Foto: Jonas Løvschall-Wedel/KNR

Qulaarpaa Kæmpe arbejde at indføre individuelle kvoter

Individuelle hellefiskekvoter inden for jollefiskeriet har mange tilhængere, men det medfører en enorm arbejdsbyrde, konstaterer Departementet for Fiskeri.

Der skal indføres individuelle, omsættelige kvoter i jollefiskeriet efter hellefisk, mener fisker- fangerorganisationen, KNAPK.

Departementet peger på, at det vil være et stort tidskrævende arbejde, men KNAPK mener tiden er kommet.

- Fordi KNAPK ser, at det er vigtigt at vi skal have et styret og kontrolleret fiskeri på vigtige arter. Derfor mener vi også at det er nødvendigt, at jollefiskere også indgår i de kvoterede områder med kvoteandele, siger direktør i KNAPK Petrus Biilmann.

Kæmpe regnearbejde

Hos Departementet for Fiskeri, slår afdelingschef Emanuel Rosing fast, at hvis man beslutter sig for at indføre individuelle omsættelige kvoter i jollefiskeriet efter hellefisk, så medfører det et ganske omfattende stykke arbejde.

Petrus Biilmann, KNAPK

Han peger på, at der i dag er mellem 900 og 1000 jollelicenser i fiskeriet efter hellefisk i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik.

Læs også Fiskeriet fulgte ikke anbefalinger

Alle disse personers indhandlinger gennem en periode på mindst tre år skal samles ind, hvis der skal tildeles kvoter.

- Og så skal vi have beregnet, hvad hver enkel person har indhandlet i den periode, lavet gennemsnit og prøve og fordele kvoter. Det i sig selv vil være et kæmpe regnearbejde, siger Emanuel Rosing.

Herudover skal embedsfolkene lave en høring for hver enkelt ansøger, og så skal der selvfølgelig også være en klagemulighed for alle dem der får tildelt en kvote.

- Så det er et meget omfattende og ressourcekrævende arbejde, der skal igangsættes, hvis man beslutter sig for det.

KNAPK er ikke i tvivl

Faktisk har departementet allerede været gennem en lignende opgave, i forbindelse med fiskeriet efter hellefisk, med fartøjer hvor godt 160 ansøgere skulle gennemgås.

- Der havde vi to-tre mand fuldt beskæftiget i lidt over to år, siger Rosing.

Læs også Individuelle kvoter for jollefiskerne

Hos KNAPK er de dog ikke i tvivl om, at det er arbejdet værd.

For også at overbevise jollefiskerne om at det vitterligt er en god idé foreslår de en fælles rejse med Departementet og SQAPK rundt i de berørte forvaltningsområderne.

- For at lave en oplysningstur om, at det er nødvendigt, at jollefiskerne også går over i kvotefiskeri, siger Petrus Biilmann.

Antallet af fiskere i forskellige områder. Kilde: Departementet for Fiskeri


 

Sider