Inatsisartut har konstitueret sine udvalg

Inatsisartut har på den ekstraordinære mødedag i går, mandag den 15. december, konstitueret sine 14 udvalg.
Foto © : Nils Baum, Bureau for Inatsisartut.
Skrevet af Simon Uldum -
16. december 2014 08:39

Der er i alt 14 lovpligtige og stående udvalg i Inatsisartut:

Anlægsudvalget, Erhvervsudvalget, Familie- og Sundhedsudlvaget, Finans- og Skatteudvalget, Fiskeri-, Fangst-, og Landbrugsudvalget, Formandskabet for Inatsisartut, Frednings- og Miljøudvalget, Lovudvalget, Revisionsudvalget, Råstofudvalget, Det Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg, Udvalg for Forretningsordenen, Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke samt Udvalg til Valgs Prøvelse.

Se hvilke medlemmer de forskellige udvalg i nedenstående liste:

UDVALG

 

MEDLEMMER

 

SUPPLEANTER

Formandskab (5)

(Fungerer også som Udvalg for Forretningsordenen)

Lars-Emil Johansen, fm (S)

Agathe Fontain 1.nfm (IA)

Justus Hansen 2.nfm (D)

Juliane Henningsen 3.nfm (IA)

Nikolaj Jeremiassen 4.nfm (S)

Vivian Motzfeldt (S)

Mimi Karlsen (IA)

Michael Rosing (D)

Ane Hansen (IA)

Jens Immanuelsen (S)

Udvalget for Forretningsordenen (7)

(Består af Formandskabets medlemmer samt et medlem fra hvert parti, som ikke er repræsenteret i Formandskabet)

Lars-Emil Johansen fm. (S)

Justus Hansen (D)

Nikolaj Jeremiassen (S)

Juliane Henningsen (IA)

Agathe Fontain (IA)

Steen Lynge (A)

Anthon Frederiksen (PN)

Vivian Motzfeldt (S)

Michael Rosing (D)

Jens Immanuelsen (S)

Ane Hansen (IA)

Mimi Karlsen (IA)

Siverth K. Heilmann (A)

Per Rosing-Petersen (PN)

Udvalg til Valgs Prøvelse (5)

Vivian Motzfeldt fm. (S)

Justus Hansen nfm. (D)

Jens Immanuelsen (S)

Naaja Nathanielsen (IA)

Sara Olsvig (IA)

Anders Olsen (S)

Randi V. Evaldsen (D)

Ineqi Kielsen (S)

Mimi Karlsen (IA)

Iddimanngiiu Bianco (IA)

Finans- og Skatteudvalg (7)

Jens Immanuelsen fm. (S)

Steen Lynge nfm. (A)

Jess Svane (S)

Tillie Martinussen (D)

Naaja Nathanielsen (IA)

Sara Olsvig (IA)

Peter Olsen (IA)

Laura Táunajik (S)

Siverth K. Heilmann (A)

Anders Olsen (S)

Randi V. Evaldsen (D)

Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Aqqaluaq B. Egede (IA)

Ane Hansen (IA)

Revisionsudvalg (5)

Randi V. Evaldsen fm. (D)

Suka K. Frederiksen nfm. (S)

Jens-Erik Kirkegaard (S)

Agathe Fontain (IA)

Per Rosing-Petersen (PN)

Tillie Martinussen (D)

Vivian Motzfeldt (S)

Laura Táunajik (S)

Mimi Karlsen (IA)

Anthon Frederiksen (PN)

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg (5)

Justus Hansen fm. (D)

Jens-Erik Kirkegaard nfm. (S)

Steen Lynge (A)

Sara Olsvig (IA)

Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Tillie Martinussen (D)

Ineqi Kielsen (S)

Siverth K. Heilmann (A)

Naaja Nathanielsen (IA)

Juliane Henningsen (IA)

Lovudvalg (5)

Laura Táunajik fm. (S)

Justus Hansen nfm. (D)

Ineqi Kielsen (S)

Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Iddimanngiiu Bianco (IA)

Anders Olsen (S)

Michael Rosing (D)

Nikolaj Jeremiassen (S)

Naaja Nathanielsen (IA)

Juliane Henningsen (IA)

 

 

 

Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg (7)

Nikolaj Jeremiassen fm. (S)

Michael Rosing nfm. (D)

Suka K. Frederiksen (S)

Siverth K. Heilmann (A)

Ane Hansen (IA)

Aqqaluaq B. Egede (IA)

Hans Enoksen (PN)

Jess Svane (S)

Randi V. Evaldsen (D)

Ineqi Kielsen (S)

Steen Lynge (A)

Juliane Henningsen (IA)

Kalistat Lund (IA)

Peter Olsen (IA)

Familie- og Sundhedsudvalget (7)

Tillie Martinussen fm. (D)

Jess Svane nfm. (S)

Laura Táunajik (S)

Vivian Motzfeldt (S)

Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Juliane Henningsen (IA)

Mimi Karlsen (IA)

Michael Rosing (D)

Ineqi Kielsen (S)

Jens Immanuelsen (S)

Suka K. Frederiksen (S)

Agathe Fontain (IA)

Peter Olsen (IA)

Aqqaluaq B. Egede (IA)

Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget (5)

Steen Lynge fm. (A)

Vivian Motzfeldt nfm. (S)

Randi V. Evaldsen (D)

Peter Olsen (IA)

Mimi Karlsen (IA)

Siverth K. Heilmann (A)

Anders Olsen (S)

Tillie Martinussen (D)

Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Iddimanngiiu Bianco (IA)

Anlægsudvalg (5)

Anders Olsen fm. (S)

Tillie Martinussen nfm. (D)

Jens-Erik Kirkegaard (S)

Ane Hansen (IA)

Kalistat Lund (IA)

Nikolaj Jeremiassen (S)

Randi V. Evaldsen (D)

Suka K. Frederiksen (S)

Agathe Fontain (IA)

Aqqaluaq B. Egede (IA)

Erhvervsudvalget (5)

Siverth K. Heilmann fm. (A)

Justus Hansen nfm. (D)

Ineqi Kielsen (S)

Iddimanngiiu Bianco (IA)

Aqqaluaq  B. Egede (IA)

Steen Lynge (A)

Randi V. Evaldsen (D)

Nikolaj Jeremiassen (S)

Peter Olsen (IA)

Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Råstofudvalget (7)

Anders Olsen fm. (S)

Randi V. Evaldsen, nfm. (D)

Ineqi Kielsen (S)

Siverth K. Heilmann (A)

Naaja Nathanielsen (IA)

Kalistat Lund (IA)

Juliane Henningsen (IA)

Vivian Motzfeldt (S)

Tillie Martinussen (D)

Nikolaj Jeremiassen (S)

Steen Lynge (A)

Peter Olsen (IA)

Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Agathe Fontain (IA)

Fredning- og Miljøudvalget (5)

Michael Rosing fm. (D)

Jens Immanuelsen nfm. (S)

Laura Táunajik (S)

Naaja Nathanielsen (IA)

Anthon Frederiksen (PN)

Randi V. Evaldsen (D)

Nikolaj Jeremiassen (S)

Anders Olsen (S)

Ane Hansen (IA)

Per Rosing Petersen (PN)

Nordisk Råd (2)

Ineqi Kielsen (S)

Iddimanngiiu Bianco (IA)

Vivian Motzfeldt (S)

Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Vestnordisk Råd (6)

Lars-Emil Johansen fm. (S)

Anders Olsen (S)

Randi V. Evaldsen (D)

Siverth K. Heilmann (A)

Kalistat Lund (IA)

Naaja Nathanielsen (IA)

Nikolaj Jeremiassen (S)

Jens Immanuelsen (S)

Justus Hansen (D)

Steen Lynge (A)

Agathe Fontain (IA)

Aaja Chemnitz Larsen (IA)

 

Delegeret til  ICC (3)

Nikolaj Jeremiasssen (S)

Ineqi Kielsen (S)

Mimi Karlsen (IA)

Jens Immanuelsen (S)

Laura Táunajik (S)

Peter Olsen (IA)