Fortsat forvirring om formandspost i Samarbejdspartiet

Michael Rosing og Tillie Martinussen er uenige om, hvorvidt Michael Rosing er gået af som formand. Vedtægterne siger et, mens hovedbestyrelsen siger noget andet.
Mandag aften var der møde i Samarbejdspartiets hovedbestyrelse, efter at Michael Rosing meddelte, at han ville genoptage arbejdet som formand. Der er bred opbakning til Tillie Martinussen, lød det efterfølgende. Arkivfoto. Foto © : KNR / Malik Brøns
22. oktober 2020 05:44

Hvem er formand i Samarbejdspartiet?

Det burde være indiskutabelt, men alligevel har spørgsmålet været oppe de seneste dage.

Michael Rosing, der tidligere har siddet på formandsposten, meddelte nemlig forleden, at han igen ville være formand.

Ifølge partiets vedtægter burde partiet have holdt ekstraordinært landsmøde, hvis formanden gik af, men partiets bestyrelse bakker op om Tillie Martinussen, der er fungerende formand.

I partiets vedtægter står der nemlig, at hovedbestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært landsmøde indenfor 30 dage, hvis en af følgende situationer opstår:

- Hvis formanden trækker sig, afgår ved døden, bliver erklæret uvalgbar eller på anden måde bliver forhindret i at udføre sin gerning som formand.

Michael Rosing: Jeg har aldrig trukket mig

Men der har ikke været landsmøde, siden Michael Rosing gik på orlov i 2018.

Og ifølge Michael Rosing har han aldrig formelt trukket sig fra sin formandspost.

- Den begrænsede orlov blev trukket, trukket og trukket, og på et tidspunkt bad jeg så om at få min orlov gjort så at sige permanent, sådan at jeg var formand på orlov frem til næste landsmøde, hvor jeg så endeligt ville træde tilbage og give stafetten videre.

LÆS OGSÅ Tillie Martinussen kalder til møde efter beskyldninger om rod i økonomien

Han afviser altså, at han skulle have trukket sig formelt.

Spurgt til, hvorvidt Michael Rosing er interesseret i at blive formand igen, svarer han:

- Nej, det er jeg ikke.

Grunden til, at han alligevel vil tilbage, er, at der ifølge ham er der grund til at tro, at der er rod i partiets finanser.

Og det vil han gerne have styr på, før han endeligt trækker sig.

Hovedbestyrelse bakker op om Tillie

Mandag aften var der møde i partiets hovedbestyrelse.

Her er der bred opbakning til Tillie Martinussen som formand, og der er ikke hold i klagerne om, at der er rod i økonomien, lød det efterfølgende.

Og spørger man Tillie Martussen, om Michael Rosing er formand, lyder svaret:

- Nej, altså Michael har selv frasagt sig formandsposten for lang tid siden, og nu kommer han så tilbage igen og vil gerne have den. Og han kommer efter, at han har lavet en meget ubehagelig anklage i pressen.

LÆS OGSÅ Hovedbestyrelsen bakker op om Tillie Martinussen som formand

- Hovedbestyrelsen har besluttet sig for ikke at efterkomme det ønske. Og nej, han er ikke formelt set formand. Det er han ikke, siger hun. 

Hun forklarer, at han ikke har været aktiv i landspolitik længe.

- Vi fastholder stadig, at det er, som det er. Hovedbestyrelsen er partiets myndighed, og så kommer vi til landsmødet i december.