Eksperter: Det kræver mod og handling at blive økonomisk uafhængig

Hvis Grønland skal gøre sig uafhængig af bloktilskuddet fra Danmark, vil det kræve markante økonomiske reformer. Det siger to økonomer på Future Greenland-konferencen.

Kan vi halvere de offentlige udgifter? Kan vi leve med, at skatter og afgifter fordobles, eller kan vi hæve vores brutto national produkt (BNP) til det dobbelte?

På konferencen Future Greenland var temaet onsdag politisk og økonomisk uafhængighed. Og dagen startede med et par tunge drenge indenfor økonomi.

LÆS OGSÅ Finanslov illustrerer afhængighed af bloktilskud

Formanden for Økonomisk Råd, Torben M. Andersen, og professor emeritus Lars Lund fra Copenhagen Business School havde hver deres oplæg om, hvad det kræver at blive økonomisk uafhængig.

For begge oplæg var en vigtig pointe, at man er nødt til at italesætte præcis hvilke udfordringer, der følger med, hvis bloktilskuddet fjernes.

Milliarder skal findes

Hvis Grønland skal være økonomisk uafhængig, skal vi finde indtægter for fem milliarder kroner et andet sted, end der hvor pengene kommer fra i dag. Det svarer til halvdelen af alle landskassens indtægter. Det dækker over bloktilskud, tilskud fra EU og de penge, som Danmark bruger på områder, der ikke er hjemtaget endnu.

De fem milliarder kan ifølge formanden for Økonomisk Råd groft sagt findes ved, at det offentlige kun løser hver anden af de opgaver, som løses i dag, eller at man fordobler indtægterne fra skatter og afgifter.

LÆS OGSÅ Diplomaten Sung Choi skal knytte Grønland og USA tættere sammen

Lars Lund, der er lektor emeritus ved Copenhagen Business School, påpeger, at prisen for at hjemtage politiområdet i sig selv vil koste, hvad der svarer til en skattestigning på 10 procent for alle i landet. Derfor anbefaler han, at man i stedet for at hjemtage områder forsøger at udfase bloktilskuddet først.

Én lille krise ad gangen

Torben M Andersen advarer imod at fjerne bloktilskuddet, for det vil kaste landet ud i en voldsom økonomisk krise. Han foreslår i stedet, at størrelsen på bloktilskuddet fastfryses i kroner og øre.

Dermed vil man tage ”en lille krise ad gangen”, når tilskuddet fremover ikke vil stige i takt med prisudvikling og inflation. Så skal Grønland finde en lille portion ekstra penge ad gangen i stedet for hele beløbet på én gang, mener han.

Torben Andersen påpeger, at vejen derhen kræver mod og handling. Politikerne skal turde prioritere og gennemføre strukturændringer, som kan medføre besparelser i de offentlige udgifter eller forøge skatteindtægterne.

Derudover vil en fordobling af BNP bero på vækst og investeringer. Det kræver, at der bliver først en stabil og ansvarlig politik, som gør investorerne trygge. Og netop dét er ikke noget, som de grønlandske politikere skal vente på sker. Det er noget, de selv kan gøre siger Torben M. Andersen.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt