Foto: U.S. Army

Den danske stat censurerede historier om Camp Century

Artikler om USA’s militæraktiviteter i Grønland blev forsøgt mørkelagt af Danmark i 1950’erne og 1960’erne. Især historier om Camp Century, viser historiske kilder.

Den danske stat forsøgte at dæmme op for offentlighedens kendskab til de amerikanske forsvarsaktiviteter i Grønland under Den Kolde Krig. Det viser dokumenter fra Udenrigsministeriet.

Dokumenterne er blandt andet omtalt i det videnskabslige tidsskrift “Temp” fra 2013, men er dårligt kendt i den brede offentlighed.

LÆS OGSÅ Danmark gav grønt lys for atomaffald i Indlandsisen

Presse-håndteringen bunder i en aftale mellem Udenrigsministeriet og USA’s State Departement fra 1952 og foreskriver kort fortalt:

- Amerikanske journalister, som besøger Grønland (…) skal som betingelse for at få indrejsetilladelse og få lov til at opholde sig i Grønland (..) sende deres materiale til København. De danske myndigheder har lov til at kommentere materialet inden udgivelse, fortæller Kristian Hvidtfelt Nielsen.

Sammen med lektor emeritus Henry Nielsen fra Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet har lektor Kristian Hvidtfelt Nielsen skrevet om den danske pressehåndtering af Camp Century.

FAKTA


I Forsvarsaftalen mellem Danmark og USA af 1951 står der i artikel V, at USA efter aftale med DK's regering kan "foretage opmålinger eller optage (...) fotografier", som er nødvendige for USA's beskyttelse af Grønland.

 

Til en fest på USA’s ambassade i 1959 blev udenrigsminister Jens Otto Krag meddelt af den amr. ambassadør Val Petterson, at US Army var påbegyndt etableringen af Camp Century. Det viser dokumenter fra Udenrigsministeriet.

 

J. O. Krag sendte embedsmænd til Camp Century for at undersøge byggeriet. Krag meddelte senere Folketinget, at Camp Century udelukkende var til fredelige, videnskabelige formål.


Kilder:

Forsvarsaftalen mellem Kongeriget DK og USA om Grønland 1951

 

Inddæmning og tilbagerulning: Om danske myndigheders censur af presseomtale af amerikanske militære aktiviteter i Grønland, 1951-1963

 

Camp Century kom under dække

Publiseringsaftalen udspringer af forsvarsaftalen mellem USA og Danmark om Grønland fra 1951, der bl.a. kræver, at USA skal bede om tilladelse fra Danmark til aktiviteter uden for de aftale forsvarsområder.

Og da USA i 1959 uden dansk tilladelse påbegyndte etableringen af Camp Century, blev aftalen vigtig for Danmark.

- USA vil gerne bruge Camp Century som et led i en PR-kampagne, som viser, at den amerikanske hær er det fremtrædende værn, der gør rigtig meget for at sikre den amerikanske sikkerhed. Hvorimod danskerne (staten, red.) er mere interesserede i at nedtone i hvert fald de militære aspekter af Camp Century, fortæller Kristian Hvidtfelt Nielsen.

- Specifikt omkring Camp Century er det en bekymring for, at de militære aspekter og planer i forhold til en udbygning af tunnelsystemer under isen med atombærende missiler kommer bredt ud til offentligheden.

Noget, som stred imod Danmarks nultolerancepolitik over for atomvåben på dansk territorium.

LÆS OGSÅ Politikere var orienteret om dansk atom-tilladelse

Under påskud af at Camp Century udelukkende var til fredelige forskningsformål, fik dav. udenrigsminister Jens Otto Krag på efterbevilling støtte fra Folketinget til at lade USA færdiggøre Camp Century.

Men dybest set manglede Danmark selv indsigt i amerikanernes hensigt med basen, vurderer Kristian Hvidtfelt. Rejser fra Danmark til Nordgrønland var dyre, mens amerikanske journalister fik tilbudt gratis ture med amerikanske militærflly til Camp Century.

- Det store problem var, at de danske medier havde simpelthen ikke midler til selv at sende journalister til Grønland og dække, hvad der skete i Grønland. Og derfor var man også afhængige af de amerikanske informationer, som man gerne ville bruge til at skrive om Grønland i danske aviser.

Amerikanske journalister klagede

Selv om Danmark ikke kunne tvinge journalister eller udgivere til at sløjfe dele af fx artikler, var det en usædvanlig håndtering fra dansk side, vurderer Kristian Hvidtfelt Nielsen.

- Vi har eksempler på, at artikler er blevet læst af de danske myndigheder og er blevet understreget og kommenteret på de steder, hvor man har skrevet lidt for meget ifølge de danske myndigheders smag omkring de militære formål og de militære planer med Camp Century.

LÆS OGSÅ Liberal Alliance afviser redegørelse af Camp Century

Flere amerikanske journalister klagede over det danske censurkrav. Men Udenrigsministeriet argumenterede med, at nyheder om aktiviteterne i Grønland ikke skulle komme alene fra amerikansk side.

Faktisk var den danske stat parat til at droppe censuren, hvis dansk presse fik fri adgang til de amerikanske baser i Grønland, viser dokumenter fra Udenrigsministeriet.

- Det (var) et forsøg på at vise nogle grænser for, hvor langt den danske regering ville gå i forhold til amerikansk tilstedeværelse i Grønland, siger Kristian Hvidtfelt.

Det danske krav over for publikationer om USA’s militær i Grønland blev annulleret i 1963 uden videre begrundelse.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt