Flytning, allergi og stresscoach: Det handler striden i Samarbejdspartiet om

100.000 kroner har Samarbejdspartiet brugt på blandt andet optankning af taletid og allergibehandling. Hovedbestyrelsen afviser, at partiet har betalt for den fungerende formands privatforbrug.
Forhenværende bogholder i Samarbejdspartiet, Jan Joe Seidsen, og partiets fungenrende formand Tillie Martinussen er uenige om, hvor grænsen går mellem en partirelateret udgift og en privat udgift.
11. november 2020 16:41

Behandlinger for allergi på Laserklinikken i Nuuk for 3.654 kroner til fungerende partiformand Tillie Martinussen.

Konsultationer til partimedlemmer hos en stresscoach for 50.000 kroner.

Optankning af taletid på telefon til Tillie Martinussen for 25.500 kroner alene i år.

En flytning til en ny lejlighed på 14.000 kroner til Tillie Martinussen og rengøring af den gamle. 

Alle beløb er betalt af partikassen, og i alt er der udgifter for 100.000 kroner af den fælles kasse. 

Det er virkeligheden i Samarbejdspartiet, som i øjeblikket er centrum for en diskussion, om hvor grænsen går mellem partirelaterede udgifter og private udgifter.  

Kim Lyberth, der er medlem af hovedbestyrelsen afviser, at partiet har betalt for den fungerende formands privatforbrug. For eksempel siger han sådan her om, hvorfor partiet har betalt for Tillie Martinussens flytning: 

- Det er partirelateret, for ellers havde vi ikke haft en kandidat. Det var på grund af mange personlige faktorer, der gjorde sig gældende. Tillie Martinussen var i Danmark, der var COVID, der var en far der var meget syg, og hun skulle have flyttet nogle ting, og så valgte vi som parti at gå ind og hjælpe på den måde, siger Kim Lyberth.

Han understreger, at det er en udgift, som bogholderen også har været med til at godkende.

Eksempler på udgifter som Samarbejdspartiet har haft i 2019 og 2020 

 

Flytning: 14.214 kr. 

 

Behandlinger på Laserklinikken i Nuuk: 3.654 kr. 

 

Telefon: 25.500 kr.

 

Konsultationer hos stresscoach: 50.762,50 kr. 

 

Diverse: 5860,20 kr.

 

I alt: 99.990,70 kr.

 

Flemming Nielsen er kasserer i bestyrelsen for Samarbejdspartiets regionsafdeling Sermersooq. Her er et flertal i bestyrelsen uenige i hovedbestyrelsens linje om, hvad partiet skal dække af udgifter til den fungerende formand, Tillie Martinussen. 

Kritikere er uforstående

Flemming Nielsen stiller blandt andet spørgsmålstegn ved, hvorfor partiet skal betale for en udgift, som kassereren kalder "skønhedsbehandling" til Tillie Martinussen. 

- Er det ikke en udgift, vi andre selv må varetage, hvis vi synes, der er behov for det? spørger Flemming Nielsen. 

Den holdning deler partiets nu forhenværende bogholder, Jan Joe Seidsen. Han trak sig fra hovedbestyrelsen og meldte sig i oktober i år helt ud af Samarbejdspartiet. Det skete i protest over hovedbestyrelsens prioritering af, hvad der er partirelaterede udgifter. 

- Jeg kan ikke forstå, at de andre hovedbestyrelsesmedlemmer mener, at ansigtsbehandlinger er en partirelateret udgift, siger Jan Joe Seidsen. 

Hovedbestyrelsen afviser

Både Tillie Martinussen og hovedbestyrelsen afviser, at der er tale om skønhedsbehandlinger eller ansigtsbehandlinger. 
Der er tale om behandlinger, som hovedbestyrelsen har godkendt på grund af det fysiske arbejdsmiljø i Inatsisartut.

Det forklarer Kim Lyberth fra hovedbestyrelsen. 

Samarbejdspartiets partikasse

 

Består primært af indtægter, som partiet modtager i et såkaldt grundtilskud og mandattilskud fra Inatsisartut. 


Partistøtten til Samarbejdspartiet er på cirka 1,1 million kroner årligt. 


Sidste år fik partiet 2.725 kroner ind fra medlemmernes kontingenter. 

 

Kilde: Samarbejspartiets Årsrapport 2019

- Kan du være i landstinget, hvis du er syg? Nej og på grund af det arbejdsmiljø der er, hvor hun arbejder, er hun meget udsat for nogle stoffer, hun ikke kan tåle og som følge deraf, får hun nogle behandlinger. Så det er meget arbejdsrelateret, at hun får de behandlinger, så hun kan fungere som vores mandat i landstinget, siger Kim Lyberth. 

Det har indtil videre ikke været muligt at se bilag for 2020 over, hvor mange penge partiet har brugt på de omtalte behandlinger.

Udgifter til stresscoach

Ifølge KNR's oplysninger har Samarbejdspartiet også betalt 50.762 kr. for konsultationer hos en stresscoach til partiets medlemmer.     

- En del af vores politik er også, at man skal passe på sit mentale helbred, siger Tillie Martinussen om den prioritering.

 Om en udgift er partirelateret eller ej er noget, som Samarbejdspartiets hovedbestyrelse beslutter fra sag til sag, forklarer Kim Lyberth.

Det sker ud fra en vurdering, om udgiften gavner partiet eller ej. 

Hvis retningslinjerne skal være anderledes, er det noget, der skal tages op på partiets landsmøde, fortæller han.

Landsmødet er nemlig partiets øverste myndighed. 

Og ifølge Flemming Nielsen fra regionsafdelingens bestyrelse er der behov for klarere regler for, hvornår en udgift er partirelateret eller ej. 

- Hvem kan egentlig bruge af partiets penge og til hvilke formål? Det er også en sag, vi gerne vil have drøftet på et landsmøde, lyder det fra Flemming Nielsen. 

Samarbejdspartiet holder sit næste landsmøde i midten af december.