Her vajer det grønlandske og danske flag ligeværdigt, men sådan er det ikke målt på mennesker i Danmark.

RAPPORT Grønlændere i Danmark kæmper med kolossale problemer

Grønlændere i Danmark er generelt langt mere socialt udsatte end danskere, fastslår ny, omfattende rapport fra SFI. Grund til bekymring, mener forskeren bag.

Det er særdeles nedslående resultater, som rapporten “Grønlændere i Danmark”, der onsdag udkommer fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i Danmark (SFI).

Heri bliver grønlænderes liv i Danmark i 2011 sammenlignet med danskeres levevilkår på 12 forskellige områder - målt ud fra tilgængeligt statistisk materiale i Danmark.

Samtidig er 221 grønlændere, der kom til Danmark i 2007, blevet fulgt fra deres ankomst og gennem fem år i landet.

Og det er generelt et dystert billede, som rapporten derudfra tegner.

- Den overordnede konklusion er, at grønlænderne som gruppe i Danmark er betydelig mere sårbare end de øvrige danskere.

- Og det giver god grund til bekymring, siger forskeren bag, Siddhartha Baviskar fra SFI, til KNR.

Læs også Foreninger til FT-kandidater: Skab bedre integration

Grønlændere klarer sig dårligere på alle områder
Rapporten er baseret på den mest omfattende undersøgelse i mere end på 10 år omkring de ca. 14.000 grønlandskfødte borgere over 18 år, der er bosat i Danmark.

Rapportens tal fra 2011 viser blandt andet, at:

- 35 procent af grønlændere mellem 25-60 år var i arbejde i Danmark - mod 80 procent af danskerne.

- 47 procent af grønlænderne mellem 15-50 år ikke havde en kompetencegivende uddannelse - mod 30 procent af danskerne.

- Indkomsten blandt grønlændere i Danmark mellem 18-60 år var i gennemsnit 60 procent af danskernes gennemsnitslige indkomst.

- Fem gange så mange grønlændere end danskere modtog offentlig støtte - og i gennemsnit dobbelt så meget som danskerne.

- 50 gange så mange grønlændere i Danmark var hjemløse sammenlignet med antallet af danskere (målt ud fra brugen af fx herberger og forsorgshjem).

- Seks gange så mange grønlandske børn i Danmark (ca. 2 pct. af alle grønlandske børn i Danmark) blev anbragt uden for hjemmet i forhold til danske børn.

- Tre gange så mange grønlandske børn (3 pct. af grønlandske børn i Danmark) modtog sociale foranstaltninger i forhold til danske børn.

Læs også KRONIK De Grønlandske Huse: Dette er vigtigt for os ved folketingsvalget

Grund til bedre indsats
Rapporten konkluderer, at der er behov for ‘en målrettet og opsøgende indsats over for de sårbare grønlændere og deres børn’ i Danmark.

Noget, som siden undersøgelsen sluttede, er forsøgt iværksat med bl.a. Strategien for Socialt Udsatte Grønlændere og forskellige velkomstpakker i danske kommuner til grønlændere.
Samtidig peger rapporten på, ‘hvorvidt grønlændere modtager de mest hensigtsmæssige interventioner og ydelser (...) på samme vilkår som andre borgere i Danmark?’

Siddhartha Baviskar peger desuden på, at hjælpen i Grønland skal ses efter i sømmene.

- Nogle af problemerne starter ikke, når grønlændere ankommer til Danmark. De er der allerede, inden de tager afsted fra Grønland, siger han.

Selv om tallene i rapporten er fra 2011, mener han, at de er meget lig situationen i dag.

- Det er ikke som om, der er sket voldsomme nye ting på det område.

- Det er heller ikke som om, at der er sket voldsomme ting i Grønland, som kunne gøre, at de problemer, som grønlænderne ankommer med til Danmark, vil være anderledes, siger Siddhartha Baviskar.

Du kan hente hele forsker Siddhartha Baviskars rapport her via SFI's hjemmeside.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt