Aleqa Hammond og Aaja Chemnitz Larsen vil bl.a. have en offensiv oplysningskampagne i gang for grønlandske tilflyttere.Foto: Maasi Pedersen/KNR

RAPPORT Danmark og Grønland skal sammen hjælpe grønlændere i Danmark, mener MF’ere

Grønland skal være bedre til at oplyse om forholdene i Danmark. Og så skal inklusionen af grønlændere i Danmark forbedres, mener de to grønlandske folketingsmedlemmer.

I Danmark er langt flere grønlændere end danskere uden arbejde og uddannelse. Fem gange så mange end danskere modtager offentlig støtte. Og seks gange så mange grønlandske børn bliver fjernet fra deres hjem i Danmark i forhold til danske børn.

Det er blot nogle af de resultater, som den omfattende rapport “Grønlændere i Danmark” fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, onsdag er udkommet med.

Men tallene kommer ikke bag på folketingsmedlem Aleqa Hammond fra Siumut:

- Jeg er som sådan ikke overrasket over konklusionerne, for det er de gisninger, vi har stået over for i en årrække, siger hun til KNR.

Læs også RAPPORT Grønlændere i Danmark kæmper med kolossale problemer


Grib grønlændere ved ankomst til Danmark
Aleqa Hammond er dog glad for, at forholdene nu er dokumenteret sort på hvidt og mener, at Grønland og Danmark sammen har en opgave at løfte, bl.a. ved at styrke hjælpen til grønlændere, lige når de ankommer til Danmark. 

Ifølge rapporten forbedrer situationen sig nemlig ikke for mange grønlændere i Danmark over en fem-årig periode i landet. I stedet bliver mange fastholdt i problemer, bl.a. på grund af arbejdsløshed, eller oplever endnu større udfordringer, fordi manglen på job og uddannelse sender dem ud i problemer med fx alkohol og kriminalitet.

Men det kan forhindres, mener Aleqa Hammond.

- Vores tidlig indsats for at fremme folks aktive deltagelse i det danske samfund skal være meget mere proaktiv og meget mere tilstede, så vi ikke når dertil, hvor det allerede er gået galt.

Strategi skal intensiveres
Hammond påpeger, at initiativer som Strategien for Udsatte Grønlændere i Danmark, som blev søsat i de fem største danske kommuner i 2013, har en effekt - men bør skærpes.

Hun bliver bakket op af Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiit, som mener, at strategien, der efter planen slutter i 2016, både bør fortsættes, intensiveres og bredes ud til flere danske kommuner.

Samtidig bør der fra dansk side ske en mere aktiv indsats for at få arbejdsløse grønlændere i Danmark i arbejde.

- I dag får man gjort folk alt for passive. Man giver folk en overførelsesindkomst og får ikke gjort nok i forhold til at få dem i beskæftigelse. Der mener jeg, at man fra dansk side ikke lever op til den opgave, som man bør gøre.

Bedre information i Grønland
Begge politikere er dog også enige om, at der i Grønland bør ske en lang mere offensiv oplysning om, hvad der venter, hvis man flytter til Danmark.

- Der er jo lavet lidt informationsmateriale, men det er ikke noget, jeg selv vidste eksisterede, før jeg kom ind i Folketinget. Så jeg synes bestemt ikke, man får gjort nok for at informere hjemmefra. Og det er jo både en kommunal opgave, men jeg synes også, det er en landsdækkende opgave at få folk klædt noget bedre på, når de flytter fra Grønland til Danmark, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Begge folketingsmedlemmer vil nu tage kontakt til social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) i sagen samt kræve en styrket indsats over for grønlændere i Danmark ved de kommende finanslovsforhandlinger.

Du kan hente hele forsker Siddhartha Baviskars rapport her via SFI's hjemmeside.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt