Assi: NunaMinerals

Fokus på Grønlands sjældne jordarter

Den stigende efterspørgsel og dermed intensiverede globale kamp om en række sjældne jordarter har fået Danmark og EU til rette fokus mod de igangværende efterforskningsaktiviter ved Kvanefjeldet og Kringlerne i Sydgrønland.

Efterspørgslen fremgår af Dansk Industris globaliseringsredegørelse 2011, der offentliggøres tirsdag.

Stort set alle produkter inden for grøn energi og højteknologi indeholder sjældne jordarter eller andre vigtige metaller, og uden adgang til disse råmaterialer taber danske og europæiske virksomheder konkurrencekraft på de områder, hvor de normalt er i førerfeltet, siger afsætningspolitisk chef Peter Thagesen fra Dansk Industri.

Kina sidder på en meget stor del af ressourcerne af sjældne jordarter og kontrollerer direkte den samlede globale produktion. Og det er her de sydgrønlandske forekomster af sjældne jordarter kommer i spil og bliver meget interessante.

Kineserne har hidtil brugt deres monopol på produktionen til at indføre kvoter på de sjældne jordarter. De har benyttet dem som handelspolitiske våben til at tiltrække udenlandske virksomheder til Kina og til at presse prisen i vejret.

Blandt andet har japanske virksomheder været tvunget til at flytte produktion til Kina for at få adgang til vigtige materialer. Kinas position inden for sjældne jordarter har været sammenlignet med den saudiske olie - en produktion man kan skrue op og ned for og dermed styre pris og udbud tæt.

I Bruxelles ser man på problemet med stor alvor.

I dag produceres der omkring 120.000 tons sjældne jordarter om året. Det tal forventes at stige med ca. 10 pct. om året.

På Kvanefjeld i det sydlige Grønland forventes der at kunne produceres ca. 43.000 tons om året over en periode på 25 år.

- Derfor både kan og bør Grønland spille en afgørende rolle i forhold til fremtidens adgang til disse råmaterialer. Gjort på den rigtige måde, der tager hensyn til den grønlandske befolknings ønsker, kan det bruges til at tiltrække udenlandske investeringer til at skabe arbejdspladser og til at skabe vækst, understreger Dansk Industris afsætningschef.Nutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl