Maniitsumimi Aasiannilu talittarfiit pitsaasunngussappata 72 millionit koruunit amigaataapput.Assi: KNR / Andreas Wille

25 mio.kr. Maniitsup Aasiaallu umiarsualiviinut atorneqassapput

Nuna tamaat umiarsualiviit aserfallatsaalinissaannut aningaasaliissutissatut siunnersuutit illoqarfinni marluinnarni Naalakkersuisut atorusuppaat. Nunaqarfiit peqatigiiffiata tamanna iluarinngilaa.

Nuna tamakkerlugu umiarsualivinni taliffigineqarsinnaasut, Namminersorlutik Oqartussat pigisaat, 150-it missaanniipput. Taakkua amerlanersaat aserfallassimaaqaat. Iluarsartuunneqarnissaannullu 270 millionit koruunik amigaataapput. Umiarsualiviit pillugit nalunaarusiami taama allassimasoqarpoq.

Naalakkersuisut aappaagumut 25 millionit koruuninik aningaasaleerusupput. Taakkualu illoqarfinnut marluinnarnut atorneqarnissaat siunertaraat.

- Naalakkersuisuninngaanniillu massakkut suliarput unaavoq: pisariaqartitsineq annerpaaq unaammat, pilersaarusiorlugit maannakkut ingerlatileruttukkagut, talittarfiit marluk aamma aserfallalluinnarsimasut, tassalu Maniitsoq aamma Aasiaat, attaveqaasersuutinut naalakkersuisoq, Siumumeersoq Erik Jensen KNR-mut oqarpoq.

Illoqarfinnulli taakkununnga millionit 25-t naammanngilluinnarput. Maniitsumimi Aasiannilu talittarfiit pitsaasunngussappata 72 millionit koruunit amigaataasut, nalunaarusiami ukioq februaarimi saqqummersumi allassimavoq. Taamaattumik aningaasat taakkua tamakkiisumik iluarsiissutaasinnaanngillat.

Nunaqarfimmiut peqatigiiffiat: Uagummi?

Nunatsinni nunaqarfeqqortoqisumi, Naalakkersuisut illoqarfinnut marluinnarnut aningaasaliilersaarnerat nuannaarutaanngilaq. Nunaqarfiit peqatigiiffiata siulittaasuata, Inatsisartunut ilaasortat nunaqarfinni umiarsualivinnut aningaasaliinissamik siunnersuuteqaqqullugit kaammattorpai.

- Inooqataavugut. Ukiorpassuarni taakkua ajornartorsiutigisagut, maanna saqqummiussagut, ersarilluinnartumik nalunaarutigisagut iliuuseqarfigisariaqarpaat, Karl Petersen oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Umiarsualivinnut amigaatit  270 koruunit milliuunit

Taassuma ajornartorsiutitut assersuutaa tassaavoq, Iginniarfimmi talittarfeqannginnera. Siulittaasummi oqarnera naapertorlugu umiarsuaq pajuttoq ulorianartumik usigiartarpoq.

- Iginniarfik pisiniarfeqaraluarluni talittarfeqanngitsoq innutaasunut puttasut atoraat. Ajutoortoqarpat qanoq pisoqassua?KANUNUPE-p siulittaasua, Karl Petersen oqarpoq.

Taassuma Qaarsuni talittarfik tinikkaagat nunap qaaniilersartoq aamma uparuarpaa.Nutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl