Henrik Fleischer Siumumit tunuartitaasinnaanerminut: Paatsooqatigiittoqarpoq

Siumumi oqaloqatigiilluannginnerup kingunerisaanik partiimit tunuarnasorineqarpunga. Siumumit inatsisartuni ilaasortaq, aalisarnermullu ataatsimiititaliami siulittaasoq Henrik Fleischer oqarpoq.
Henrik Fleischer Siumumit tunuarallarsinnaanini siunnersuutigisimallugu oqarpoq. Tamanna pivoq aalisarnermut ataatsimiititaliami siulittaasutut sulinini partiimit naammagineqannginnerarmat. Assi © : KNR
februaarip 24-at 2020 10:48

Henrik Fleischer Siumumit anisitaasimasoq Sermitsiaq.AG sapaatip akunnerata naanerani allappoq. Inatsisartuni siulittaasoqarfik Henrik Fleischer Siumumi ilaasortaajunnaarsimasoq allakkamik tigusaqarsimasoq nutaarsiassaqartitsiviup allaaseraa.

Aalisarnermut ataatsimiititaliap aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu naalakkersuisoq tatigiunnaarlugu tusagassiutinut nalunaaruteqareernerata kingorna suna tamarmi aallartippoq. Henrik Fleischerip oqarnera naapertorlugu taanna siulittaasutut ataatsimiinnermi najuunnani oqarasuaatikkut Kangerlussuarmit ataatsimeeqataavoq. Piffissami tassani Kangerlussuarmi umimmanniarami.

Aalisarnermili ataatsimiititaliami amerlanerussuteqartut aalisarnermut naalakkersuisumut tatiginnikkunnaarnerarmata tusagassiutinut nalunaarut Henrik Fleischerip atsiugaa nassiunneqarpoq.

AAMMA ATUARUK Aalisarnermut ataatsimiititaliap siulittaasua: Naalakkersuisumut tatiginnikunnaarpugut

Taassuma oqarnera naapertorlugu Siumumi ulluinnarni aqutsisut Henrik Fleischerip siulittaasutut aqutsinera naammaginagu siulersuisuunernut unnerluutigaat. Taamaattoqarnera Henrik Fleischerip qisuariarfigaa:

- Ulluinnarnut aqutsisunut allagaqarpunga ataatsimiitsitalianit tunuarniuteqarlunga. Periarfissikkusullugit pitsaanerusunik nassaarsinnaasorigunik periarfissaqarniassammata, Henrik Fleischer oqarpoq.

Ataatsimiititaliami siulittaasutut tulluannginnerarneqartoq

Aalisarnermi ataatsimiititaliami siulittaasutut tulluanngitsutut Siumumi ilaasortat ilaannit naliligaanini tunngavigalugu, Siumup siulersuisuunerinut pisup oqaloqatigiissutiginissaa allakkatigut periarfissiissutigaa.

AAMMA ATUARUK Tatiginnikkunnartoqarneranit ullut marluk kingorna: Aalisarnermut ataatsimiititaliaq nipaatsupilussuaq

- Allagara ilaqarami Siumut gruppianit tunuarallarsinnaaninnik, taama periarfissillugit. Kisianni tassa taanna paatsuunganarsimavoq. Naatsorsuutigaara nassuiaasoqanngimmat paatsooqatigiinneqarsimasoq. Aamma taanna paaseqatigiiffiginiarlugu oqaloqatigiittoqanngimmat, Henrik Fleischer oqarpoq.

Taava imatut paasineqarlutit partiimit tunuarniuteqarsimasutit?

- Tassa taamatut paasineqarsimasoraara. Nassuiaatinneqarnangalu ulloq manna tikillugu, Henrik Fleischer oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Oqaluttuarisaanermi uangaannaanngilaq

Pisoq pillugu Siumup siulersuisuunerinit oqaaseqartitsiniaraluarpugut. Suliaq Siumumi ulluinnarni aqutsisuniittoq partiip siulittaasuata Kim Kielsenip oqaatigaa. Taassumali saaffiginnissutigut suli uterfiginngilaa.