- Vi er selvfølgelig kede af, at vi ikke fik fuldt medhold, men det er jo sådan, det fungerer, siger anklager Robert Rafn.Foto: KNR

Anklager i ankesag: Kede af at vi ikke fik fuldt medhold

I Landsretten fik de syv anklagede i en af Grønlands største sager om indsmugling af hash reduceret deres domme betragteligt.

De syv tiltalte i en af Grønlands største hashsager fik reduceret deres domme ganske betragteligt i Landsretten torsdag.

Og det skyldtes, at Landsretten frifandt de dømte i en række forhold.Det ærgrer anklager Robert Rafn.

- Vi er selvfølgelig kede af, at vi ikke fik fuldt medhold. Vi mener, sagen holder, og det mener vi sådan set stadigvæk, men nu vil vi gå hjem og nærlæse dommen og lige gøre os bekendte med, hvad det egentlig er, Landsretten siger, siger Robert Rafn.

LÆS OGSÅ Dom i ankesag om hash: Mildere foranstaltninger til alle tiltalte

- Men umiddelbart lyder det som nogle fornuftige argumenter. Det er jo sådan, det fungerer, siger Robert Rafn.

De seks mænd blev alle fundet skyldige i anklageskriftets forhold 3, der handler om organiseret indsmugling af ikke under 27,1 kg hash. Kvinden blev i det forhold dog kun fundet skyldig i medvirken til indsmugling af syv kg hash.

De seks mænd blev blandt andet frifundet i anklageskriftets forhold et og to, der handlede om indsmugling af mere en 30 kg hash.

Mildere domme

Inunnguaq Nielsen og Minik Johnsen fik fem års anbringelse i anstalt i kredsretten, men med dagens dom fik de nedsat deres foranstaltning til tre år.

Ilannguaq Kristiansen, Aputsiaq Tröndheim og Fabian Pedersen fik alle fem års anbringelse i anstalt og konfiskeret større kontantbeløb i kredsretten. Ved dagens dom i landsretten blev de idømt tre år og seks måneders anstaltsanbringelse. 

Den sidste tiltalte i sagen er Mette Thomassen, som fik tre år og ni måneders anstaltsanbringelse for medvirken til indsmugling af knap 30 kg hash i kredsretten. I Landsretten fik hun nedsat sin foranstaltning til to år og dømt for indsmugling af i alt syv kg hash.

Tilfreds forsvarer 

De dømte har været tilbageholdt i over to år, og Timmy Owen Zeeb var den eneste af de syv, som forblev tilbageholdt efter domsfældelsen. Hans forsvarer, Karina Skou, tvar ilfreds med udfaldet af dommen.

- Vi protesterede jo imod det (tilbageholdelsen, red.), men var også klar over, at han var den, der havde fået den længste sanktion og accepterer, at det var Landsrettens afgørelse, siger hun.

LÆS OGSÅ Tiltalte idømt lange foranstaltninger for hashsmugling

- Overordnet er jeg tilfreds med, at han har fået fire år i stedet for fem år og otte måneder, og er blevet frifundet i flere af forholdene. Herunder også flere forhold, som han var blevet fundet skyldig i i kredsretten, siger Karina Skou.

I kredsretten blev Timmy Owen Zeeb sidste år idømt den hårdeste straf i sagen og fik fem år og otte måneders anstaltsanbringelse for indsmugling af hash samt vold og trusler. Landsretten nedsatte anbringelsesdommen til fire år og en konfiskering af to millioner kroner.

Landsretten lagde i ankesagen vægt på, at Timmy Owen Zeeb har haft den ledende rolle i organisationen.

 

 

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt