Tamaat isigalugu: Coronavirus pillugu killiffik

Susinnaavit soqqusaanngilatillu? Tamanna taama akissutissarsiguk.

Nunatsinni killiffik?

Tunillatsissimasut arfinillit Ilulissani decembarip ulluisa 20-anni uppernarsarneqarput.

Covid-19-imilli misissuinerit mingutsinneqarsimasut paasineqarpoq.

Piviusumilli ilaqutariit ataatsit pingasuusut kisimik tunillatsissimapput. Sinnerilu pingasut allat tunillatsissimanatik.

AAMMA ATUARUK Nuummi coronamik tunillatsissimasoqaqqilereersoq: Nunarput matoqqilinngilaq

Tunillatsissimasut allat marluk Nuummi decembarip ulluisa 21-anni uppernarsarneqarput.

Tunillatsissimasut nutaat marluk Aasianni decembarip ulluisa 23-anni uppernarsarneqarput.

Nunatsinni tunilltsissimasutut uppernarsarneqarsimasut maanna 26-upput. Taakkunannga 19-it peqqisseqqissimasutut nalunaarutigineqarsimapput, taakkunanngalu napparsimmavimmut uninngasoqarnikuunani.

Ulluni tallimani angerlarsimaannartoqarnissaa

Nunatsinnut tikinnermit ulluni tallimani angerlarsimaffimmi ingerlaartumik mattusisoqalernissaa pillugu malittarisassat atuussimasut septembarip ulluisa 30-anni atuutilerseqqinneqarput.

Malittarisassat "atuussimasut" atulerseqqinnissaata tungaanut Danmarkimit nunatsinnut killilersuiffiunngitsumik angalasoqarsinnaasimavoq.

Malittarisassat naatsumik oqaatigalugit tassaapput Danmarkip suaniilluunniit nunatsinnut angalaguit ullut tallimat angerlarsimaannassaatit tikinninniillu ullut tallimat qaangiunneranni misissorteqqissalkutit. Tassa juulip ulluisa 21-ata siornatulli.

Atulersitseqqinnermi Danmarkimi tunillatsittut amerliartuinnarnerannik pissuteqarpoq.

AAMMA ATUARUK Naalakkersuisut: Ulluni tallimani angerlarsimanissaq pingasunngornermit piumasaqaataalersoq

Taamaalilluni aamma Danmarkimi kommunimit aappaluttumik nalunaarsorsimasumit nunatsinnukartunut innersuussutit Naalakkersuisut septembarip ulluisa 18-ianni atulersitaat aamma atorunnaarsinneqarput. Tassani kommunit aappaluttumik nalunaarsorsimasumit nunatsinnukaruit angerlarsimaannarnissat ullullu tallimat qaangiunneranni misissorteqqinnissat innersuussutaagaluarpoq.

Maanna nunatsinnut angalasut tamarmik - aamma Islandimit Savalimmiuniillu - tikinniariarlutik angerlarsimaannalissapput ullullu tallimat qaangiunneranni misissorteqqissallutik. Misissuinermulli atortoq vatpindi takisooq qanernut pulasinnianngikkukku ulluni 14-ini angerlarsimaannassaatit.

Matumani innersuussisoqanngilaq - inatsisitigulli piumasaqaateqartoqarluni.

Nunap iluani timmisartukkut angalanermi anersaartuutinut illersuuteqarneq

Malittarissassani nutaani taakku pingaarnerpaapput. Kisianni aamma malittarisassanik nutaanik aamma atulersitsisoqarpoq.

Angalasut tamarmik anersaartuutinut illersuuteqanngikkunik kiinnamut assiaquteqassapput. Tamanna nunatta iluani angalanermi aamma atuuppoq. Meeqqalli 12-it inorlugit ukioqartut ilaatinneqanngillat.

Anersaartuutinut illersuut kiinnamulluunniit assiaqut mittarfinni atorneqassaaq.

AAMMA ATUARUK Nunatsinni mittarfinni tamani utaqqisarfinnut iserniartunik nakkutilliisoqartalertoq

Aamma nunatsinnut angalasut tamarmik - ukiui apeqqutaatinnagit - Danmarkimi timmisartumut ikinnginnerminni tunillatsissimannginnermut uppernarsaateqassapput. Siusinnerusukkut meeqqat 12-it inorlugit ukioqartut tassunga ilaatinneqanngillat - taakkuli oktobarip ulluisa arfineq-aappaannit aamma takussutissaqaqqaartalissapput.

Aammattaaq mittarfinnut isertunut nakkutilliisoqalissasoq, Mittarfeqarfiit paasissutissiipput. Timmisartumut ilaanissamut billetseqanngikkuit mittarfimmut isersinnaanngilatit. Billetsillu takutereerlugu iseruit anersaartuutinut illersuuteqanngikkuit kiinnamut assiaqutaqassallutit.

Nunamit mattussiviusumit tikikkuit

Nunamit mattussiviusumit nunatsinnut - assersuutigalugu Danmarkimit - tikikkuit - illoqarfinnut nunaqarfinnullu ingerlaqqiinnarsinnaanngilatit.

Naalakkersuisummi assersuutigalugu Kangerlussuarmit ingerlaqqittussanut aamma sukateripput.

Apuuffigisassat allattorsimaffimmi ilaanngippat tikinninninngaanniit ullut tallimat qaangiunnera kingusinnerusukkulluunniit aatsaat misissorteqqaarlutit ingerlaqqissinnaavutit. Illoqarfinnimi minnerusuni nunaqarfinnilu matuma ataani taaneqanngitsuni malittarisassat allat atuupput. Sumiiffiit taakku napparsimmavimmut ungasipput. Tassani aamma mattusimaqqaariarluni aamma misissorteqqeqqaartoqassaaq.

Upernavik assersuutissaavoq: Upernavimmut aallannginnermi ulluni tallimani Ilulissaneeqqaartoqassaaq - tunillatsissimananilu Ilulissani aatsaat uppernarsarneqareerpat Upernavimmut ingerlaqqittoqarsinnaalluni.

Nunatsinni najugaqartunut akunninnermi aningaasartuutit Namminersorlutik Oqartussanit akilerneqassapput.

 

1) Avannaata Kommuniani:
a) Ilulissat

2) Kommune Qeqertalimmi:
a) Aasiaat
b) Qasigiannguit
c) Qeqertarsuaq

3) Qeqqata Kommuniani:
a) Kangerlussuaq
b) Maniitsoq
c) Sisimiut

4) Kommuneqarfik Sermersuumi:
a) Nuuk
b) Paamiut

5) Kommune Kujallermi:
a) Narsaq
b) Narsarsuaq
c) Qaqortoq

 

Timmisartumut ilaanissamut malittarisassat imaapput:

Nunatsinnut juunip ulluisa 15-iannit juulip ulluisa 21-annut sapaatip-akunneranut amerlanerpaamik 600-it kisimik tikissinnaatitaapput. Nunatsinnullu tikinnermit ulluni tallimani angerlarsimaffimmi mattusimasoqartussaagaluarluni.

Tikinnermiillu ullut tallimat qaangiunneranni misissorteqqittoqartartussaalluni.

Tunillatsissimanngitsorlu misissortinnerup aatsaat takutereerpagu suliartortoqaqqissinnaalluni.

Taakku maanna allanngornikuupput, nunatsinnut nunatsinniillu angalasut killeqanngillat. Nunatsinnulli angalaniarnermi suli eqqaamasassaqarpoq:

Nunatsinnit Danmarkimut

Anersaartuutinut illersuummik pisinissaq eqqaamallugu. Taanna nunatsinni mittarfimmut iserninninngaanniit atulissavat Danmarkimilu apuuffigisassavit tungaanut atussallugu.

Danmarkimit nunatsinnut

Coronamut misissortinneq tunillatsissimannginnermik takutitsisoq suli takuteqqaarneqartassaaq aamma immersuiffik-sumut immersorsimallugu uppernarsaat Kastrupimi tunniussinermi takutinneqassaaq. Taamaattoqanngippat timmisartumut ilaasoqarsinnaanngilaq.

Københavnimiikkuit Rigshospitalimut toqqaannartumik corona.rigshospitalet@regionh.dk-mut attaveqarsinnaavutit.

Københavnimiinngikkuit misissuisarfimmut illit qanitanniittumut coronaprover.dk aqqutigalugu inniminniisinnaavutit. Tassunga nemid atorneqassaaq.

Rigshospitalip avataaniittumut misissuisarfimmut piffissamik inniminniiguit timmisartumut tunniussinissamut uppernarsaammik takutitsinissaq nammineq akisussaaffigaat.

Rigshospitalimut corona.rigshospitalet@regionh.dk-mut toqqaannartumik misissortinnissannut inniminniiguit, misissortinnivit inernera Rigshospitalip Air Greenlandimut toqqaannartumik nassiutissavaa.

Siullermilli Immersugassaq Sumut nunatsinni najugaqaruit immersussavat. Immersugassaq pingaaruteqarpoq, pissutigalugu taanna Rigshospitalimut saaffiginninninni aamma atortussaammat.

Immersugassaq immersoreerpat Rigshospitalimi misissortikkusullutit mailikkut nassiussisinnaavutit.

Mailimik nassiussinermi uku nassiutissavatit:

- Immersugassap Sumut immersorneranut uppernarsaat

- Ateq

- CPR/Inuup normua

- Oqarasuaatip normua Danmarkimi atorsinnaasoq

- Maili ulluinnarni atorneqartartoq

- Angalanissamut ulloq, tassa Danmarkimit nunatsinnut aallarfissaq

Maili Rigshospitalimut nassiutereerpat, akissutersinissaq utaqqineqassaaq. Rigshospitalip misissortinnissap sumiinneranik piffissamillu tuniniarlutit attavigissavaatit.

 

Peqqinnissamulli tunngatillugu innersuussutit tamarmik suli malinneqassapput: 

 • Akulikitsumik errortortarneq imaluunniit assanut spritimik atuineq.
 • Qanit talinnik asserlugu quersortarit tangajortarlutillu.
 • Qitserarnaveersaarit. Allanut tunillaassuutaasinnaammat. 
 • Inummiit inummut attaveqarnaveersaarneq, eqqiaaneq silaannarissarnerlu eqqumaffigikkit
 • Allanut qanillinaveersaarneq 2 meterimillu ungasitsigineq. 

Maani oqartussat qanoq oqarpat?

 • Illup iluani aaqqissuussat inunnit 100-nit amerlanerpaamik peqataaffigineqarnissaanut silamilu aaqqissuussinerit 250-init peqataaffigineqarsinnaanerannut peqqussutit decembarip 31-at tikillugu ilanngullugulu atuupput. 
 • Illoqarfinni annerni bussini issiavigineqarsinnaasunit amerlanerusunit ilaasoqassanngilaq.
 • Eqaarsaartarfiit, timersortarfiit, naluttarfiit sutorniartarfiillu qatserisartut akuerisaannit isersimasorisinnaasami affaannaat isersimatittassavaat. 

 

Oqarasuaat Hotline

 • Naalakkersuisut oqarsuaammik coronavirus pillugu apeqquteqartarfimmik pilersitsipput.
 • Innuttaasut oqarasuaammut 801100-imut sianersinnaapput, taannalu ulluinnarni nal. 08.00-imit 16.00-imut sianerfigineqarsinnaalluni.
 • Aamma apeqqutit corona@nanoq.gl-imut nassiunneqarsinnaapput.

Ersiutit suuppat?

Coronavirusimik tunillatsissimasut assigiinngitsorpassuarnik ersiuteqarsinnaapput, taakku sakkukitsuusinnaallutillu sakkortuumik malugineqarsinnaapput:

Nakorsaaneqarfiup nittartagaatigut annerusumik atuagaqarit

Coronavirus qanoq tuniluuttarpa?

Tuniluunneq inummiit inummut tuniluuttuuvoq. Nuak tangajornikkut quersornikkullu tuniluunnerusarpoq

Virusimik tunillaassuinaveersaarnissamut innersuussutit aaku:

 • Asalluartarneq ajornanngippat asareernermi assaallu panerneranni assanut tunillannartuiaat atorlugu eqqiluisaarluarneq
 • Inuit nuattut/toqqusaarluttut qanillinaveersaarneri
 • Kakkissarfimmut ataasiartakkamut ikutsilluunniit peqiffianut quersorlutillu tangajortarit
 • Kuniuinak, eqitaarinak assammiinallu.

Tunillatsissimasoriguma qanoq iliussaanga?

Nammineerlutit napparsimmavimmut peqqissaavimmulluunniit ornigutinnginnissat pingaaruteqarpoq. Allanut tunillaaratarsinnaavutit.

Sianerlutit piffissamik isumaqatigiissuteqaqqaassaatit. Napparsimmaviit peqqissaaviillu allattorsimaffia aana: 

Sumiiffik                     Ammanerani oqarasuaat     Nal. 16.00-ip kingorna

Aasiaat                        89 22 11                                89 22 11

Ilulissat                       94 32 11                                94 32 11

Ittoqqortoormiit        99 10 11                                59 93 21

Kangaatsiaq               89 43 00                                89 22 11

Kangerlussuaq          86 88 12                                86 42 11

Maniitsoq                   81 32 11                                81 32 11

Nanortalik                  61 32 11                                61 32 11

Narsaq                        66 12 11                                66 12 11

Narsarsuaq                66 12 11                                66 12 11

Nuuk                           34 44 00                                34 44 00

Paamiut                      68 12 11                                68 12 11

Qaqortoq                    64 22 11                                64 22 11

Qasigiannguit            91 12 11                                89 22 11

Qeqertarsuaq            92 12 11                                89 22 11

Qaanaaq                    97 10 11                                94 32 11

Sisimiut                      86 42 11                                86 42 11

Tasiilaq                       98 12 11                                98 12 11

Upernavik                  96 12 11                                96 12 11

Uummannaq             95 12 11                                95 12 11

 

Danmarkimi pissutsit qanoq ippat?

Danmarkimi pissutsit allanngoraannavipput.

Uani annerusumik atuagaqarsinnaavutit.

 

Nunarsuup sinnerani coronap ajornartorsiutaanera qanoq ippa?

Iserfissamit uannga nunarsuarmi tunillatsissimasut qassiunersut qassillu toqusimanersut malinnaaffigisinnaavat.

 

Nittartakkat atorneqarsinnaalluartut

https://naalakkersuisut.gl/da

https://nun.gl/

http://um.dk/

Isummersuutit

Coronavirusimik tunillatsinissaq pinaveersaaruk

Nunatsinni coronavirusi pillugu killiffik

  Misissorneqareersimasut 16.504
  Tunillanneqarsimasut
30
  Peqqisseqqittutut nalunaarutigineqartut 29
  Napparsimavimmi uninngasut 0
  Anersaartuuteqartitaasut 0
  Toqquteqartut 0
Pissarsivik: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik
  Nutarterneqarnera:
  januaarip 15-at 2021 nal. 10:30