For ifølge Selvstyreloven vil bloktilskuddet fra Danmark sænkes, hvis Grønland tjener mere end 75 millioner kroner årligt.

Bloktilskud fra Danmark sænkes med mineprojekt ved Kuannersuit

Hvis Grønland tjener 1,5 milliarder kroner årligt på mineprojektet ved Kuannersuit, så vil bloktilskuddet falde med 750 millioner kroner.

Bliver det omdiskuterede mineprojekt ved Kuannersuit til virkelighed, og hvis det australske selskab, Greenland Minerals, begynder at udvinde sjældne jordarter og uran, vil der ryge 1,5 milliarder kroner i landskassen hvert år i 37 år.

Det vurderer selskabet bag projektet, Greenland Minerals, i hvert fald selv.

Sådan regner Greenland Minerals med at sende 1,5 milliarder kroner til landskassen: 

 

  • 136 millioner kroner af skat fra de ansattes løn.
  • 30 millioner kroner fra royalty på uran.
  • 1,35 millarder kroner fra selskabs- og udbytteskat.

 

I alt: 1,516 millarder kroner om året.

 

Over hele projektets løbetid på 37 år vil de samlede skatter og afgifter udgøre omkring 56 milliarder kroner.

 

Kilde: Greenland Minerals.

 

Men det betyder ikke, at pengene bare ruller ned i landskassen.

For ifølge Selvstyreloven vil bloktilskuddet fra Danmark sænkes, hvis Grønland tjener mere end 75 millioner kroner årligt.

Det vil blive reduceret med det beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som kommer fra råstofaktiviteter.

Det betyder, at hvis Grønland tjener 1,5 milliarder kroner årligt på mineprojektet ved Kuannersuit, så vil bloktilskuddet falde med 750 millioner kroner.

I år sendte Danmark et bloktilskud på 3,9 milliarder kroner til den grønlandske landskasse.

Og en hurtig omgang testaturregning på lommeregneren viser, at bloktilskuddet dermed reduceres til 3,15 milliarder kroner om året, hvis mineprojektet bliver en realitet med det overskud, som Greenland Minerals regner med at sende til landskassen.

Det betyder også, at der vil være 750 millioner kroner ekstra i landskassen, selv om bloktilskuddet er blevet reduceret.

Med bloktilskuddet på 3,15 milliarder kroner og indtægterne fra mineprojektet på 1,5 milliarder kroner vil beløbet komme op på 4,65 milliarder kroner i landskassen.

Et beløb, der måske kan hjælpe med at dække en del af de manglende penge til lufthavnsprojektet.

Kalaallit Airports International har nemlig ansøgt om muligheden for at kunne låne op mod 900 millioner kroner til at realisere lufthavnsbyggerierne i Nuuk og Ilulissat.

"Et seriøst skridt mod økonomisk selvstændighed"

Javier L. Arnaut er adjunkt for Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik i Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.

Han mener, at det vil være et seriøst økonomisk skridt at tage, hvis mineprojektet bliver til noget.

Selvstyrelov om råstoffer:

 

§ 8. Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. § 7, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 75 mio. kr.
 

Kilde: Naalakkersuisut.

- Hvis man ser bort fra miljøvurderingerne, som er kontroversielle, og hvis dette projekt opnår udnyttelsestilladelse, vil det repræsentere landets første seriøse skridt mod økonomisk selvforsyning og blive en legitim geopolitisk aktør inden for sjældne jordarter og uranudvinding, siger han.

- Man skal overveje, at dette kun er til et enkelt minedriftsprojekt ud af mange. Det er grunden til, at regeringen overvejer at tillade yderligere tilladelser til mineefterforskning til andre udenlandske virksomheder. Det vil gøre Grønland blive mere økonomisk selvforsynende, siger Javier L. Arnaut.