Katersugaasiviup issittoq pillugu ”Eskimoer og Grønland”-imi saqqummersitsinermi oqaaseq taanna atorunnaarniarlugu sapaatip-akunnerata tulliani suliaqarluni aallartitsissaaq. Assi: Scanpix

Danmarkimi katersugaasiviup issittoq pillugu saqqummersitsinerni oqaaseq eskimo atorunnaaraa

Danmarkimi katersugaasiviup oqaaseq ”eskimo” saqqummersitsinerni atorunnaarsinniarlugu sulissutigaa, Kristeligt Dagblad allappoq.

Aqqit narrujuumminarsinnaasut qassiiusut – ilaatigut oqaaseq ”eskimo” narrujuumminarsinnaasutut piffissami kingullermi oqallisigineqarput.

Taamaammat sikuliorfiup, Hansens Is-ip sikup aqqa ”Kæmpe Eskimo” allanngortinniarlugu aalajangeqqammerpaa, Danmarkimilu Katersugaasiviup oqaaseq maanna aamma atorunnaarnialerpaa.

Eskimo

  • Eskimo betegner ifølge Den Danske Ordbog personer, "der tilhører et af de oprindelige asiatiske folk, der bebor de arktiske egne i Grønland".
  • Her anføres det dog, at ordet kan virke stødende, og at "inuit" foretrækkes.
  • Det grønlandske ord inuit er flertalsformen af inuk, som betyder menneske.
  • Ordet eskimo kommer af det franske esquimaux og ordet ayashkimew, som stammer fra det ældre nordamerikanske indianersprog cree.
  • Det kan forstås i betydningen "sneskomagere", "de, der taler et fremmed lands sprog" og "spisere af råt kød".
  • Betegnelsen eskimoer var almindeligt anvendt fra midten af 1800-tallet.

    

    Kilder: Den Danske Ordbog, lex.dk.
 

Katersugaasiviup issittoq pillugu ”Eskimoer og Grønland”-imi saqqummersitsinermi oqaaseq taanna atorunnaarniarlugu sapaatip-akunnerata tulliani suliaqarluni aallartitsissaaq.

Kristeligt Dagblad taama allaaserisaqarpoq.

 

Katersugaasiviup issittoq pillugu ”Eskimoer og Grønland”-imi saqqummersitsinermi oqaaseq taanna atorunnaarniarlugu sapaatip-akunnerata tulliani suliaqarluni aallartitsissaaq. Kristeligt Dagblad taama allaaserisaqarpoq.

Oqaaseq narrujuumminarsaataasutut amerlasuunit isigineqarnera pissutaavoq, katersugaasiviup pisortaa, Martin Appelt oqarpoq.

- Katersugaasivimmit ”eskimo”-p atorneqarnerata peerneqarnissaat uatsinnut qularutissaanngilaq, sumiiffinnimi taakkunani katersugaasiviup katersiffigisimasaani najugaqartut maanna narrujuumminarsaataasutut isigimmassuk, pisortaq Kristeligt Dagbladimut oqarpoq.

Ajornaatsuinnaanngitsoq

Den Danske Ordbog naapertorlugu oqaaseq ”eskimo” isumaqarpoq ”asiamiut inoqqaavi Issittumi Kalaallit Nunaanni najugaqartut”.

Oqaaserli narrujuumminarsinnaasoq oqaatigineqarpoq, aamma Canadap avannarpasissuani, Alaskami Sibiriallu ilaani inuiaqatigiit oqaaseq ”inuit” atorusunnerugaat allassimalluni.

AAMMA ATUARUK Siku pillugu: Atiata allanngortinneqarnera ajunngilaq, eskimoli aamma ajorisassaanani

Danmarkimi katersugaasivimmi saqqummersitat 1992-imili allanngortinneqarsimarpianngillat. Marin Appeltilli oqarnera naapertorlugu katersukkani allakkanilu attuumassuteqartuni allannguilaaginnarnerusinnaanngilaq.

- Katersanik allagaatinilu aalajangersimasuneersunit taaguutit maanna atortorissaarutitsinni atukkagut taaguutillu atulerniagassatta ataqatigiinnginnerat pissutigalugu nassaarsinnaannginnissarput aarlerinassaaq, pisortaq Kristeligt Dagbladimut nassuiaavoq.

Allat taaguummik aamma atuiunnaartut

Folketingimut ilaasortap, Inuit Ataqatigiinneersup, Aaja Chemnitz Larsenip oqaatsip atorneqarnera ilaatigut unitseqquaa.

AAMMA ATUARUK Edmonton Eskimoes ændrer sit navn

Atlantikullu illuatungaani oqaatsimik eskimomik taaguuteqartut ilaasa aamma atorunnaarniarlugu aalajangerpaat, matumani amerikamiut sikuliorfiat canadamiullu arsaattartut ilaatigut atuiunnaarput.

Hansens Is-ip sikup aqqanik ”Kæmpe Eskimo”-mik atuiunnaarnissani aalajangeraa, Danmarkimi sikuliorfiit annersaata, Premier Is-ip sikup aqqa atuinnarniarpaa.

Isummersuutit

inatsisartut-sal-sep2019.jpg

Inatsisartut Ukiakkut AtaatsimiinneratNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat