- Forslaget synes at tage udgangspunkt i større kommuner, hvor det fornødne antal bisiddere kan rekrutteres, skriver Kommune Kujalleq.Foto: KNR

Ny handicaplov For få ansatte til at løfte opgaven

Med en ny handicaplov lægger Naalakkersuisut op til, at kommunerne skal have flere administrative opgaver. Både Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq stiller spørgsmålstegn ved, om de kan klare opgaven, fordi de har for få ansatte.

En ny handicaplov er på vej, som giver handicappede langt flere rettigheder.

Handicaptalsmanden kalder lovforslaget gennemgribende og moderne. Men mens lovforslaget får ros med på vejen, er to kommuner, som skal varetage langt flere opgaver, i tvivl om, hvorvidt de har personale nok til at klare de mange nye opgaver.

Højt ambitionsniveau

- Det er relevant at gøre opmærksom på, at lovforslagets høje ambitionsniveau kræver ganske betydelige ressourcer i kommunerne, herunder tilstrækkeligt kvalificeret personale, som det er tvivlsomt kan være tilstede ved lovens forventede ikrafttræden, selv med de bedste intentioner om effektiv implementering og efterlevelse, skriver Kommuneqarfik Sermersooq i et høringssvar til lovforslaget.

Også Kommune Kujalleq mener, at det er tvivlsomt, at kommunen kan leve op til de stigende krav til personale, hvor de blandt andet skal sikre bisiddere, som er en person, der støtter en borger i møder med det offentlige. 

- Forslaget synes at tage udgangspunkt i større kommuner, hvor det fornødne antal bisiddere kan rekrutteres. 

- Det forekommer at være særdeles tvivlsomt, om der i Kommune Kujalleq vil kunne findes et nødvendigt antal bisiddere, der ikke har konfliktende interesser, som følge af deres primære erhverv, skriver kommunen.

Det er svært at vurdere, hvor meget lovforslaget øger kommunernes byrde, skriver naalakkersuisoq for sociale anliggender. Men det skønnes, at kommunerne vil få en yderligere arbejdsbyrde på omkring 8 årsværk - svarende til omkring 4 millioner kroner.

Personalet skal vejledes

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender Martha Abelsen, som står bag lovforslaget, vil styrke administrationen og siger, at der bliver givet kurser for kommunernes personale i håndtering af sager i kommunale institutioner. 

- Vejledningen vil være klar. Kurserne vil på baggrund i vejledningen blive gennemført fra vedtagelsen af loven og resten af året. Personalet i alle kommuner kommer på kursus, siger hun.

Lovforslaget mangler en sidste behandling i Inatsisartut, og hvis det som ventet bliver vedtaget, træder loven i kraft 1. januar 2020.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl