Økonomisk Råd: Krigen i Ukraine gør dagligdagen dyrere for grønlandske familier 

Ruslands angreb på Ukraine påvirker allerede Grønlands økonomi og vil også gøre det næste år, vurderer Økonomisk Råd.
Priserne på især fødevarer og olie er steget i hele verden, efter Rusland gik ind i nabolandet Ukraine i februar. Det skyldes ikke kun krigen i sig selv, men også, at der er blevet indført internationale sanktioner mod Rusland, ligesom mange virksomheder er stoppet med at handle med landet.  Foto © : KNR
06. maj 2022 15:15

Krigen i Ukraine får konsekvenser for Grønlands økonomi.

Både, når det gælder de store finanser og den almindelige families husholdningsbudget. 

Det slår Økonomisk Råd fast i et nyt notat. 

- Særligt europæisk økonomi er påvirket, men der er ikke noget land i verden, der vil forblive upåvirket af den nye situation, og det gælder også Grønland, skriver rådet. 

Helt overordnet vurderer Økonomisk Råd, at den usikre tid, som krigen i Europa skaber lige nu, vil dæmpe væksten her i landet.  

I en rapport fra september forventede Økonomisk Råd en økonomisk vækst på 2,5 procent i 2022. 

Den forventning sænker rådet nu til 1,8 procent i år og 1,3 procent i 2023. 

Rådet understreger dog, at prognosen i notatet skal tages med forbehold, fordi der fortsat er stor usikkerhed om, hvordan krisen udvikler sig og hvilke konsekvenser den får på kort og lang sigt. 

Flere penge op af lommen

Men én konsekvens, der allerede er en realitet, er prisstigninger. 

Priserne på især fødevarer og olie er steget i hele verden, efter Rusland angreb nabolandet Ukraine i februar. 

Det skyldes ikke kun krigen i sig selv, men også, at der er blevet indført internationale sanktioner mod Rusland, ligesom mange virksomheder er stoppet med at handle med landet. 

For Grønland betyder det, at det bliver dyrere at importere olie og fødevarer. 

Det kan blandt andet betyde, at forbrugerpriserne stiger med to procent i år, forudser Økonomisk Råd. 

LÆS OGSÅ Røde faner blafrede under solen: Priserne stiger næsten hver dag, men vores løn ændrer sig aldrig

Sådan en stigning vil kunne mærkes i hverdagen.

For de seneste fem år er forbrugerpriserne her i landet i gennemsnit steget med mindre end én procent om året.  

- I husholdningernes budget vejer disse udgiftsposter meget tungt. Udgifter til fødevarer og transport udgør cirka 30 procent af den gennemsnitlige husstands budget, skriver rådet.

Det bliver simpelthen dyrere at leve, og Økonomisk Råd forventer derfor også, at der vil komme et øget pres på arbejdsmarkedet om at give folk mere i løn. 

- For at undgå et fald i lønmodtagernes realindkomster, står der i notatet. 

Mere for fisken, men svært at sælge den

De stigende globale fødevarepriser kan dog omvendt også betyde, at Grønland får flere penge for fisk. 

Økonomisk Råd forudser nemlig, at også priserne på fisk og skaldyr vil stige i løbet af året. 

- Da fiskeprodukter samtidig er den dominerende eksportvare, vil stigende eksportpriser i nogen grad kunne modvirke de stigende importpriser, forklarer rådet. 

LÆS OGSÅ Polar Seafood ramt af sanktioner

Samtidig kan det dog blive svært for Grønland at sælge sine fisk. 

For omkring 14 procent af grønlandsk eksport af fisk og skaldyr plejer at gå til Rusland.

- Rusland er blandt de større aftagerlande for grønlandske fiskeprodukter, og den delvise udelukkelse af Rusland fra det internationale finansielle marked og betalingssystemer vanskeliggør samhandlen, skriver Økonomisk Råd og fortsætter: 

- Det kan være svært hurtigt at erstatte det med andre eksportmarkeder. Hvis samhandlen umuliggøres kan det være nødvendigt i en overgangsperiode at sælge fiskeprodukterne til lavere pris på andre markeder.