Inatsisartut støtter kommissorium: Skal til bunds i afkolonisering

I dag blev et kommissorium, der skal afdække afkoloniseringen i Grønland første behandlet i Inatsisartut. Hovedformålet er at klarlægge om Danmark dengang overholdte FNs krav.
Kommissoriet skal afdække om alt gik rigtigt til i forbindelse med afkoloniseringen af Grønland. Foto © : Else Olsvig/KNR
Skrevet af Mikkel Rasmussen
03. maj 2023 17:51

For præcis 70 år siden gik Grønland officielt fra at være en koloni til at være et amt under Danmark.

Men levede Danmark dengang op til FNs krav til afkolonisering, og blev det gjort ordentligt?

Og i dag har partierne i Inatsisartut støttet op om et kommissorium, som skal besvare det spørgsmål. 

På forårssamlingens niende mødedag første behandlede medlemmerne i Inatsisartut et kommissorium, hvis opgave bliver at afklare omstændighederne omkring afviklingen af Grønlands kolonistatus. 

- Vi skal kunne kigge på arene og sige, at sådan var det. Nu kæmper vi videre for vores fremtid. En udredning af omstændighederne og afviklingen af kolonitiden er et led i den konfrontation, vi har brug for, lød det fra IAs Assi Chemnitz.

Og det var alle partierne enige i. 

For kun ved at få en tilbundsgående undersøgelse, kan landet komme videre.   

- Vi mener, vi skal undersøge alt og ikke lade os nøjes. Det er på tide at nedsætte en kommission, der skal grave i kolonitiden, så alt kommer frem. Først når alt er fremme, kan vi forsones, sagde Jens Frederik Nielsen fra Demokraterne, da han fik ordet i talerstolen.

Dermed sendes forslaget videre til udvalget, inden det skal anden behandles i Inatsisartut 25. maj. 

Hvad skete der dengang

I 1953 blev grundloven ændret, og Grønlands status som koloni ophørte.

Men af beslutningsforslaget, som inatsisartut behandlede i dag, fremgår det, at der i forbindelse med grundlovsændringen ikke blev afholdt en folkeafstemning i Grønland.

Formålet med kommissoriet er derfor at få afklaret omstændighederne omkring afviklingen af Grønlands kolonistatus.

- Vi mener, der mangler den del, hvor man dykker ned i FNs arkiver. Vi mener, der ligger nogle ting, som ikke er kommet frem i offentlighedens lys, sagde Kuno Fencker fra Siumut.

Kommissionen har helt konkret til opgave at undersøge processen i og om Grønland i tiden op til ændringen.  

Samtidig skal det også klarlægges, hvorledes Grønland og de grønlandske politikere blev orienteret og rådgivet, og hvad konsekvenserne eventuelt er helt op til i dag.

Tidligere udredning

I 2007 udkom Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) med en historisk udredning om Grønlands afvikling som koloni.

Men i beslutningsforslaget er holdningen til denne, at den fokuserede på det danske perspektiv og altså ikke det grønlandske.

Hvem, der skal sidde som medlemmer i kommissionen, er endnu ikke fundet. Det arbejde går i gang nu.

Men for flere af partierne er det vigtigt, at det er grønlændere, der står i spidsen for den.