Justitsministeriet har fredag offentliggjort et notat om lønforskellen mellem polititjenestemænd i henholdsvis Danmark og Grønland.

7500 kroner om måneden: Grønlandske betjente tjener mindre end danske

Ansatte i Grønlands Politi får færre penge udbetalt i løn om måneden, end deres kolleger i Danmark gør, oplyser notat offentliggjort af Rigspolitiet.

Ansatte i politiet i Danmark tjener mere, end de ansatte i Grønlands Politi gør.

Det viser et notat fra en arbejdsgruppe, som har afdækket de faktiske løn- og ansættelsesforhold for politibetjente og anstaltsbetjente i Grønland. Notatet er offentliggjort af Justitsministeriet fredag.

Det tjener de nyansatte polititjenestemænd i Danmark og Grønland:
 

København:

  • 27.218 kroner om måneden

En nyansat polititjenestemand på Bornholm:

  • 25.980 kroner om måneden

En polititjenestemand i Grønland:

  • 19.788 kroner om måneden
     

Kilde: Notat fra arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Her fremgår det, at en dansk polititjenestemand i København i 2018 som startløn fik 27.218 kroner eksklusiv pension om måneden, mens en polititjenestemand i Grønland fik 19.788 kroner eksklusiv pension. 

Det højeste lønniveau for politibetjente, der ikke er specialiseret, var i Danmark 32.398 kroner om måneden, mens den for grønlandske polititjenestemænd lå på 24.815 kroner. 

LÆS OGSÅ Politikerne må sikre ligeløn til betjente

- Polititjenestemænd i Danmark og Grønland indplaceres som nævnt ovenfor på de samme skalatrin. Lønniveauet på det samme skalatrin er dog forskellig, står der.

- Dette skyldes, at lønnen på skalatrinene følger to forskellige lønjusteringsaftaler, lyder det fra arbejdsgruppen.

Jesper Fleischer er formand for Grønlands Politiforening, og han hilser notatet om lønforskellene velkommen:

- Jeg er helt klart glad for, at vi nu har det på skrift, at der er forskel - det er det, vi helt tiden har råbt efter, siger han.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at man med samme uddannelse, samme arbejdsgiver og arbejdsopgaver bliver aflønnet efter, hvor man kommer fra. Det er simpelthen uacceptabelt, siger han.

Hvor meget skal lønnen for de grønlandske betjente op på?

- Jeg skal ikke begynde med at sige tal her og nu. Men hvis man skal være fair, så kræver vi, at det skal være på samme overenskomst, ligegyldigt om man er dansk eller grønlandsk politibetjent.

LÆS OGSÅ Jubel over udsigt til højere løn til anstaltsbetjente

I notatet bliver det fremhævet, at det på baggrund af lønforskellen er aftalt, at polititjenestemænd i Grønland ydes et såkaldt udligningstillæg, der skal udligne forskellen i lønnen.

Tillægget bliver angiveligt beregnet på baggrund af en sammenligning af lønniveauet i Danmark og Grønland.

Udligningstillægene bliver sammenlignet med såkaldte stedtillæg. Det er tillæg, som danske polititjenestemænd får, afhængig af hvor de er rent geografisk. Ansatte i København får sats seks, mens ansatte på Bornholm får sats to.

Udligningstillægget for en polititjenestemand i Grønland bliver sammenlignet med et stedstillæg på sats nul for en ansat i Danmark. 

Ved seneste overenskomstforhandling fremsatte Centralorganisationen CO10 et krav om, at beregningen for udligningen for Grønland blev ændret til stedstillægssats to. Det blev ikke imødekommet.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt