Albatrosip umiarsuaani ilaasut 200-t missaat tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasussaapput.Peqqissutsimulli naalaakkersuisoq ammaanerunissaq pillugu qularpoq.

Umiarsuartitsillutik takornariartitsisartut: Sooruna ilaatinneqanngitsugut

Umiarsuarnik nunatsinnut takornariartitsineq aarlerinanngitsoq, Albatrosimit isumaqarput. Peqqissutsimut naalakkersuisup killilersuinerit aalajangiusimavai.

Umiarsuarnik nunatsinni takornariartitsineq coronavirus nunarsuaq tamakkerlugu 2020-p aallartinnerani tunillaassuutilermalli unittoorpoq.

Nunatta innuttaasuisa 25 procentii tamakkiisumik akiuussuserneqareeraluartut, taakkulu amerlatsikkiartoraluartut, ilaasartaatinut malittarisassat suli killilersuipput.

Tamannalu Albatrosip pisortaata Hans Lagerweijip nunatsinnut takornariartitserusuttup ajuusaarutigaa.

- Kalaallit Nunaanni misigisassat immikkuullarissut misigitissinnaaniarlugit ammaanerunissamut pissangalluta utaqqivugut. Tamannali malittarisassat maannatut itsillugit ajoraluartumik ajornarpoq, Hans Lagerweij oqarpoq.

Takornariat timmisartunut ilaasut sooruna aarlerinannginnerusut?

Umiarsuit takornariartaatit nunani allani, tamatumani Danmark Savalimmiullu ilaallutik, kingullermik tulannerannit ullut 14-it ingerlasimanngippata, nunatsinnukaqqusaanngitsut Namminersorlutik Oqartussat nunatsinnut angalanissamut piumasaqaatit pillugit nalunaarutaanni kingullermi allaqqavoq.

Timmisartorlutik nunatsinnukartunut malittarisassanut sanilliussissagaanni, umiarsuarnik takornariartitsisunut killilersuinerit sukannernerupput. Timmisartorlutik nunatsinnukartut tamakkiisumillu akiuussuserneqarsimasut mattusimaqqaartariaqanngillat.

- Uagut ilaasugut tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasut ulluni 14-ini mattusimaqqaartariaqartut, tamakkiisumik akiuussuserneqarsimatillutik timmisartumut ilaasut tikillutillu qanorsuaq pisinnaasut paasisassaanngilaq, Hans Lagerweij oqarpoq.

Umiarsuarlutik takornariat tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasut tunillaassuinissaat aarlerinarujussuanngitsoq peqqissutsimut naalakkersuisup, Kirsten Fenckerip (N), isumaqatigaa. Sulili ammaanerorusunngilaq.

- Taamaakkunarpoq, kisianni maanna killiffitsinni peqqinnissaqarfipput sapinngisamik ilungersorfiunaveersaartinniarparput. Taamaammat malittarisassat uku killilersuisut atatiinnarpagut, Kirsten Fencker oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Nakorsaaneq: Tamakkiisumik akiuussuserneqareersimaguit angerlarsimaannartariaarutissaatit

Killilersuinerpaasut

Albatrosip umiarsuaatiminik nunatsinnukartitsinissaa malittarisassat maannatut itsillugit piviusorsiunngilaq. Kisianni isumannaatsumik nunatsinnukartitsisinnaanissamut qulakkeerutaasinnaasorisaminik piareersarpoq.

Soorlu umiarsuaatini illoqarfinnut nunaqarfinnulluunniit innuttaasuisa 70 procentii akiuussuserneqarsimanut taamaallaat tulatsittarusuppai. Tamatumunnga ilutigitillugu umiarsuarmut ilaaniartut tamarmik marloriarlutik kapitereersimassapput.

- Ajutooratartitsisinnaasunik iliuuseqarnavianngilagut, taamaammat umiarsuarmi sukannersumik nakkutiginnippugut. Siullermik ilaasut tamarmik tamakkiisumik akiuussuserneqariissapput, niugaangamillu qanermut assiaquteqartassallutik. Tamatuma saniatigut umiarsuarmut ilaasut tamarmik Kalaallit Nunaannut apuunnginnermi misissortereersimassapput, arlaallu ersiuteqaruni ininut immikkut ittunut mattusimatinneqassaaq, Hans Legerweij oqarpoq.

Albatros naapertorlugu umiarsuarniittut nunatsinniinnerminni imminnut nakkutiginninnerat nunarsuarmi sukannernerpaassaaq, assersuutigalugulu Svalbardimi, Islandimi Alaskamilu nakkutiginninnermit sukannernerussalluni.

AAMMA ATUARUK Tamaat isigalugu: Coronavirus pillugu killiffik

Peqqinnissaqarfik ilungersorfiunerulersinnianngikkaa

Coronavirus nunatsinni tuniluutilissagaluarpat, peqqinnissaqarfitta ilungersorfioreersup ilungersorfiunerulernissaa peqqissutsimut naalakkersuisup, Kirsten Fenckerip, ernummatigaa.

- Imartatsinnukarunik tunillassimasoqarlutillu napparsimasut umiarsuarni katsorsarnissaat uagut akisussaaffigilissavarput. Peqqinnissaqarfiup maannakkoqqissaaq iliuuserisinnaasai killeqartorujussuupput. Ingammik maannakkut tunillaassuuttoqartillugu isumalluutigut misissuinermut tunillaannerullu aallaavianik misissuinernut maannakkut atoratsigit, Kirsten Fencker oqarpoq.

Peqqinnissaqarfitta takornarianit umiarsuarmut ilaasunit ilungersorfiutinneqarujussuannginnissaa anguniarlugu Albatrosip ilaasumik tamaasa angalanermut sillimmasernissaannik piumaffigisimavai.

- Killilersuinerit nakkutiginninnerillu umiarsuarni atuutilikkagut eqqarsaatigalugit annerusumik tunillaassuuttoqarsinnaanngitsoq peqqissutsimut siunnersortitta nalilerpaat. Ilaasutta ilaat katsorsarneqartariaqalissappat, Kalaallit Nunaata peqqinnissaqarfia artukkerusunngilarput. Taamaammat Kalaallit Nunaata avataanut angallanneqarnissamut matussusiisussamik peqqissutsimut sillimmasiinissaannik piumaffigaagut, Hans Lagerweij oqarpoq.

Albatros Expeditionsimeersut umiarsuarnik takornariartitsinermik qanoq ammaanerunissaq pillugu ilaatigut Visit Greenlandimeersunik oqaloqateqarsimapput. Umiarsuarnik takornariartitsinermut qaammatip tulliaatinnagut iluarsiissuteqarsimanngippat, ukioq manna takornariartitsiffissaq taamaatiinnartariaqassasoq, Hans Lagerweij naliliivoq.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat