Endnu ingen forskningsleder til historisk udredning

Det var forventet, at forskningslederen til den store historiske udredning skulle være udpeget inden udgangen af 2023. Ministrene arbejder på sagen, oplyser de.
Formanden for naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), og den danske uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund (M), blev i juni sidste år enige om kommissoriet, som skal til bunds i historien mellem Grønland og Danmark fra Anden Verdenskrig frem til i dag. Foto © : KNR / Nukaaka Tobiassen
30. januar 2024 10:23

Der er endnu ikke fundet en forskningsleder til at stå i spidsen for den historiske udredning, som naalakkersuisut og den danske regering igangsatte i juni sidste år. 

Udredningen skal til bunds i historien mellem Grønland og Danmark fra Anden Verdenskrig frem til i dag.

Det var forventet, at forskningslederen var udpeget inden udgangen af 2023. Det er forskningslederen, som skal sammensætte det forskerteam fra Grønland og Danmark, der skal grave sig ned i historien.

Men vi må vente lidt endnu.

Naalakkersuisoq for selvstændighed og udenrigsanliggende, Vivian Motzfeldt (S), og den danske uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund (M), arbejder på sagen. Det skriver de i et fælles skriftligt svar til KNR.

- Det kræver en grundig proces at finde den rette kandidat, men som ansvarlige ministre er vi begge fortrøstningsfulde ved, at der snart vil blive udpeget en forskningsledelse, så det vigtige arbejde kan komme i gang, skriver de.

Den historiske udredning

  • Udredningen skal undersøge historien mellem Grønland og Danmark fra Anden Verdenskrig og frem til i dag. Blandt andet de danske politiske beslutninger, der har haft konsekvenser for den grønlandske befolkning. Det kan være sager som fødestedskriteriet, nedlæggelse af grønlandske bosteder og bortadoptioner af grønlandske børn.
  • Der er afsat fem år til udredningen.
  • Den finansieres af den danske regering med 45 millioner kroner.
  • Der skal udpeges en forskningsleder, som tilknyttes Ilisimatusarfik. Forskningslederen udvælger et forskerhold, der består af forskere fra Grønland og Danmark.
  • Befolkningen skal inddrages i udredningen via dialog, hvor forskerholdet skal rejse rundt og tale med befolkningen.

 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vivian Motzfeldt overtog ansvaret for udredningen i september 2023 efter en rokade i naalakkersuisut.

Oprindeligt var det Departementet for Uddannelse, der havde ansvaret. Men det var formanden for naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), der endte med at sætte sin underskrift på kommissoriet sammen med uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.

Det skyldtes, at den forhenværende naalakkersuisoq for uddannelse, Peter Olsen (IA), trak sig som naalakkersuisoq i maj 2023.

Vivian Motzfeldt og Christina Egelund skriver fortsat:

- Departementet for Selvstændighed og Udenrigsanliggender og Uddannelses- og Forskningsministeriet er i tæt dialog om at finde den helt rigtige forskningsledelse til at løfte opgaven med at gøre os klogere på vores forbundne historier.

KNR har efterspurgt et interview med begge ministre, men det har ikke været muligt.

Vi vil gerne have spurgt om, hvorfor der endnu ikke er fundet en forskningsleder, hvilke udfordringer de oplever, og om udredningen fortsat forventes færdig inden for fem år, som hidtil har været meningen.

Skal skabe en dybere forståelse

Den kommende forskningsleder skal tilknyttes Ilisimatusarfik. 

Rektor på Ilisimatusarfik, Gitte Adler Reimer, oplyser til KNR, at de endnu ikke har hørt noget officielt fra Departementet for Selvstændighed og Udenrigsanliggender og Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvad angår forskningslederen.

Hvilke emner, der helt konkret skal granskes i udredningen, står ikke klart i kommissoriet. Men nogle af de emner, der har været på dagsordenen, er blandt andet fødestedskriteriet, nedlagte bygder og bortadoptioner af grønlandske børn.

Ifølge kommissoriet er udredningens formål at få en dybere forståelse for historien, og hvordan dansk politik har påvirket den grønlandske befolkning.

Da kommissoriet blev præsenteret i juni sidste år, sagde formanden for naalakkersuisut Múte B. Egede:

- Jeg håber, at udredningen når frem til, at folk, der er blevet uacceptabelt og uretfærdigt behandlet, får grundlag for at komme videre med de ting, der er foregået for deres vedkommende, men også som et helt samfund.

- Og at man fra dansk side begynder at se, at man ikke har været en god kolonimagt, som man selv påstår. At der også er sket ting, som er dybt uacceptable, sagde Múte B. Egede.

De her udredninger er i gang

  • Udredning af spiralsagen. I maj måned blev udredningen om spiralsagen sat i gang. Udredningen skal afdække den historiske kontekst for den svangerskabsforebyggelsespraksis, der blev indledt i Grønland i 1960’erne og frem til 1991. Grønland hjemtog sundhedsområdet i 1992. Udredningen forventes at være færdig i maj 2025.
  • Udredning af afviklingen af Grønlands kolonistatus. I maj måned 2022 blev Inatsisartut enige om, at der skal foretages en udredning af afviklingen af Grønlands kolonistatus i 1953, og hvorvidt Danmark levede op til FN’s krav om afkolonisering. Der er fremlagt et kommissorium for udredningen, men på forårssamlingen i marts foreslog naalakkersuisut, at udredningen udskydes. Det skyldes, at der ikke er fundet et grønlandsk forskningsinstitut, der kan foretage udredningen indenfor fristerne. Det vurderes, at udredningen vil koste mellem 4,5 og 6 millioner kroner.
  • Historisk udredning af forholdet mellem Grønland og Danmark. I juni 2022 blev naalakkersuisut og den danske regering enige om at igangsætte den historiske udredning, der skal undersøge historiske forhold fra Anden Verdenskrig og frem til i dag. Der er afsat 45 millioner kroner til udredningen, som den danske regering finansiere. Det forventes, at udredningen er færdig inde for fem år.

Følelserne sad ude på tøjet i Inatsisartutsalen i maj 2022, hvor spiralsagen og afkolonisering blev diskuteret blandt politikerne.

Kort tid efter, i juni 2022, blev naalakkersuisut og den danske regering enige om, at der skal foretages en udredning af historien imellem de to lande.

Oprindeligt skulle kommissoriet, som er selve grundlaget for udredningen, være klar i oktober 2022, men blev udskudt på grund af det danske folketingsvalg.