Gentofte Kommunemi pisortaaneq: Aalajangernerput allat eqqasuuteqarnerannik tunngaveqanngilaq

Angajoqqaat isumaginninnermilluunniit suliallit eqqasunngillat. Gentofte Kommunep meeqqat Gentoftimiit Tasiilamukartarnerannut atatillugu nammineq eqqasunnera meeqqat Gentoftimeersut Tasiilami ilaqutariinni najugaqartarunnaarnissaannut aalajangerneranut pissutaavoq.
Meeqqat Gentoftimiit Tasiilamut atuariartortut Tasiilami ilaqutariinni najugaqartarunnaarlutik najugaqatigiittalissapput. Tasiilamut atuariartortut kinguaassiutitigut pinerluttuliorfigineqarnissaat aarlerigigatsigu taama aalajangerpugut, Gentofte Kommunemi pisortaaneq Torben Frølich taama nassuiaavoq. Assi © : Merete Lindstrøm, KNR
oktobarip 01-at 2019 16:18

- Isumaginninnermi sulianik tamatumunnga tunngasunik ingerlataqarnikuunngisaannarpugut. Taamatuttaaq meeqqanut ilaqutariinni najugaqariartorlutik Tasiilamukartussanut angajoqqaajusut uagutsinnut toqqaannartumik saaffiginninnikkut itigartitsinikuunngisaannarput.

Gentofte Kommunemi pisortaaneq, Torben Frølich, Sjællandimi meeqqat Tasiilamut atuariartornerminnut atatillugu Tasiilami ilaqutariinni najugaqartarunnaarnissaannut aalajangernerminnut tunngavigisatik pillugit taama nassuiaavoq.

Gentofte Tasiilarlu illoqarfittut 1990-imi ikinngutigiilerput, illoqarfinnilu taakkunani meeqqat illoqarfinnut taakkununnga paarlaaqatigiillutik atuariartortarput.

AAMMA ATUARUK Pinerliisoqartareersoq: Meeqqat Gentoftemeersut Tasiilami ilaqutariinni najugaqaqqissanngitsut

DR-ip piviusulersaarutaa ”Byen hvor børn forsvinder” maajimi aallakaatinneqareersorlu Kalaallit Nunaannilu Politiit nalunaarusiaat qanittukkut saqqummiunneqareersorlu Gentofte Kommunemit aalajangerneqarpoq, meeqqat Gentoftimiit Tasiilamut atuariartortut Tasiilami ilaqutariinni najugaqartarunnaarlutik 2020-mi atuutilersumik najugaqatigiittalissasut.

Kisianni meeqqanut Tasiilamukartussanut angajoqqaajusut isumaginninnermilluunniit suliallit meeqqat taakku Tasiilami ilaqutariinni najugaqartussaanerannut tunngatillugu eqqasuuteqarnerarnikuunngillat. Tasiilamut atuariartortussat tullii pillugit aatsaat qaammatip tulliani ataatsimiissaagut, Gentofte Kommunemi pisortaaneq oqarpoq.

- Oqaatigeriikkattut – DR-ip piviusulersaarutaa Kalaallit Nunaannilu Politiit nalunaarusiaat saqqummiunneqaqqammertoq – uissuummisitsisorujussuupput. Angajoqqaanilli qitornaminnik aallarusunnginneraasoqarnikuunngilaq. Tamatumunngami atatillugu attavigineqarnikuunngisaannarpugut, Torben Frølich oqarpoq.

Tasiilamili ingammik meeqqat inuusuttullu atugarliornerisa tusagassiutini sammineqartorujussuunerat Gentofte Kommunep meeqqat Gentoftimiit Tasiilamut atuariartortut Tasiilami ilaqutariinni najugaqartarnerisa taamaatinneqarnissaannut aalajangerneranut tunngaviupput.

- Tamatumunnga atatillugu Danmarkip naalakkersuisuisa aningaasanik tapiissuteqarnerat taama aalajangernitsinnut sunniuteqartorujussuusoq ilisimatitsissutigisinnaavarput. Tapiissuteqarnerallu Tasiilami pissutsit Danmarkimit eqqumaffigineqartorujussuanngornerannik Tasiilamullu tunngatillugu ikiuunnissamut iliuuserineqarsinnaasunik isumaliutiginnittoqarneranik malitseqarpoq. Taamaattumik aalajangernerput ullutsinni pisunik aallaaveqarpoq, Torben Frølich oqarpoq.

Gentofte Kommunemi pisortaaneq: Kalaallit Nunaanni Politiit nalunaarusiaattut ittumik takunikuunngisaannarpunga

Gentofte Kommunemi pisortaanerup ingammik Kalaallit Nunaanni Politiit nalunaarusiaat paasissutissanik atuarnikuunngisaannakkaminnik imaqarneragaa tupaallaatigisorujussuuaa.

- Uumaangaa nalunaarusiaq taanna maanna saanniippoq, tassanilu ilaatigut allassimavoq pinerlunnerit unnerluutigineqarnersimasut amerlanerpaartai niviarsiaqqanut quliniit 14-it angullugit ukiulinnut kinguaassiutitigut pilerlunnernut attuumassuteqartut. Kisitsisit nalunaarusiami saqqummiussat takunikuunngisaannarpakka, Torben Frølich oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Tasiilami meeqqanut inuusuttunullu kinguaassiutitigut pinerlinnerit pillugit unnerluutiginninnerpassuit

Taamaakkaluartoq Namminersorlutik Oqartussat nakkutilliisuisa Tasiilami isumaginnittoqarfiup 2017-imili sulinera pillugu nalunaarusiaat, nalunaarsukkat Kalaallit Nunaanni tamarmi kinguaassiutitigut pinerluttuliornerit unnerluutigineqarsimasunut tunngasut taamatuttaaq nunatsinni Meeqqat Illersuisuanit (MIO) nalunaarusiat ukiorpassuarni annertoorujussuarmik sumiginnaasoqartarsimaneranut ersersitsisuupput, tamatumani suliat Tasiilami meeqqanut inuusuttunullu kinguaassiutitigut pinerluttuliornernut unnerluutigineqarsimasut unnerluutigineqarsimanngitsullu amerlasuut ilaatigut aamma pineqarput

Taamaakkaluartoq Gentofte Kommune siornatigut allannguinikuunngilaq – aatsaalli allannguivoq.

Tamanna siusinnerusungaatsiartukkut qisuariarfigisussaasimagaluannginnerparsi?

- Tamanna piffissami kingullermi annertuumik ukkatarineqartorujussuusoq nassuerutigineqartariaqarsoraara, Torben Frølich oqarpoq.

Imaannerpami nalunaarusiat siornatigut saqqummiussat tunngaviginagit tusagassiutinilli sammineqartorujussuanngornera tunngavigalugu qisuariartusi?

- Kalaallit Nunaanni Politiit siullerpaamik nalunaarusiaat tunngavigalugu qisuariarpugut. Taamatuttaaq Kalaallit Nunaanni pisut DR-illu piviusulersaarusiaata aallaakaatinneqarsimanera qisuariarnitsinnut aamma aallaaviupput, Gentofte Kommunemi pisortaaneq oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Meeqqat sumiginnakkat pillugit nalunaarusiaq: Isumaginnittoqarfiup kisimiilluni suliassaq isumagisinnaanngilaa

Tasiilami ilaqutariit Gentofte Kommunemit tatigineqartuarsinnarput, kisianni…

Torben Frølichip oqarnera naapertorlugu Gentofte Kommune aalajangernissaminut pingasunik periarfissaqarsimavoq:

Pissutsit tamakku soqutiginngitsuusaarlugit suleqatigiinnitsinnik nangitsinissarput siullertut periarfissaraarput. Arlaanik pisoqarataannaanissaanut isumakulunnerput pissutigalugu suleqatigiinnitsinnik taamaatitsilluinnarnissarput aappaattut periarfissaaraarput.

Imaluunniit meeqqat Gentoftemeersut Tasiilami ilaqutariinni – massakkutut – najugaqartarnerannik taamaatitsinissarput pingajuattut periarfissaraarput. Tamannalu pitsaanerpaasorisimavarput, Torben Frølich oqarpoq.

- Pereersut aallaavigalugit aalajangertoqartuaannarsinnaavoq, suleqatigiinnitsinnilli attassinissarput pingaartippara, oqarsinnaavungalu Tasiilami ilaqutariit najugaqarfigineqartarsimasut tunngaviusumik tatigisimagivut.’

AAMMA ATUARUK Danmarkimut kissaatit tunniuppagut - qanoq aningaasartaqartiginissaa suli oqallisigisassaavoq

Oqarpusi kinguaassiutitigut pinerliisoqarsimaneranik assigisaanilluunniit pisoqarsimaneranik saaffigineqarnikuunngisaannarlusi – tamanna ilaqutariinnut meeqqanik ukiut tamaasa inisimasoqartarsimasunut tatiginninnginneraanerunnginnami?

- Naagga, massakkut pisut allaaneruinnarput. Tamanna tusagassiutinit qaammammi kingullermi sammineqartorujussuuvoq, tamatumanilu Damarkimiit malinnaavugut. Illuatungeriillu tamarmik toqqissisimanissaat qulakkeerniarutsigu naleqqussorisatsinnillu allaanerusumik iliuuseqarnissarput pisariaqarsimavoq. Ilaqutariinnilu najugaqartarnerat attatiinnarsinnaasuugutsigu taamaaliussagaluarpugut.

Meeqqat Gentoftemeersut Tasiilami ilaqutariinni najugaqartarnerat pillugu aaqqissuussaanerup allanngortinneqarnerata saniatigut meeqqat Gentoftemeersut Tasiilamut meeqqallu Tasiilameersut Gentoftemut angalasarnerisa aaqqissuussaaneranik siunissami allatigut allannguisoqarnissaanut pilersaartoqanngilaq. 

- Tamatumunnga atatillugu allanik pilersaaruteqanngiivippugut, Torben Frølich oqarpoq.