Aleqa og Doris blev også undersøgt af Revisionsudvalget

Aleqa Hammonds tid som formand for Naalakkersuisut endte brat, efter Revisionsudvalget fandt ud af, at hun havde brugt 100.000 kroner fra landskassen.

Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (Siumut), har været under lup hos Inatsisartuts Revisionsudvalg.

Udvalgets har set nærmere på forløbet, da formanden var med til at træffe beslutning om at hæve kvoten for fiskeri efter stenbidere, samtidig med at han lejede sin båd ud til en fisker.

Revisionsudvalget dømmer ikke:
 

Udvalget træffer hverken afgørelser eller fælder dom i sager. Det tager heller ikke stilling til, hvorvidt Kim Kielsen var inhabil eller ej i den konkrete sag.

 

Det er Inatsisartut, der skal afgøre, hvorvidt kritisable forhold, som udvalget har påpeget, skal have konsekvenser. Beretningen er nu givet videre til Inatsisartut, oplyser Revisionsudvalget.

 

"Indenfor sit fagområde er Revisionsudvalget forpligtet til blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af god forvaltningsskik."

 

Kilde: Inatsisartut

Der er senere blevet rejst tvivl om, hvorvidt Kielsen var inhabil i sagen, og det har Revisionsudvalget rejst en række spørgsmål om.

LÆS OGSÅ Revisionsudvalget rejser skarp påtale af Kielsen i stenbidersag

Udvalget rejser den mest kritiske bemærkning, som udvalget kan stille - nemlig "en skarp påtale og henleder særligt Inatsisartuts opmærksomhed på", at formanden for Naalakkersuisut ikke har været opmærksom på habilitetsspørgsmålet.

Tidligere revisionsundersøgelser: Aleqa brugte landskassen som pengekredit

Men tidligere formænd har også været i Revisionsudvalgets søgelys. Tilbage i 2014 sad Aleqa Hammond (NQ), som formand for Siumut og formand for Naalakkersuisut.

Hun blev dog fældet af en undersøgelse fra Inatsisartuts Revisionsudvalg.

Undersøgelsen viste, at Aleqa Hammond havde brugt 106.363 kroner og 27 øre af Selvstyrets penge. Det kom frem på baggrund af en orientering, som revisionsudvalget bestilte ved en revisor.

- Mellemværendet er opbygget på baggrund af køb af private flybilletter, hvor Selvstyret har afholdt billetudgifter samt hoteludgifter til formandens familie, herunder betaling for restaurant og minibar mv.

- Desuden fremgår det af orienteringen, at der har været betalt for afholdelse af et privat arrangement i Selvstyrets repræsentationslokaler, skrev revisionsudvalget dengang i en meddelelse.

LÆS OGSÅ Aleqa har misbrugt landskassen

Her lød det fra udvalgets side, at det var en særdeles alvorlig sag.

- De beskrevne forhold harmonerer ikke med Selvstyrets interne regler og almindelige forvaltningsretlige regler, og Udvalget anser det beskrevne som særdeles alvorligt og dybt kritisabelt, og det er Udvalgets holdning, at Inatsisartut bør orienteres om de beskrevne forhold.

Overlevede mistillid

Da sagen blev givet videre til Inatsisartut, blev der under første mødedag til efterårssamlingen sat en mistillidsdagsorden mod Aleqa Hammond.

Men den daværende formand afværgede på et hængende hår mistillidsdagsorden. 15 inatsisartutmedlemmer stemte for tillid til Aleqa Hammond, og 14 stemte mistillid mod hende.

Det betød dog ikke, at Aleqa Hammond fortsatte som formand for Naalakkersuisut. Hun bad om at få lov til at tage på orlov, hvilket blev begæret.

LÆS OGSÅ Aleqa søger om orlov

I mens kom daværende naalakkersuisoq for natur og miljø, Kim Kielsen, ind for at passe på formandskontoret. Hans stilling som stedfortræder blev fastlagt, da der blev udskrevet valg, hvor han fik flest stemmer.

Se Qanorooq indslaget fra 2014 her, hvor der blandt andet var demonstration mod Aleqa Hammond: 

 

Qanorooq 30.09.2014

 

Doris’ benzin kort

Udover Kielsen og Hammond har Revisionsudvalget også beskæftiget sig med Doris J. Jensen, som også er fra Siumut. Et benzinkort, som var udleveret til daværende naalakkersuisoq, blev misbrugt til at tanke benzin på en båd.

Doris J. Jensen anmeldte selv misbruget af hendes benzinkort i efteråret 2017 og bestilte selv en rapport om sagen fra revisionsfirmaet Deloitte.

LÆS OGSÅ Doris J. Jensen trækker sig fra Naalakkersuisut

Inatsisartuts revisionsudvalg begyndte i 2017 at behandle sagen.

24. november 2017 blev en person anmeldt til politiet for at have misbrugt Doris J. Jensens benzinkort, som hun havde fået udleveret af Selvstyret til at tanke hendes ministerbil, en Mitsubishi Outlander.

Ifølge Deloitte var kortet blevet brugt 91 gange i løbet af de første ni måneder af 2017. Der var foretaget 43 tankninger hos Trolle, 47 gange hos Orsiivik og en enkelt gang i Ilulissat.

 

Trak sig før mistillidsdagsorden

Inden Revisionsudvalgets undersøgelse var færdig, var der allerede tale om mistillidsdagsorden mod Doris J. Jensen.

Opbakningen til Doris J. Jensen vaklede i hendes rolle som naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsvæsen. Der var lagt op til en mistillidsdagsorden i Inatsisartut mod Doris J. Jensen fra oppositionen, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq.

Men før mistillidsdagsordenen overhoved kom på plads, trak Doris J. Jensen sig fra Naalakkersuisut selv.

- Selvom jeg ikke har brudt loven, har jeg besluttet mig for at trække mig fra Naalakkersuisut. Fordi det er hårdt for både min familie og jeg, sagde Doris J. Jensen på et pressemøde i oktober 2018.

Hun indtrådte som medlem af Inatsisartut i stedet for.

Karl Kristian Kruse's makrelsag

En lignende sag om inhabilitet var i 2015, da forhenværende naalakkersuisoq for fiskeri, Karl Kristian Kruse (Siumut), tildelte en kvote på over 4.000 tons for fiskeri efter makreller, til et selskab som Karl Kristian Kruse tidligere var medejer af, før han trådte til som naalakkersuisoq.

LÆS OGSÅ Kruse stod for rammerne af makrelkvote uddelingen

Makrelkvotetildelingen i 2015 udviklede sig til en større sag, som endte med et afværget mistillidsvotum mod daværende naalakkersuisoq for fiskeri. Han var medejer til fiskeriselskabet KNT ApS, da selskabet sendte en ansøgning til makrelfiskeriet, der fik en kvote på 4.285 tons.

Karl-Kristian Kruse havde erklæret sig inhabil før selve tildelingen. En undersøgelse fra Deloitte konkluderede, at tildelingen var kørt efter bogen, men også at naalakkersuisoq burde have erklæret sig inhabil tidligere i processen.

Kommentarer

inatsisartut-sal-sep2019.jpg

Inatsisartuts EfterårssamlingGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt