Assi: Branding Greenland

RAL-ip taarseeqqusinissamik siorasaarisut isumaqatiginniarumagai

- Isumaqatigiissumik atorunnaarsitsinngilavut, RAL-imi pisortaaneq, Verner Hammeken oqarpoq, Aalborg Havn A/S-imilli isumaqatigiinniartoqarsinnaappat taarsiivigeqquneq atorunnaarsinneqarsinnaasoraa.

Royal Arctic Line - RAL aamma Aalborg Havn A/S suli imminnut ungaseqaat.

Taamatut nalunaaruteqareersorlu Aalborg Havn A/S aalerisaaruteqarpoq, isumaqatigiissut 2019-imi atorunnaassappat 200 milliuunit koruunit tikillugit taarsissuteqartoqarnissaanik piumasaqarniarluni. 
Royal Arctic Linemili pisortaanerup Verner Hammekenip tamanna eqqissisimasumik tiguaa. 

Ifølge RAL kan der opnås følgende besparelser ved flytningen til Aarhus:

 

  • Mellem 42,5 - 45,5 mio. kroner om året i fragtomkostninger pga. samsejling og havneskift

  • Hvis bearbejdningen af grønlandske fisk flytter fra Aalborg til Grønland, kan landskassen opnå en besparelse på ca. 367 mio. kr. (regnet i 2013-priser)

  • 110 arbejdspladser bortfalder i Aalborg. Kun 10 stillinger bliver bibeholdt.

- Isumaqatigiissumik atorunnaarsitsinngilavut, isumaqatigiissumillu taamatitsinata.

Verna Hammekenilli umiarsualivik isumaqatigiinniarnissamik neqeroorfigaa:

- Aalajangiusimavarput, 2020-p kingorna isumaqatigiissut sivitsorneqassanngitsoq. 
 

Aalborg Havn isumaqatigiinniarnissamut aamma aggersarusupparput, pilersaarutivut ataqatigiissumillu aaqqiissuteqarnissaq anguniarlugu, tassa 2019-p tungaanut tamatsinnut akuerineqarsinnaasumik aaqqiissuteqarnissamut, Verna Hammeken nassuiaavoq. 

Hammeken naapertorlugu Aalborg Havn A/S-imi pisortaqatigiit massakkut isumaqatigiinniarnissamut ammanngillat.
 

AAMMA ATUARUK Aalborg Havn føler sig svigtet af RAL

Naatsorsuutigaali allanngorumaartoq. Taarsiissuteqartoqarnissaanimmi piumasaqarneq allatut isiginiarneqarsinnaammat.

- Isumaqatigiinniarnermi suleqatigiittut oqaloqatigiinnissarput naatsorsuutigaara, isumaqatiginniarnermilu nalunaallissaaq 200 milliuunit koruunit sumit tunngavilersuutigineqarnersut. Royal Arctic Linellu tungaanniit aamma saqqummiussisoqarsinnaassaaq. Piviusullu tunngavigalugit aningaasat piumaneqartut taakkuunavianngitsut naatsorsuutigaara, Verner Hammeken oqarpoq.Nutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat