Qilalukkat Ittoqqortoormiit kangerlussuanut, Kangertittivarmut, maajimi juunimiluunniit pulasaraluarput, nalinginnaasumillu oktobarip naajortornera ilanngullugu kangerlummiittaraluarlutik.

Piniartut peqatigiiffianni siulittaasoq: Aarluit qilalukkat kangerlutsinnut pulatinngitsoorpaat

Ittoqqortoormiit eqqaani ukioq manna qilalugaqarpianngilaq. Tamannali sukkasuumik allanngoratarsinnaasoq, Ittoqqortoormiini piniartut peqatigiiffianni siulittaasoq oqarpoq.

Aqutsiveqarfimmi Ittoqqortoormiini ukioq manna piffissaq ungasinngitsoq tikillugu ataasiinnarmik qilalugartoqarpoq. Tamanna februaarip qaammataani pivoq. Upernaammi aamma aasap ingerlanerani piniartut piniaraluaraangata qilalukkat takussaasimanngillat.

Åge Hammeken Danielsen Ittoqqortoormiini piniartut peqatigiiffianni KNAPP-imi siulittaasuuvoq.

AAMMA ATUARUK Naalakkersuisut qilalukkanik pisassiissutit biologinit siunnersuinerup akerlerilluinnagaanik ilavaat

Taassuma nassuiaanera naapertorlugu qilalukkat Ittoqqortoormiit kangerlussuanut, Kangertittivarmut, maajimi juunimiluunniit pulasaraluarput, nalinginnaasumillu oktobarip naajortornera ilanngullugu kangerlummiittaraluarlutik.

Aarloqartoq

Kisianni Åge Hammeken Danielsen oqaluttuarpoq aarluit 50-iniit 60-it tikillugit amerlassusillit juunimiit septembari ilanngullu Ittoqqortoormiit kangerlussuaniissimapput, taamaalillunilu qilalugaqanngitsoortillugu.

- Ilumoorpoq aasaq manna qilalukkat kingusinaarujussuarnerat. Tassani pissutaavoq aarluit 50-it imaluunniit 60-it missaaniittut eqqatsinnut aasaq takkussimammata. Taamatullu aamma kangerlutsinnut pulallutik, Åge Hammeken Danielsen oqarpoq.

- Juunimi sarfaq anorilu pissutaallutik sikorsuit avammut ungasittorujussuanngorlutik aamma saavinnikuungamik. Uagut piniartuulluta ilimagaarput qilalukkat taamaannikkut takkuttartut avaqqutiinnartut, KNAPP-ip siulittaasua itisiliivoq.

Qilalugartassat sinneruttut 32-t

Ittoqqortoormiinut ukioq manna aallartittoq qilalukkat 25-t pisassiissutigineqarput. Taakkununngali aamma ilanngunneqarput siorna pisarineqanngitsoortut sisamat, soorlu aamma Naalakkersuisut Ittoqqortoormiinut sapaatip akunnerani kingullermi qilalugartassanik tallimanik immikkut pisassiissuteqartut.

Taamaalilluni ukiup sinneranut suli 32-nik qilalugartassaqartoqarpoq.

Ullualuimmi matuma siorna piniartut qilalukkamik ataaseraarput.

AAMMA ATUARUK Naalakkersuisoq nunatta kangiani qilalukkanik kisitseqqusisoq

Åge Hammeken Danielsenillu oqarnera naapertorlugu aarluit Ittoqqortoormiini septembarip qaammataani tammakarput. Taamaattumik taassuma neriuutigivaa Ittoqqortoormiit kangerlussuanut maanna qilalukkanik pulasoqarumaartoq.

- Tassa taamaalluaratarsinnaavoq. Qilalukkat ilaanni maani ukiassakkut takkusimaartarput. Illoqarfitta eqqaanut takkukkaangata ullorpaaluit aamma piniartaratsigit. Aap, ilimanarsinnaavoq tamakkerneqarsinnaasut. Qilakkat taakku takkuteriataaraluarpata, Åge Hammeken Danielsen oqarpoq.

Pisasseqqinneqarnissaminnut qinnuteqanngillat

Naalakkersuisut qilalukkanik immikkut tallimanik sapaatip akunnerani kingullermi pingasunngornermi piniartunut pisasseeqqipput. Tamannalu Åge Hammeken Danielsenimit nuannaarutigineqarpoq. Nassuiaavorli Ittoqqortoormiini piniartut immikkut pisassinneqarnissaminnut qinnuteqarsimanngitsut.

- Kisianni tusarniaasoqaraangat amerlanerusunik pisassinneqarusulluta qinnuteqartarpugut. Ukioq mannali immikkut pisassiissutigineqartunut tallimanut uagut maani piniartut peqatigiiffitsinnit qinnuteqaatiginikuunngilagut, suli pisassaqarnerput pissutigalugu. Kisianni nungujaarpata qinnuteqaqqinnissarput eqqarsaatigereernikuuarput, oqarpoq itisiliillunilu:

- Soorunami piniartuulluni immikkut pisassinneqarneq nuannaarutissaavoq. Ukioq mannali qilalukkat kingusinaarujussuarneri tassani pissutaanginnarpoq. Nalinginnaasumik takkussimasuuppata juunimi juulimiluunniit pisassat tamakkereersimassangaluarpagut, Åge Hammeken Danielsen oqarpoq.

Qilalugarniartarnerup unitsinneqarusunnera akerleraat

Pinngortitaleriffimmit ilisimatitsissutigineqartut naapertorlugit Tunumi qilalukkat ukiuni kingullerni ikileriapiloorsimapput. Imalu ikitsigilersimapput allaat Pinngortitaleriffimmit piniarneqarunnaarnissaat innerssuussutigineqarsimalluni.

AAMMA ATUARUK Politikerip uumassusilerisut qilalukkanik qernertanik kisitsineq kamaatigigaa

Pinngortitaleriffimmiulli kisimik taama isumaqanngillat. Atlantikummi avannaani immami miluumasut pillugit ataatsimiititaliarsuaq (NAMMCO) 2019-imi novembarimili Tunumi pisassiisoqartannginnissaanut innersuussuteqarsimavoq.

- Qilalukkat 100-it angullugit kangerlummiittaraluarpataluunniit nungusaataanngitsumik piniarnissamut naammanngillat. Nungusaataanngitsumimmi piniartoqassappat qilalukkat hunnorujukkuutaanik amerlanerusariaqarput, Pinngortitaleriffimmi immikkoortortami pisortaq, Fernando Ugarte oqarpoq.                                                            

Åge Hammeken Danielsenili biologisut ernumassuteqanngilaq.

- Uagut isigisagut aallaavigalugit nungulinngillat. Sumiikkaluaraangattaluunniit qilalukkat amerlasoorpassuit takusuaannarpagut. Aamma piaqqanik malitseqartarput. Tassa qilalugarniartarnerup maani unitsinneqarusunnera uagut akerlerisorujussuuarput.Nutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat