Ingen plan for det nye pantsystem: Butikkerne kræver handling nu og her

Om blot fire måneder lukker Nuuk Imeq A/S, og monopolet på øl og kulsyreholdige læskedrikke udløber. Men det nye system, der skal overtage, er langt fra klart, lyder det i et opråb fra detailhandlen.
Hvad der skal ske med emballagen, når nye regler træder i kraft 1. januar 2024 er stadig meget uvist. Foto © : KNR
28. august 2023 18:03

- Der er flere spørgsmål end svar.

Sådan siger Brugseni og Pisiffik i en fælles pressemeddelelse om den nye emballage lov.

Helt konkret betyder det, at ingen ved, hvilke øl og sodavand, du kan tage ned fra hylderne 1. januar, og hvad der skal ske med de tomme flasker, når du afleverer dem tilbage til butikken.

Der er kun fire måneder til, og tiden er derfor knap, mener detailhandlen.

- Vi hilser forslaget velkommen, idet vi naturligvis ønsker at tilbyde vores kunder et større udvalg.

- Vi vil appellere til de grønlandske politikere om at få taget beslutningerne nu. Alternativt står vi 1. januar 2024 uden at være klar til noget som helst, der har med den nye emballagebekendtgørelse af gøre – til stor gene for både vores leverandører, medarbejdere og kunder, skriver de to dagligvarebutikker i pressemeddelelsen.

Stilstand trods drøftelser

Med den nye emballagelov ophører Nuuk Imeqs tidligere monopol. Arbejdet med den nye lov har været undervejs siden december 2022. Men på grund af manglende politiske beslutninger, er der stadig meget uvished.

Detailhandlen mangler blandt andet svar på, hvem der helt konkret skal opkræve panten, og hvor meget pant, der er tale om, hvor emballagen skal sendes hen efter pantning, og hvordan butikkernes flaskeautomater skal blive klar til alt den nye emballage.

Et stort og præserende spørgsmål fra dagligvarebutikkerne er også, hvad der præcist er omfattet af de nye regler.

Her er alle de ubesvarede spørgsmål

Om selve importen:

  • Hvilken pant skal vores leverandører påføre, når de sender øl og kulsyreholdige læskedrikke til Grønland?
  • Hvem skal opkræve panten? Er det Skattestyrelsen? Og er deres systemer sat op til det?
  • Butikkernes leverandører skal tilpasse deres systemer til en eventuel anderledes pant til Grønland – hvor kort frist får de til det?

Behandling af den modtagne emballage:

  • Hvor skal butikkerne sende emballagen hen?
  • Hvordan bliver panten videreafregnet?
  • Hvordan skal butikkerne tilpasse flaskeautomater i 16 butikker til en masse ny emballage?

Selve investeringen for at blive klar:

  • Hvad skal ændres/tilkøbes til flaskeautomater for at kunne modtage og behandle en masse ny emballage?
  • Hvem skal betale de store investeringer? Er det udelukkende detailleddet og dermed i form af højere forbrugerpriser?
  • Kan leverandøren i Danmark overhovedet nå at levere og montere ekstra udstyr til flaskeautomater til en lang række supermarkeder spredt over hele Grønland?

Forbrugeren bliver taberen

I dag udgør afgiften på emballage ved indførsel af drikkevarer over 0,25 liter 3,5 kroner. 

Det betyder, at hvis forbrugerne drikker lige så meget øl og sodavand i 2024, som de gjorde i det forgangne år, kommer det ifølge detailhandlen til at koste 125 millioner kroner i afgift. Penge, som tages direkte fra forbrugernes lomme uden varsel i form af højere priser på de importerede produkter. 

- Fra politisk side er der ingen vilje til at tage stilling til denne nye afgift, udover at den blot skal fortsætte, lyder det i pressemeddelelsen:

- I sidste ende er der kun forbrugeren til at betale for de mange nye produkter, både i form af dækning til detailhandlens store investeringer og en ny afgift på cirka 125 millioner kroner.