Pisortaq: Utertitseriaaseq nutaat avatangiisinut atuisunullu iluanaarutaavoq

Utertitseriaaseq nutaaq atulerpat puiaasut ikinnerungaatsiartut pinngortitamiittarunnaassallutillu ikuallaaviliaanneqartarunnaassapput. Tamatuma saniatigut puiaasat ikkunneqartut akikinnerulissapput, suliffeqarfimmi eqqagassalerisumi, Esanimi pisortaq oqarpoq.
Puiaasat amerlavallaarujussuartut ullumikkut pinngortitamiilertarput. Taakku nunatta utertitseriaatsimik annertusiineratigut ikilingaatsiarsinnaapput. Assi © : Ty Stange
januaarip 25-at 2023 07:21

Ukiortaaqqippat uiaasat imaqanngitsut aqaguani utertissinnaalereersimassagunarpatit. Aamma puiaasat eqqussat puukui.

Puiaasammi pillugit aaqqiissut nutaaq pillugu malittarisassat 2024-mi januaarip aallaqqaataajutinnagu inisseriissapput.

Tamannali siullertut avatangiisinut iluaqutaassasoq, nunatsinni eqqagassalerisut suliffeqarfianni, Esani A/S-imi pisortaq, Frank Rasmussen oqarpoq.

Eqqagassalerisummi eqqagassat qanoq ittut ikuallaaviliaanneqartarneri allamukaanneqartarnerilu malinnaavigaat.

AAMMA ATUARUK Unamminerusoqarli - Nuuk Imerluunniit suna tamaat akigalugu matutsaalissava?

- Inerteqqutaanngitsumik eqqussat puukui Dansk Retursystemimilli meqqeqartut amerlasoorujussuit ullumikkut eqqagassani takusarpagut. Meqqeqarunik taakku Danmarkimi utertinneqarsinnaapput. Puukulli taakku nioqqutissiortuinut utertinneqaqqinngitsoortarput, taakkumi nunatsinni eqqugassani ilanngutiinnartarput, Frank Rasmussen oqarpoq.

Puukut Nuuk Imeq A/S-imi maqitat kisimik ullumikkut utertinneqarsinnaapput. Utertitseriaaserli annertusineqaruni immiaaqqap, viinit, sodavandit, saftit, nioqqutissallu allat puukui nunatsinnut eqqussorneqartut ilanngullugit taava atuisartunut allanngortoqassaaq.

- Inuit aningaasatit utertitsissutigisinnaasaannik utertitsisarfeqarutta taama nioqqutissat puukorpassui eqqagassallu pinngortitamiittut anigussavagut. Tamanna qularnanngilaq, Frank Rasmussen oqarpoq.

Assi © : KNR, Johannes Olsen

Immiaaqqat sodavandillu puukui kisimik utertitassaaneq ajorput. Juicet saftillu puukui ullumikkut aamma meqqeqarajuttut, Frank Rasmussen nassuiaavoq.

 

Nunatta Dansk Retursystem suleqatigigaa

Danmarkimi puiaasat tamangajammik danskit utertitsisarneranni Dansk Retursystemimik taaneqartartumi ilaapput.

Nunatsinnilu puiaasat amerlanerusut atoqqinneqarsinnaatinnissaat pissutigalugu Dansk Retursystem aamma suleqatigerusunneqarpoq.

Nunatsinnimi pisiniarfimmi pisisartut puukumut akiliisarput, utertitsinermili aningaasanik utertitsiffigineqarneq ajorput. Tamannalu utertitseriaatsip annertusineqarnerani allanngortinneqassaaq.

Assi © : KNR

Meqqiarannguaq una puiaasap dansk pantimut ilaaneranut takussutissaasarpoq.

Frank Rasmussenip Ribena saftimik pisineq assersuusiaraa:

- Taamaammat puiaasamut ataatsimut 2 koruunit 50 øremillu akilertariaqanngisamik akiliisoqartarpoq, pissutigalugu Danmarkimi utertitassanngortinneqarneranut aki ilaareermat. Ribenallu puukua utertinneqaruni 2 koruunit 50 ørelu uterteqqinneqarsinnaapput.

- Taamaammat Ribenatorluartoqartaruni aningaasarpassuit naggataatigut uterteqqinneqarsinnaapput, taanna KNR-imut oqarpoq.

Pisiniarfinnut aningaasartuutit puuisalu assartorneqarnerat

Esanip nunatsinnilu inuussutissarsiortut utertitseriaatsip Dansk Retursystemimut annertusineqarnissaanut qanoq suleqatigiissinnaanerminnik oqaloqatigiileruttorput.

Tamanna teknikkikkut annertuumik allannguiffiusariaqanngilaq. Utertitsisarfiit arlallit teknikkikkut nutartilaaginnagassaapput, taamaalillutik puukunik allanik tigusisinnaalissallutik.

Nuuk Imeq inatsisissarlu nutaaq:
 

 -  Nuuk Imeq immiaaqqanik sodavandinillu maqitsisarfiuvoq Royal Unibrewimit Carlsbergimit aammalu Kommuneqarfik Sermersuumit pigineqartoq.

 - Kingusinnerpaamik aappaagu jannuaarip aallaqqaataani inatsit nutaaq atuutilissaaq. Tamannalu puiaasaaqqanik utertitseriaatsimut allannguisussaavoq.

- Imaappoq Nuuk Imerup kisermaassineranut kalluaassaaq sodavandit immiaaqqallu qillertuusanngorpata aammalu utertitseriaaseq allanngortinneqarpat.

 - Nuuk Imerup ernummatigaa, suliffeqarfiup matoratarsinnaanera. 

Sumiiffinni allani pisiniarfiit utertitsisarfeqalissapput puiaasanillu amerlanerusunik utertitsisoqartalernissaanut inissaqarnerulersitsissallutik. Tamatuma saniatigut puiaasat imaqanngitsut Danmarkimut assartornissaanut aningaasartuutissaqarpoq.

- Aserorterummut imaluunniit allamut aningaasaliisoqassaaq, utertitsisarfiillu allanngortilaarneqassallutik, pissutigalugu taakku initunerulaartussaapput. Tassani aningaasartuutissaqalaarpoq. Aamma puukut atoqqinneqartussat Danmarkimut assartoqqinnissaannut aningaasartuuteqartoqassaaq, Frank Rasmussen oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Nuuk Imermi pisortaq: Nuuk imeq matorataannaavoq

- Ataatsimulli isigalugu aningaasartuutit maanna ernumassutaanngillat.

Nuuk Imeq A/S-ip immiaaqqanik imermillu maqitsinermut nunatsinni kisermaassisup puiaasanik allanik takkuttoqassanera unammillerteqarnerulernissanilu pissutigalugu siunissaq qularnangaatsiartoq nalunaarutiginikuuaa.

Tamannali Nuuk Imerup naggatigisariaqanngikkaa, Esanimi pisortaq oqarpoq.

Puiaasat sorliit atuisartut siunissami pisiarerusunneraat pingaartumik apeqqutaassaaq, aamma puiaasat eqqunneqartut qanoq akitsuuserneqassanersut. Tamanna Aningaasaqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfiup suli isumaliutigaa.

- Nuuk Imerup utertitseriaasaa maanna atuuttoq Dansk Retursystemip utertitseriaasiata saniatigut atorneqarsinnaalluarpoq. Tassani ajornartorsiutertaqanngilaq. Tunisalli qanoq ingerlaneri apeqqutaaginnarpoq, Frank Rasmussen oqarpoq.