Ejer af kæntret skib går fri i landsretten

En årelang strid om et kæntret skib i Nuup Kangerlua er slut, og ejeren af skibet slipper for bøde.
Skrevet af Merete Lindstrøm
26. oktober 2018 11:46

Ejeren af skibet 'Tina Rosengren' er blevet frikendt og slipper for en stor bøde, der i første omgang lød på 800.000 kroner.

- Det er jo en lettelse. Det er en stor byrde, der er taget fra mine skuldre, siger ejeren Svend Aage Larsen til KNR.

LÆS OGSÅ Årelang strid om sunket skib fortsætter i landsretten

Et meget langt forløb 

Sagen om det forliste skib, der ligger 5 sømil nord for Nuuk, begyndte tilbage i 2012 og fik en foreløbig afslutning sidste år med en dom til ejeren af skibet - den anklagede Svend Aage Larsen.

Han blev i juli 2017 idømt en bøde på 400.000 kroner for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven. Det var det halve af det beløb, som den oprindelige bøde fra 2014 var på.

Svend Aage Larsen valgte at anke dommen, og sagen har nu været for landsretten, hvor der faldt dom onsdag. d. 24. oktober. Det gav altså et andet udfald og blev endnu en foreløbig slutning på en sag, der i mange år har fyldt meget for Svend Aage Larsen.

- Det har jo i mange år været et stort pres at vide, at man opfattes som kriminel og vide, at man måske skal betale en bøde på 800.000 kroner. Det er noget, der tærer på helbredet, siger han. 

LÆS OGSÅ Sagen om efterladt skib forliser i retten igen

Sagen er for uklar til dom

Anklagerfuldmægtig Christian Astrup Sørensen, der har haft sagen, forklarer, at grundlaget for en dom simpelthen ikke var klart nok.

- For at idømme en bøde for en overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven skal der være en klar sammenhæng mellem det, der er forbudt efter loven, og det, der er foretaget fra borgerens side, og landsretten fandt i sagen, at grundlaget for at dømme skibets ejer ikke var tilstrækkeligt klart, siger han.

Anklagen lød på en overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens §37 stk. 2, men den er formuleret sådan, at man skal lave en aktiv handling, der fører til forurening. Og det mener landsretten altså ikke, at Svend Aage Larsen har gjort, da han har undladt at gøre noget, nemlig at fjerne skibet.

Nu er det op til miljømyndighederne, om man vil acceptere dommen, anke til højesteret eller noget helt tredje. 

I Departement for Natur og Miljø oplyser departementschef Mette Skarregaard Pedersen, at man har modtaget dommen, som man nu vil nærlæse for at se, hvad der er af muligheder, og hvad det giver anledning til af videre opfølgning.