport, som Tilsynsenheden fra Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet har lavet af Anannaatas Kommunias forvaltning af støtte til børn.

For det er ret beset en gyser om alt fra forladte børn til seksuelle overgreb i massiv omfang. 

Tilsynet har fundet sted over en måned fra september til oktober sidste år med fokus på sager om anbragte børn, plejefamilier og børn i hjemmet med særlige behov.

Om Tilsynsenhedens rapport af Avannaata Kommunias støtte til børn

Tilsynsenheden besøg i Upernavik og Ilulissats forvaltninger er sket fra 4. september til 9. oktober 2020.

Besøgene omfatter bl.a. besøg hos kommunaldirektøren, direktøren for Forvaltningen for Familie, fagchefen og fagkoordinatoren i centralforvaltningen i Ilulissat og hos teamlederen, borgerforvaltningslederen og afdelingslederen i Ilulissat og Upernavik.

Enheden har også talt med kommunale medarbejdere i forvaltningerne, politiet og skoler i begge byer og været på besøg hos elevhjemmet i Upernavik.

Kilde: "Tilsynsrapport - Anmeldt overordnet tilsyn vedr. Avanaata Kommunias forvaltning af det sociale regelsæt inden for støtte til børn i Ilulissat og Upernavik. September-oktober 2020"    

Værst står det til i Upernavik, hvor Tilsynsenheden har været igennem 21 tilfældigt, udvalgte børnesager og otte plejefamiliesager.

Alle sager bliver af tilsynesenheden kaldt 'meget bekymrende', fordi der i stort set alle sager er tale om seksuelle overgreb af små børn.

Upernavik: Kønssygdom og mangel på tilladelser

To af sagerne er udpeget som 'yderst bekymrende'.

Det drejer sig om anbringelse af en nyfødt, hvis storesøster på et år har kønssygdommen gonorré. Sygdommen smitter ved seksuel kontakt. Begge børn har været i plejefamilie, men er sendt hjem til forældrene i utide.

 

LÆS OGSÅ MIO's rejserapport: Alvorlige problemer med at beskytte børn mod overgreb i Qeqertalik

I den anden sag er der tale om 'massiv omsorgssvigt', hvor barnet også er sendt hjem til de biologiske forældre, uden at sagen er tilstrækkelig belyst, og hvor der ikke er blevet fuldt op på sagen.

Ingen af de otte plejefamilier i Upernavik, som indgår i Tilsynsenhedens undersøgelser, har plejefamilietilladelse. Kun i én af de otte sager er der truffet en afgørelse om anbringelse - men uden en begrundelse.

I Ilulissat er 20 tilfældige sager blevet gennemgået. Her er tre sager udpeget til 'fornyet gennemgang'.

Børn lever årevis uden værge

Rapporten viser også, at mange børn i både Upernavik og Ilulissat er helt uden en værge - altså en voksen med ansvaret for barnet.

Det sker i sager, hvor begge forældre er døde, eller hvor moderen er død, og faren er ukendt eller uden forældremyndighed.

LÆS OGSÅ Samarbejdspartiet vil hellere tale om mennesker: - Det hele går jo op i selvstændighed, fisk og mineraludvinding

I én af sagerne har barnet, som i år fylder 18 år, været uden værge siden 2009, hvor moderen døde.

I en anden sag mistede et barn sin mor det samme år, det blev født. Barnet er i dag ni år og har således altid været uden en værge.

Desuden er der er mange indberetninger til kommunen om seksuelle overgreb og krænkelser - især fra bygderne, herunder Kullorsuaq. Men den dårlige transport til bygderne gør, at de bygdebeboerne 'lades i stikken', konkluderer Tilsynsenheden.

Og så kunne Tilsynsenheden ikke få overblik over, hvor mange børn der er anbragt uden for hjemmet i Upernavik. I Ilulissat er der dog tale om 81 børn. 

Socialrådgivere løber skrigende væk

Tilsynsenheden opremser en stribe forhold, der er kritisable i både Ilulissat og Upernaviks børneforvaltning, blandt andet: 

  • Centralforvaltningen i Ilulissat svigter den lokale forvaltning i Upernavik - dårlig samarbejde mellem de to forvaltninger.
  • Alt for mange sager til ufaglærte sagsbehandlere. Sagerne er 'brandslukning' og ikke opfølgning mm. I Upernavik 'holder' en socialrådgiver højst to år.
  • Mangel på dokumentation i de fleste sager. Det gælder afgørelser, begrundelser, notatpligt og vedhæftede dokumenter.
  • Ingen tilsyn med plejefamilier eller børn anbragt uden for hjemmet.
  • Ingen børnesamtaler eller bisidder til børnene.
  • Ingen kommunal børnepolitik.

Eneste positive ting på listen er, at både Ilulissat og Upernaviks forvaltninger har et godt samarbejde med politi, skoler og sundhedsvæsen.

Tilsyn har givet 28 henstillinger til forbedringer. Det er dog langt fra første gang, at Avannaata Kommunia er i søgelyset. 

I 2018 konkluderede Tilsynsenheden fra Selvstyret efter et besøg, at lokalforvaltningen i Upernavik "pt. ikke kan løfte de opgaver, kommunen er forpligtet til efter lovgivningen".