KNI's hovedkvarter ligger i Sisimiut.Foto: KNI

Ekspert udtaler alvorlig kritik af ledelsen i KNI

KNI har gennem ti år fejlvurderet deres varelager. Ledelsen blev orienteret om den mulige millionfejl i april, men nævnte ingenting i årsregnskabet i august. Det er et muligt brud med årsregnskabsloven, vurderer lektor.

Da KNI’s seneste årsrapport landede på offentlighedens bord den 12. august, stod der ingenting om millionfejlen i koncernens værdifastsættelse af deres varelagre, selvom ledelsen ifølge KNI's bestyrelsesformand blev orienteret den 29. april.

Ledelsen burde dog have orienteret offentligheden om den mulige fejl, vurderer lektor i selskabsret ved Copenhagen Business School, Troels Michael Lilja.

LÆS OGSÅ KNI starter uvildig undersøgelse af intern millionfejl

Lager​skandale i KNI - sagen kort
  • KNI har siden 2010 haft systematisk fejl i deres registrering og opgørelse af KNI’s lagre.
  • Det har betydet, at lagrene i de første tre år siden 2010 har været værdisat omkring 70 millioner kroner for højt, og i de sidste syv år omkring 50 millioner kroner for højt.
  • Fejlen skyldes en menneskelig programmering i KNI’s systemer, men KNI har ikke noget bud på, hvem der står bag.
  • Fejlen betyder, at selskabet skal nedskrive dets egenkapital med omkring 50 millioner kroner ved halvregnskab i december.
  • Fejlen får ifølge KNI ikke ”væsentligt effekt på selskabets økonomiske stilling, herunder driftsresultaterne.”

- Hvis man får viden, der kan have betydning for regnskabslæsers vurdering af selskabet frem mod aflæggelse af årsrapporten, så skal man i sin ledelsesberetning gøre opmærksom på, at der er et problem, siger han til KNR.

Regnskabslæser er læsere af regnskabet. Det kan eksempelvis være KNI's ejere i form af personer i Selvstyret, eller det kan være leverandører til koncernen.

Kan have brudt årsregnskabsloven

Troels Michael Lilja vurderer, at ledelsen derved kan have brudt årsregnskabsloven i Grønland.

- Når ledelsen får at vide, at der kan være et problem med lageropgørelsen, og de så efterfølgende erklærer sig om, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens standarder og krav, jamen så gør de det mod bedrevidende, siger Troels Michael Lilja.

Ledelsen har tidligere sagt, at de ikke mener, at de kunne have handlet anderledes i sagen.

LÆS OGSÅ Millionfejl i KNI: Forkert lagerværdi påvirker resultater

De henviser til, at sagen stammer fra en periode, hvor der var en helt anden direktion og bestyrelse.

Ifølge lovgivningen har det dog ikke den store betydning. Så snart ledelsen underskriver årsrapporten, bærer de et formelt ansvar, lyder vurderingen.

- Det er altså et problem, som kan få ledelsen til at blive ansvarlige i forhold til det her, siger Troels MIchael Lilja.

Risikerer bøder

Han tøver ikke med at betegne sagen som alvorlig, og ledelsen i KNI kan risikere bøder, udtaler lektoren.

- Ledelsen står, med mindre der er nogle helt særlige forhold, der gør sig gældende, til at kunne blive straffet med bøde i det her tilfælde, siger han.

LÆS OGSÅ Massiv millionfejl på varelager: KNI-formand freder ledelsen

For ifølge Troels Michael Lilja er det kritisabelt, at ledelsen handler mod bedrevidende, da de udelader at orientere om den mulige fejl i opgørelserne.

- Her har vi at gøre med en ledelse, som på trods af, at de har fået viden om, at der er nogle opgørelser, der ikke er rigtige, alligevel aflægger årsrapport uden at gøre opmærksom på i ledelsesberetningen, at aktivmassen i balancen risikerer at være fejlagtig, siger han og tilføjer:

- Det er problematisk, at de ikke gør det.

KNR har forelagt KNIs ledelse kritikken og bedt om et interview. Det har dog ikke været muligt for KNI's ledelse hidtil, oplyser de.

LÆS OGSÅ Rod med lagrene i KNI går helt tilbage til 2008

 

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt