Qulaarpaa Dokumentation: Businessclass, middage og sene barbesøg

En aktindsigt afslører detaljerne i Aleqa Hammonds misbrug af offentlige midler. Her er en gennemgang af de vigtigste punkter.

KNR har fået aktindsigt i Aleqa Hammonds misbrug af de offentlige midler, som Revisionsudvalget har kritiseret. Der er dokumenter, der viser, at der har været sammenblanding af privat- og tjenesterejser. Men papirerne viser også, at Selvstyret for eksempel har betalt for "familiens" billetter til en værdi af kr. 35.455.

 

Det drejer sig om en afrejse den 15.april 2013, hvor Vejle Rejser udfærdigede to vokksenbilletter og en børnebillet på businessclass tur/retur mellem Nuuk, Kangerlussuaq og København med hjemrejse den 18.april 2013. Den rejse betalte Selvstyret for. Formandens Departement skrev en opkrævning til Aleqa Hammond og bad hende om at indbetale det skyldte beløb senest 11.juni 2013.

 

Det fremgår også af bilagene, at Departementet for Finanser skrev en rykkerskrivelse til hende den 26.juni 2013 og bad hende om at betale senest 14 dage efter.

 

Den 24.september 2013 og den 23.december 2013 blev der også sendt rykkere ud til hende. Og den 28.maj 2014 løber det skyldte beløb helt op på kr. 106.363,-, hvor de kr. 35.455,- stadig figurerede iblandt dem.

 

Og der er mere. I december 2013 skrev Formandens Departement en opkrævning til Aleqa Hammond og bad hende om at betale kr. 1514,- for nogle regninger fra et ophold i Hotel Arctic i dagene 12.juni 2013 til og med 15.juni 2013. Regningen skulle betales senest den 14.januar 2014. Det var en betaling for internet, a la carte retter, slik, sodavand, chips, øl og vin. Kvitteringerne viste blandt andet nattebesøg i Hotel Arctic-baren.

 

Lige netop de to poster figurerer begge på Revisionsudvalgets brev til Aleqa Hammond.

 

Deloitte skriver et strengt personligt og fortroligt brev til Revisionsudvalget og noterede sig, at køb af private billetter efter Selvstyrets Regnskabshåndbog skal afregnes forud for rejsens påbegyndelse. Deloitte vurderer, at det ikke var blevet overholdt.

 

Revisionsudvalget skriver til Aleqa Hammond og beder hende om en forklaring for de private rejser, det private arrangement i Hans Egedes Hus, der har været afholdt for kr. 10.705,- og betaling for restaurant og minibar. Revisionsudvalget anser sagen som særdeles alvorligt og dybt kritisabelt.

 

Aleqa Hammond skriver i sit svar, at rejsebookingen blev foretaget af Formandens Departement for at gøre det muligt for hende at rejse sammen med en ledsager i forbindelse med tjenesterejserne. Hun forklarede også, at der har været en fejl i billetterne, idet ikke alle kom med på rejsen. Rejsebureauet var derfor blevet bedt om at fremsende en ny faktura. Hun skriver også, at hun var begyndt at tilbagebetale kr. 5000,- månedligt til Formandens Departement. Hun erkender, at hun ikke havde været opmærksom nok på de gældende regler for afholdelse af udgifter til ledsagerbilletter og beklagede sin handling.

 

Revisionsudvalget finder sagen dybt bekymrende og at oplysningerne om, at Formanden for Naalakkersuisut ikke har været opmærksom nok på de gældende regler anses som en efterrationalisering, som på ingen måde kan undskylde de passerede. Udvalget mener, at det ikke burde komme som en overraskelse, at Naalakkersuisoq ikke kan anvende Landskassen som en personlig kassekredit.

 

Revisionsudvalget besluttede den 26.september sig for at informere Inatsisartut om Aleqa Hammonds mellemværende med Selvstyret.


 

Sider