Fagforening: Manglen på sundhedspersonale er kommet for at blive

Hverken formanden for sygeplejerskene eller ditto for lægerne har hele løsningen på den manglende arbejdskraft. De kan blot konstatere, at den nuværende situationen er alvorlig.
Der mangler personale i hele sundhedsvæsenet - og nu er problemet så stort, at kvinder kan blive sendt til Nuuk for at føde. Foto © : KNR / Malik Brøns
Skrevet af Anders Rytoft
28. juli 2023 09:22

- Sundhedsvæsenet befinder sig i en yderst vanskelig situation. 

Sådan lød det for nylig fra Mimi Karlsen, naalakkersuisoq for sundhed.

Hendes udtalelse kom i kølvandet på en nedslående erkendelse: For selvom sundhedsvæsenet har forsøgt at rekruttere nok sundhedsfaglige medarbejdere for at opretholde aktivitetsniveauet hen over sommeren, så er det ikke lykkedes. Og det har omkostninger for samfundet. Det betyder nemlig, at patienter i højere grad skal overflyttes til Danmark, mens kvinder kan blive sendt til Nuuk for at føde.

Men den nuværende alvorlige situation, som Mimi Karlsen beskriver, er ikke meget værre end normalt. 

- Vi får ikke flere henvendelser på grund af den nuværende situation om arbejdspres, siger Ken Jensen, der er formand for Grønlands Sygeplejerskeorganisation.

Han fortæller, at Grønlands Sygeplejerskeorganisation har modtaget mails fra sygeplejersker, som beretter, at arbejdet er belastende på grund af manglende bemanding - også længe før den aktuelle situation.

Sundhedsledelsen har ifølge Ken Jensen fortalt, at fænomenet med manglende sundhedspersonale hen over sommeren er kommet for at blive. En ligende situationen udspillede sig sidste år og året før det.

- Det er en selvopfyldende profeti, siger han. 

Kæmpe efterspørgsel 

Formanden for Lægeforeningen, Hans Christian Florian Sørensen, stemmer i. 

- Det er ikke engang halvdelen af stillingerne, der er besat med faste sygeplejersker og læger, så her i sommerperioden er det ekstra svært, siger formanden for Lægeforeningen og tilføjer, at det burde være det letteste tidspunkt at rekruttere sundhedspersonale på grund af de lyse dage.

De vælger friheden og lader være med at tage telefonen, når der kommer en ekstravagt.

Når det alligevel ikke lykkes, så skyldes det ifølge Hans Christian Florian Sørensen, at der ligeledes er en kæmpe efterspørgsel på arbejdskraft i andre lande. Det er Norge et godt eksempel på. Her bruger sundhedsvæsenet ifølge NRK flere hundrede millioner kroner om året på vikarer. Danmarks Radio har blandt andet afdækket, at bedre forhold og en lukrativ løn lokker danske sygeplejersker til Norge.

Det er svært for både Danmark og Grønland at konkurrere med.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

  • Der er cirka 1.600 ansatte i sundhedsvæsenet, hvoraf cirka 900 er fastansatte.
  • Der ansættes cirka 1.500 medarbejdere om året. 
  • I år er der afsat 1,7 milliarder kroner til sundhedsvæsenet. 
  • Knap halvdelen af de grønlandsk uddannede sygeplejersker arbejder i sundhedsvæsenet.

Kilde: Sundhedskommissionen. 

Den kritiske personalesituation i 2022 fik vikarudgifterne til at stige markant til 40 millioner kroner - det højeste beløb i fire år, viser tal fra Sundhedskommissionens Betænkning 2023.

Formændene er enige om, at det er de færreste afdelinger, som har meget glæde af en læge eller sygeplejerske fra Danmark, som vikarierer for eksempel ni dage i Grønland. Pengene kunne bruges bedre.

Grønlands Sygeplejerskeorganisation har tidligere bragt et løsningsforslag på bordet om at give mere i tillæg til sygeplejersker, som tager ekstravagter, men det har der ifølge Ken Jensen ikke være nogen interesse for i Selvstyret, forklarer han:

- Vi synes selvfølgelig, at man må give lidt mere i lønposen, men der har ikke været gehør for det. Det er måske en af de konsekvenser, vi ser nu, at ledere ikke har mulighed for at tilbyde det, som sygeplejerskerne efterspørger. De gider ikke arbejde, som det ser ud lige nu. De vælger friheden og lader være med at tage telefonen, når der kommer en ekstravagt. 

Ken Jensen vil ikke svare konkret på, hvor meget ekstra sygeplejerskerne skal have i løn for at tage ekstrarbejde, da det ligger i forhandlingsrummet. Men, siger han: 

- Det skal være et substantielt beløb.  

Ned ad bakke

Det ville afhjælpe, men ikke løse problemet, mener Ken Jensen.

- Det kræver en helt grundlæggende ændring af sundhedsvæsenet, siger han og understreger, at den nuværende situation er meget alvorlig. 

Og det er formanden for Lægeforeningen enig i. 

- Jeg må desværre konstatere, at det går ned ad bakken, siger Hans Christian Florian Sørensen, som har været læge i Grønland i flere årtier. 

Han har ikke selv svaret på, hvordan sundhedsvæsenet kureres.

Ifølge Mimi Karlsen arbejder Naalakkersuisut på at finde løsninger på problemet.