Årelang strid om sunket skib fortsætter i landsretten

En tidligere fisker er blevet idømt en bøde på flere hundrede tusinde kroner for at efterlade sit forliste skib ved kysten. Den anklagede Svend Åge Larsen har valgt at anke sagen.
Skrevet af Merete Lindstrøm
22. maj 2018 11:31

Skibet er strandet og væltet bag øen Maalutu cirka fem sømil nord for Nuuk. Ifølge anklageskriftet kan det betyde forurening af luft vand, is, jord og fjeld. Larsen er idømt en bøde for ikke at efterkomme påbud fra Departement for indenrigsanliggender, natur og miljø om at fjerne skibet.

LÆS OGSÅ Ny lov i Folketinget udvider beskyttelsen af havmiljøet

Men det er Svend Åge Larsen uenig i:

- Hele sagen er urimelig og har varet alt for længe. Anklageren forsøger simpelthen at gøre et eksempel ud af min sag, siger Svend Åge Larsen til KNR.

Sagen begyndte tilbage i 2012, da Svend Åge Larsen første gang fik påbud om at fjerne skibet, hvilket ikke skete. Det betød, at han fik en bøde på 800.000 kroner i januar 2014, som han kunne vælge at betale eller gå i retten med, hvis han var uenig.

LÆS OGSÅ Grønlands havområder skal beskyttes

Svend Åge Larsen mener ikke, at det er rimeligt, han skal betale for at få fjernet skibet, fordi det ifølge ham sank som følge af hærværk.

- Jeg har ikke efterladt skibet der for at komme af med det som affald. Det lå for anker ved Nordlandet uden problemer i 3 år.

Problemet opstod først, efter der blev begået hærværk ombord, hvor de må have pillet ved ankeret. Efter det drev skibet ind på lavt vand og væltede senere hen om på siden, siger han.
 
Efterfølgende er der faldet dom d. 31. juli 2017, hvor Svend Åge Larsen er blevet idømt en bøde på 400.000 kroner.

Ifølge Kommunerafik Sermersooq er der i øjeblikket tvivl om, hvem der har ansvaret for at få fjernet skibet. Ankesagen er sat til d. 29. maj i Grønlands Landsret.