KNAPK kritiserer forbud mod eksport af hvidhval

Rådet for fangst ved KNAPK kritiserer naalakkersuisuts forbud mod eksport af hvidhvalskød og mattak i et åbent brev. Rådet mener, at det er oprindelige folks ret at fange og brødføde på hvidhval.
Privatpersoner, der rejser fra Grønland til Danmark, må fortsat gerne tage mattak med til eget forbrug.
17. marts 2023 12:30

KNAPK's råd for fangst har sendt et åbent brev, hvori rådet kritiserer naalakkersuisuts midlertidige eksportforbud af hvidhval.

Forbudet skyldes, at hvidhvalfangst i Østgrønland er imod international lov, og derfor er der lukket helt for eksport af hvidhval til Danmark. Og da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at skelne mellem hvidhvalsprodukter fra Østgrønland og Vestgrønland, har Naalakkersuisut indført et eksportforbud på hvidhval.

I naalakkersuisuts pressemeddelelse står, at der tale om et midlertidigt stop af udførsel af produkter fra hvidhvaler. Netop den formulering lægger KNAPK's råd for fangst særlig vægt på:

I dag er der således på ingen måde tale om, at man producerer hverken narhvals- eller hvidhvalskød eller mattak til eksport og handel, ligesom der heller ikke findes nogen fabrikker herhjemme der udfører nogen som helst produktion heraf, skriver rådet for fangst i det åbne brev.

Her er undtagelsen Pisiffiks og Brugsens slagterafdelinger, som producerer hvidhvalsprodukter lokalt og til lokale, men som altså ikke bliver handlet ud over landets grænser.

- Men det er faktuelt således, at der herhjemmefra på ingen måde sker en såkaldt produktion af hvid- og narhvalskød eller mattak, og der forefindes heller ingen handel ud af landet med disse produkter, hverken på vestkysten eller i den østlige del af landet, fortsætter rådet.

Mattak med i flyveren

Rejsende fra Grønland til Danmark må fortsat gerne tage mattak eller kød fra hvidhval med til eget forbrug. Dermed dækker det midlertidige forbud kun over de hvidhvalsprodukter, som bliver sendt ud af landet.

Og det får altså også kritik fra KNAPK's råd for fangst, der kræver, at naalakkersuisut ophæver forbuddet:

- Man må øjeblikkeligt genåbne muligheden for, at man herhjemmefra kan sende op til 5 kg hvidhvalskød og mattak til sin familie eller venner i Danmark, idet der jo her ikke er tale om en forretningsmæssig handel, men at der blot sendes madvarer folk imellem til eget forbrug.

- Husk menneskerettighederne

I den anledning fremhæver rådet også, at hvidhvaler og narhvaler har en vigtig betydning for grønlandsk kultur og ernæring.

Rådet opfordrer derfor naalakkersuisut til at huske på FN's menneskerettigheder:

Det er derfor mere passende her at erindre sig FN´s menneskerettigheder, og at man i henhold hertil har rettigheder som et oprindeligt folk såvel som et fangererhverv, der opretholdes til at skaffe fødevarer.

- Der er dermed tale om rettigheder, som skal overholdes, skriver rådet.