Nauja Lynge, formand for Foreningen RigsfællesskabetFoto: Nauja Lynge

KRONIK Foreningen Rigsfællesskabet: Fællesskab og forskellighed er vores drive

Sammen med de nordatlantiske mandater kan vi få indflydelse i den danske valgkamp.

KNR har bedt forskellige foreninger og organisationer med interesse i landets to kandidater i det danske folketing om at skrive en kronik. Her udfolder de, hvad der er vigtigst for dem med hensyn til arbejdet i Folketinget.


Udvidet selvstyre og drømme om et fremtidigt selvstændigt Grønland bør ikke forhindre os i at samarbejde om ligestilling og mere ligeværdighed.

Selv om Grønland har selvstyre – ja faktisk det mest udvidede i verden – skal vi stadig stille spørgsmål og debattere det indbyrdes forhold imellem Grønland og Danmark. Vi er på mange måder gensidigt afhængige af hinanden. Så længe vi stadig er i rigsfællesskab med hinanden, har vi både ret og pligt til at arbejde på bedre forhold for grønlændere i Rigsfællesskabet.

Herunder er der behov for en særlig indsats overfor grønlændere i Danmark, som i mange år har været klemt i systemet. På trods af, at de er danske statsborgere, modtager de ikke engang integrationstilbud på lige fod med indvandrere. Lige som grønlændere lider under de urimelige fordomme, som vi meget let burde kunne komme til livs ved bl.a. oplysning og ved at insistere på at få andre referencer på grønlændere.

Det næste er at fjerne de grænsehindringer, som hver dag generer mange grønlændere. Eksempelvis kan en retarderet ung mand, som ikke taler dansk, ikke komme hjem til Grønland pga. grænsehindringer.

Vi skal holde våbenhvile internt imellem holdninger til fremtiden og fokusere på at trække på alle ressourcer i den danske valgkamp for at få fokus på Grønland. I denne sammenhæng er det ikke vigtigt, om vi er røde eller blå. Der skal indrømmelser til fra danske partier. Først da kan vi bygge en fremtid oven på det.

Sammen er vi stærke. Det er første gang grønlændere i Danmark søger indflydelse. Vi kan sammen med de nordatlantiske mandater sørge for bedre forhold for grønlændere.

Danske partier har undervurderet Rigsfællesskabets betydning i valgkampen. Ved ikke at have det på programmet signalerer de, at det ikke er vigtigt. Rigsfællesskabet er et fælles anliggende. Danmark har pligt til, at kortlægge og tydeliggøre betydningen af et rigsfællesskab overfor de danske vælgere.

Denne valgkamp skal bruges til at bekæmpe fordomme om grønlændere og fjerne grænsehindringer. Rigsfællesskabet har stor betydning for Danmark. Vi kan ikke være bekendt at lade grønlændere i Danmark i stikken. Vores børn skal ikke lide under fordomme og manglende integration.

Kommentarer