Foto: KNR

KNIPK: Forvirring om førtidspension

Handicaporganisationen KNIPK's formand fortæller, at foreningen siden første juli har fået mange henvendelser fra borgere, der er utrygge ved reformen af førtidspensionen.

RETTELSE onsdag 13.07.2016 kl. 14.30: En førtidspensionist ægtefælle skal rettelig tjene 500.000 og IKKE 400.000 kroner før end, at førtidspensionistens pension bliver 0 kroner.

- Folk fra hele kysten har kontaktet os, det er både medlemmer, og personer som ikke er medlemmer af KNIPK. Folk, som har mistet deres førtidspensionspenge, er meget forbavsede over, at de ikke længere kan modtage førtidspension, fortæller Hans Reimer fra KNIPK.

Reformen af førtidspensionen trådte i kraft 1. juli, og det betyder, at kommunerne er gået i gang med at beregne ydelsen til førtidspensionister på baggrund af de nye regler.

 

Du kan se de nye takster for beregning af førtidspension her: Cirkulære nr. 283 om takster og indkomstgrænser for førtidspensioner pr. 1. juli 2016. 

 

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen skriver i et skriftligt svar til KNR, at borgerne kan finde mere information om reformen på hjemmesiden sullisivik.gl.

Arbejdsevne skal revurderes

Én af de grundlæggende forandringer, som reformen medfører, er, at førtidspensionister under 60 år skal have revurderet deres arbejdsevne og dermed deres sag om førtidspension indenfor de næste fem år.

Inden en borger kan tilkendes førtidspension efter de nye regler, skal kommunen vurdere vedkommendes arbejdsevne, og der indføres en obligatorisk revurdering af førtidspensionisters arbejdsevne hver femte år, hvis pensionisten er under 60 år.

Nogle førtidspensionister vil opleve at miste deres pension. Det gælder for eksempel, hvis en førtidspensionists ægtefælle tjener mere end 500.000 kroner. Pensionisten mister ikke retten til førtidspension, men førtidspensionen vil altså udgøre 0 kroner, i de perioder, hvor ægtefællen tjener mere end 500.000 kroner.

Ifølge betænkningen, der blev lavet i forbindelse med reformens vedtagelse i Inatsisartut, vil 317 personer ikke længere have ret til deres pension.

151 har mistet pensionen

En rundringning, som KNR har foretaget, viser, at 151 borgere indtil videre har mistet deres førtidspension.

Reformen indfører en laveste, mellemste og højeste førtidspension. Det højeste førtidspension er cirka 110.000 kroner om året.

Naalakkersuisut skønner, at 1.257 personer vil komme på den højeste ydelse, 359 personer på den mellemste og 180 personer på den laveste ydelse, når reformen er fuld indfaset.

Får en førtidspensionist ikke revurderet sin sag inden for fem år, får vedkommende automatisk tilkendt den højeste ydelse.

Det er en del af loven, at der oprettes et centralt førtidspensionsklagenævn, som borgerne kan klage til, hvis de er uenige i en kommunes afgørelse.

 

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt