Foto: Ironbark

Grønland og Danmark uenige om regler på råstofområdet

Selvstyret kritiserer Udenrigsministeriet for at blande sig i mineprojektet i Citronen Fjorden uden grund. Det er sikkerhedspolitik, siger Udenrigsministeriet. 

Danmark skal ikke bestemme, hvem der må udvinde og købe bly og zink fra Grønland.

Sådan lyder beskeden fra Udenrigsdirektoratet og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi til Udenrigsministeriet i København.

Det viser en brevudvekskling, som KNR har fået indsigt i.

Sagen udspringer af et andet brev, som kontorchefen i Udenrigsministeriet sidst i november i år sendte til Selvstyret. Her vurderer det danske ministerium udsigten til projektet i Citronen Fjorden:  

- Såfremt Citronen Fjord-projektet gennemføres som nu planlagt, vurderes det ikke, at projektet strider imod rigets samlede udenrigs, -forsvars og -sikkerhedspolitiske interesser, står der.

Ministeriet vurderer også i brevet, at mineprojektet holder sig inden for rammerne af selvstyreloven, hvor Grønland har overtaget ansvaret for landets råstoffer.


Kamp om bestemmelse

Men selv om Danmark altså ikke spærrer for projektet, er det forkert, at Danmark overhovedet vurderer sagen, mener Selvstyret.

Det er nemlig kun i sager om uraneksport og sjældne jordarter, at Grønland har aftaler med Danmark om at informere regeringen om udvindingsprojekter. Og da bly og zink ikke er nogle af delene, har Danmark ingen grund til at tage stilling til sagen.

Det bliver påpeget i et brev til Udenrigsministeriet fra Udenrigsdirektoratetet og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 15. december:

- Det er alene Selvstyrets afgørelse, om konkrete projekter skal tillades. Den danske regering har ingen lovgivende eller udøvende magt inden for råstofområdet, og Udenrigsministeriets mail er er følgelig i strid med den gældende kompentecefordeling og dermed uden indhold.

Ifølge Udenrigsdirektoratet er har Danmark ikke tidligere henvendt sig i råstofprojekter om fx rubiner og metaller.

LÆS OGSÅ Ironbark får tilladelse til at udvinde i Citronen Fjord

Udenrigsministerium: Spørgsmål om sikkerhed

Ifølge Selvstyret er sagen principiel, fordi man her frygter, at dansk indblanding kan skabe usikkerhed hos investorer i råstofbranchen.  Og - i sidste ende - at Danmark i fremtiden kan finde på at sætte en stopper for et mineprojekt af hensyn til udenrigs- og sikkerhedspolitik, selv om råstofområdet er hjemtaget af Grønland.

KNR har bedt Udenrigsministeriet svare på bl.a. krikken fra Selvstyret. Og hvorfor Danmark har vurderet lige netop sagen om mineprojektet i Citronen Fjorden.

Det svarer ministeriet dog ikke direkte på, men skriver i stedet i en mail til KNR:

- Det er i den givne sammenhæng alene regeringens ansvar at vurdere mulige udenrigs-, sikkerheds- eller forsvarspolitiske aspekter af bl.a. større eller strategiske udenlandske investeringer. Og det er selvstyret, der giver tilladelse til råstofprojekter i Grønland. Det stiller regeringen ikke spørgsmål ved.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt