Overblik: Det bruger andre lande på tolkning i parlamentet

I 2023 blev det tilladt at tale grønlandsk og færøsk i Folketinget. Her er en oversigt over, hvad lande omkring os bruger på oversættelse og tolkning i parlamenterne.
Flere lande, som vi ofte sammenligner os med, bruger tolkning og oversættelse i deres parlamenter.
02. maj 2024 10:25

Det var historisk, da Folketingets ledelse i september sidste år meddelte, at politikerne nu må tale grønlandsk og færøsk i folketingssalen.

Det skete, efter Aki-Matilda Høegh-Dam (S) i maj samme år holdt en tale på grønlandsk i Folketinget til stor frustration for flere af hendes kolleger.

Men debatten om, hvordan sprogene skal oversættes, er fortsat.

Aki-Matilda Høegh-Dam mener, at der bør være simultantolkning i Folketingssalen. Men det har Folketingets ledelse, kaldet Præsidiet, afvist. For det vil ifølge Folketingets formand, Søren Gade, koste cirka 200 millioner kroner at ombygge Folketingssalen.

Men hvad gør man i parlamenter i lande omkring Grønland og Danmark på at oversætte og tolke politikernes taler? Få et overblik her.

Canada: Cirka 90 forskellige sprog og dialekter

Canada har et hav af sprog og dialekter - faktisk omkring 90 forskellige, heriblandt flere inuit-sprog.

Landets officielle sprog er engelsk og fransk, som frem til 2008 også var de eneste officielle sprog i de to kamre i landets parlament, House of Parliament, nemlig Senatet og Underhuset.

I parlamentet bliver der simultantolket mellem engelsk og fransk, hvoraf cirka 75 procent af alle taler i Underhuset bliver holdt på engelsk.

Men i 2008 krævede en inuk-senator at kunne tale sit modersmål, inuktitut. Det førte til en lovændring, som betyder, at der - så vidt det er muligt - bliver simultantolket i Underhuset og Senatet mellem inuktitut, engelsk og fransk. Behovet for simultantolkningen skal dog varsles i god tid til administrationen. 

Det er ikke forbudt at tale andre sprog i senatet, men sker det, har politikerne ikke ret til oversættelse eller tolkning.

Parlamentet betaler for al oversættelse og bruger både egne ansatte og private firmaer til at arbejdet.

Det har ikke været muligt at få oplyst det konkrete beløb for udgifter til tolkning og oversættelse i House of Parliament.

Sverige: Fem tilladte sprog i landet, men kun ét sprog i Riksdagen

Sverige har fem officielle mindretalssprog - det vil sige officielle sprog ud over svensk. Det er finsk, jiddisch (et tradiotionelt jødisk sprog), romani (romaernes officielle sprog), samisk og meänkieli, også kaldet tornedalsfinska, som er et særskilt finsk sprog, der bliver talt af en befolkningsgruppe i den arktiske del af Norge, Sverige, Finland og Rusland.

Men talerne i de to kamre i det svenske parlament, Riksdagen, skal ifølge Riksdagsinformation holdes på svensk. 

Det er kun den udenrigspolitiske debat i Riksdagen, som bliver oversat automatisk til engelsk med simultantolkning. Dog bliver en række debatter oversat til tegnsprog.

I 2022 lød Riksdagens udgifter til oversættelse til engelsk og tegnsprog på 141.962 svenske kroner, svarende til 91.595 danske kroner.

Oplysningerne stammer fra Riksdagens Informationsafdeling
 

Norge:  Kun norsk i Stortinget

I Norges parlament, Stortinget, er norsk hovedsproget. Men som i resten af landet er der der to forskellige varianter af norsk, nemlig bokmål og nynorsk. Politikerne kan selv vælge, hvilken af udgaverne de taler på.

Referaterne fra møderne i Stortinget udkommer på både bokmål og nynorsk. Men der sker ingen oversættelse i Stortinget. 

Den eneste oversættelse, der sker hvert år, er, at redegørelsen om samernes parlament, Sametinget, bliver oversat til samisk. Den koster cirka 40.000 norske kroner om året. Det svarer til cirka 25.000 danske kroner.

En del af informationen på Stortingets hjemmeside er oversat til engelsk. Og i forbindelse med valg til Stortinget udsender parlamentet information på engelsk, som sidste år kostede lidt over 100.000 norske kroner - svarende til 63.000 danske kroner - på oversættelser hos et oversætterfirma.

Det oplyser Stortingets presseafdeling til KNR.
 

Finland: Delvis oversættelse mellem finsk og svensk

I det finske parlament, Eduskunta, er der 200 medlemmer, som har lov til at tale finsk og svensk.

Nogle af talerne i parlamentet bliver oversat mellem de to sprog. På udvalgsmøder og til andre møder og arrangementer sker der af og til simultantolkning, men kun hvis der er tolkebokse eller anden udstyr som høretelefoner i rummet.

I 2022 brugte parlamentet 64.942 euro - svarende til 484.191 kroner - på tolkning og oversættelse.

Parlamentet har sit eget kontor for Svensk Sprog med i alt ti ansatte tolke og oversættere. Den samlet løn til dem var i 2022 på 1.227.558 euro - svarende til 9.152.334 kroner.

I det finske parlament, Eduskunta, bliver der årligt brugt over ni millioner kroner på tolkning og oversættelse. Foto © : Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta

Ingen tolkning i Færøernes og Islands parlamenter

Hos de to lande, der ligger vestligt tættest på Grønland, er der stort set ingen tolkning i parlamenterne.

I Islands parlament, Altinget, er kun islandsk tilladt som officielt sprog. Andre sprog kun er tilladt i taler, hvis det sker som et citat i talen, og det lige efter bliver oversat til islandsk.

Og kommer der en officiel gæst i huset, som ikke taler islandsk, skal et medlem af et af de politiske udvalg anmode om en tolk til gæsten. Der bliver altså ikke automatisk tildelt en tolk.

Gæsten er dog velkommen til at tale engelsk eller et skandinavisk sprog under møder i de politiske udvalg.

Altinget kan ikke oplyse nogen årlig udgift til tolkning eller oversættelse, oplyser Altingets kommunikationsafdeling til KNR.

På Færøerne holder de sig også mest til ét sprog i Lagtinget, nemlig færøsk. Men ifølge den færøske hjemmestyreordning er dansk også tilladt i offentlige anliggender.

Dog er færøsk arbejdssproget, da alle 33 nuværende medlemmer af Lagtinget har færøsk som deres modersmål, oplyser Lagtingets direktør, Johnhard Klettheyggj, til KNR.

Der er dog én undtagelse. For på Færøerne har den danske rigsombudsmand også plads i Lagtinget. Og hun er dansk - og taler også dansk under talerne - men forstår færøsk. Og da alle de siddende politikere forstår dansk, er der ikke behov for tolk eller anden oversættelse.

- Der er eller har ikke været behov for oversættelser overhovedet, og derfor har den “debat”, der er om emnet i Danmark, ikke været aktuel her, skriver Lagtingets direktør til KNR.

Grønland simultantolker næsten alt i parlamentet

Som bekendt er grønlandsk det officielle sprog herhjemme, også i Inatsisartut. Men dansk er også tilladt at tale i Inatsisartutsalen.

Der bliver simultantolkning i Inatsisartut og de politiske udvalg, ligesom alle dokumenter til de politiske samlinger og udvalgsmøder bliver oversat.

Ifølge Bureau for Inatsisartut er der syv tolke fast tilknyttet tolkeafdelingen. Her løb udgiften i 2022 op i 746.447 kroner for simultantolkningen i Inatsisartut.