I dag starter forårssamling: Her er tre nedslag, du skal være opmærksom på

Fiskerilov, alderspension og et lille skridt mod selvstændighed. Det er tre ting, som kommer til at definere det politiske forår, vurderer kommentator.
Ineqi Kielsen er politisk kommentator. Han har tidligere været medlem af Inatsisartut for Siumut og været formand for Forfatningskommissionen. Han har nu meldt sig ud af sit tidligere parti. Foto © : Privat
05. april 2024 07:43

Når klokken bliver 11, ringer klokken ind til time for politikerne i Inatsisartut. Forårssamlingen starter nemlig i dag – og det bliver en afgørende time for de folkevalgte. Faktisk nærmest en eksamen. For den meget omdiskuterede fiskerilov skal vedtages her i foråret. En lov, der har fået nogle af Siumuts lokale medlemmer på kysten til at kræve valg nu. 

KNR har bedt Ineqi Kielsen om at fremhæve tre af de mange ting, som politikerne skal debattere på forårssamlingen. Tre ting, som kommer til at tegne det politiske forår, og som får stor betydning for os alle her i landet. 

Ineqi Kielsen er politisk kommentator. Han har tidligere været medlem af Inatsisartut for Siumut og været formand for Forfatningskommissionen. Han har nu meldt sig ud af sit tidligere parti. Her er hans tre bud:

1. Fiskeriloven

En ny lov har været på vej i ikke mindre end 20 år, og den vil få store konsekvenser for alle dem, der lever af landets største erhverv.

-  En ny lov vil påvirke hele fiskeriet. Store virksomheder og mange familier lever af det. Og i lovforslaget bliver det defineret, hvem der får en andel i fiskene i vores farvande, siger Ineqi Kielsen.

Fakta om fiskeriloven

I ikke mindre end 20 år har en ny fiskerilov været på vej.

Den, der gælder nu, er fra 1996, og der har været lavet mange tilføjelser eller ændringer siden da. 

I 2021 kom Fiskerikommissionen med en række anbefalinger til, hvordan fiskeriloven kan se ud.

Embedsmændene i Departementet for Fiskeri lavede et forslag til en ny lov. Høringsfristen sluttede onsdag 24. januar.

Både lokalpolitikere og fiskere rasede over, at de ikke kunne nå at tage stilling til lovforslaget på otte uger.

Tidsfristen for indlevering af den endelige og færdige fiskerilov er fredag den 22. marts.

Herefter skal fiskeriloven behandles i Inatsisartut i foråret.

Forslaget til en ny fiskerilov skal debatteres for første gang på torsdag 11. april. Og der er lagt op til en stor ændring i den måde, som fiskeriet fungerer på i dag: Der vil blive færre jollefiskere. Slår man op i naalakkersuisuts egne bemærkninger til fiskeriloven på side 27, som blev sendt i høring i november, kan man læse, at den samlede reduktion i beskæftigelse forventes at svare til op til 480 årsværk.

Og det stopper ikke der. Lovforslaget var i høring i otte uger i december og januar, og det fik både lokalpolitikere og fiskere til at rase over, at de ikke kunne nå at tage stilling til det på den tid. Fiskere satte endda ild til lovforslaget, og seks forskere var kritiske i et fælles høringssvar. De opfordrede til en grundig diskussion af konsekvenserne af lovforslaget. Men nu er høringen overstået, og det endelige lovforslag ligger klar til en flammende debat.

- Det bliver en tung sag at gå igennem. Det er store politiske beslutninger, siger Ineqi Kielsen. 

Der bliver færre små jollefiskere, hvis den nye fiskerilov bliver stemt igennem. Foto © : Malik Brøns/ KNR

Tror du, at lovforslaget bliver stemt igennem, som det er nu?

- Det tør jeg ikke sige. 

2. Løsrivelse fra Danmark

Endnu en følelsesladet debat kan der blive 24. april. Der skal Siumuts Kuno Fencker nemlig stå i spidsen for en debat, der tørt og teknokratisk hedder: ”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at naalakkersuisut pålægges at etablere en kommission med det formål at gøre brug af paragraf 21 i selvstyreloven”.

Men det er også en potent debat. For det kan være et lille spinkelt skridt mod et selvstændigt Grønland. 

- De skal debattere, om de skal starte en dialog med staten, hvor man drøfter Grønlands suverænitet. Det kan fremme processen med, at Grønland bliver en selvstændig suveræn stat. Grønlands fremtid vil også blive diskuteret, siger Ineqi Kielsen.

Forfatningforslaget bliver fejret med taler og fest på Ilisimatusarfik. Arkivfoto. Foto © : Nauja Møller, KNR

For præcis et år siden afleverede Forfatningskommissionen sit udkast til den første grønlandske forfatning nogensinde. Den skal bruges den dag, når/hvis Grønland bliver en selvstændig stat. Kuno Fencker går dog ikke helt så vidt lige nu: Han foreslår i stedet en samarbejdsmodel med Danmark a la free association eller en model som det britiske Commonwealth. Meningen er, at den model, som en kommission bliver enig om, skal ende med en folkeafstemning. 

3. Alderspension

Fra nytår trådte en ny lov om alderspension i kraft. Den skulle ændre på en gammel og udskældt lov om, at alderspensionister, der har en partner, som stadig går på arbejde, blev trukket i deres pension. 

Foto © : KNR

En pensionist kunne altså miste retten til pension på grund af partnerens indtægt. Det blev ændret i den nye lov fra nytår. Men den nye lov havde alligevel en slagside, der ramte nogle – for den betød, at et tillæg til pensionen for nogle pensionister blev mindre. 

- Det er en ændring, der skal behandles nu, siger Ineqi Kielsen. 

- Der er blevet arbejdet hurtigt i både Inatsisartut og naalakkersuisut. En ændringslov er sat i gang. Man kan bruge et helt år på at lave en lov, men her er der blot brugt et par måneder. 

Med loven genindføres retten til pensionstillæg som enlig for alderspensionister, der lever i parforhold med en person, der ikke er berettiget til alderspension, og hvor parret har en samlet indkomst på under 300.000 kroner.

De alderspensionister, hvor partneren tjener tæt på 300.000 kroner, og alderspensionisten ikke har anden indtægt end pensionen, vil få 3170 kroner mere udbetalt om måneden.

Politikerne skal debattere alderspensionen for første gang på tirsdag 9. april.