Forening om kommende rapport: Bevis for forskelsbehandling i anbringelsessager

Tirsdag udkommer en rapport om anbringelser af grønlandske børn i Danmark. Forening forventer bevis på forskelsbehandling af danske og grønlandske familier.
Grønlandske børn i Danmark bliver i langt højere grad anbragt uden for hjemmet sammenlignet med danske børn. En ny rapport sætter fokus på årsagerne bag.
23. maj 2022 08:52

Tirsdag 24. maj er en længe ventet dag hos foreningen Mentor Immanuel, som rådgiver grønlandske familier i Danmark i sager inden for socialområdet i Danmark.

Her offentliggør Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd VIVE nemlig en undersøgelse af, hvordan udvalgte, danske kommuners behandler anbringelsessager med grønlandske familier, og hvordan børnenes sprog og kultur spiller ind i sagerne.

Og Najaanguaq Dalgård Christensen, der er frivillig hos Mentor Immanuel, har en helt klar forventning til rapporten. 

- Ud fra de erfaringer, vi har haft med forældre i Mentor Immanuel, har vi forhåbninger om, at VIVEs rapport vil vise, at grønlandske forældre bliver forskelsbehandlet i anbringelsessager, siger hun til KNR.

Mentor Immanuel har hjulpet VIVE med kontakt til grønlandske forældre i Danmark, der har anbragte børn uden for hjemmet, samt været høringspart på den kommende rapport.

Kulturforskelle bliver til misforståelser

Ifølge tal fra Social- og Indenrigsministeriet fra december 2021 bliver syv procent af alle grønlandske børn i Danmark anbragt uden for hjemmet. Blandt danske familier er tallet én procent.

Årsagen til den store forskel er ifølge Najannguaq Dalgård Christensen en blanding af manglende danskkundskaber hos de grønlandske forældre og mangel på tolkning, meget lidt kendskab til rettigheder som borger og en manglende forståelse for den grønlandske kultur hos danske sagsbehandlere.

Sagen kort

Tal fra Social- og Indenrigsministeriet i Danmark fra 2021 viser, at 7 procent af alle grønlandske børn i Danmark er anbragt uden for hjemmet. 

Hos danske familier er tallet af anbringelser 1 procent.

24. maj udkommer Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i Danmark, VIVE, med en rapport, der undersøger forholdene omkring anbringelser af grønlandske børn i Danmark.

- Der opstår så mange misforståelser, fordi sagsbehandlerne ude i kommunerne har ikke rigtig forståelse for, hvad det vil sige at være grønlænder og have en grønlandsk baggrund og kultur og normer og værdier.

- Det bliver ofte problematiseret hos forældrene, at de har en bestemt måde at være på, siger hun.

Det resulterer i en række sager i anbringelser af børn, som ikke er nødvendige, vurderer Najannguaq Dalgård Christensen.

LÆS OGSÅ Rapport: Mange anbragte børn ender på gaden som voksen

Mentor Imannuel har blandt andet kritiseret, at der indgår psykologtest på dansk og ud fra danske normer af grønlandske forældre i sager, hvor det skal vurderes, om et barn skal bo uden for hjemmet.

Hun håber, at rapporten vil føre til en række ændringer i det danske socialsystem.

- Vi håber virkelig også, at rapporten kan være medvirkende til, at grønlændernes retssikkerhed bliver styrket her i Danmark. Derfor arbejder vi også for mindretalsbeskyttelse for grønlændere i Danmark, siger Najannguaq Dalgård Christensen.

DR har den seneste uge haft fokus på netop behandling af grønlændere i det danske socialsystem, herunder anbringelser af grønlandske børn uden for hjemmet. Her har blandt andet Mentor Immanuel kritiseret, at grønlandske forældre gennemgår en psykologtest på dansk under sagsbehandlingen.